ГОДИШНИ ДОКЛАДИ И ОТЧЕТИ

Отчет за работата на Районен съд гр.Каварна за 12 месеца на 2019 г.
Отчет за работата на Районен съд гр.Каварна за 6 месеца на 2019 г.

Отчетен доклад за 2018 г.
Отчет за работата на Районен съд гр.Каварна за 12 месеца на 2018 г.
Отчет за работата на Районен съд гр.Каварна за 6 месеца на 2018 г.

Отчетен доклад за 2017 г.
Отчет за работата на Районен съд гр.Каварна за 12 месеца на 2017 г.
Отчет за работата на Районен съд гр.Каварна за 6 месеца на 2017 г.

Отчетен доклад за 2016 г.
Отчет за работата на Районен съд гр.Каварна за 12 месеца на 2016 г.
Отчет за работата на Районен съд гр.Каварна за 6 месеца на 2016 г.

Отчетен доклад за 2015 г.
Отчет за работата на Районен съд гр.Каварна за 12 месеца на 2015 г.
Отчет по гражданските дела за първите 6 месеца на 2015 г.
Отчет по наказателните дела за първите 6 месеца на 2015 г.


Отчетен доклад за 2014 г.
Отчет по гражданските дела за 12 месеца на 2014 г.
Отчет по наказателните дела за 12 месеца на 2014 г.
Отчет по гражданските дела за първите 6 месеца на 2014 г.
Отчет по наказателните дела за първите 6 месеца на 2014 г.


Отчетен доклад за 2013 г.
Отчет по гражданските дела за 12 месеца на 2013 г.
Отчет по наказателните дела за 12 месеца на 2013 г.
Отчет по гражданските дела за първите 6 месеца на 2013 г.
Отчет по наказателните дела за първите 6 месеца на 2013 г.


Отчетен доклад за 2012 г.
Отчет по гражданските дела за 12 месеца на 2012 г.
Отчет по наказателните дела за 12 месеца на 2012 г.
Отчет по гражданските дела за първите 6 месеца на 2012 г.
Отчет по наказателните дела за първите 6 месеца на 2012 г.


Отчетен доклад за 2011 г.
Отчет по гражданските дела за 12 месеца на 2011 г.
Отчет по наказателните дела за 12 месеца на 2011 г.

Отчет по гражданските дела за първите 6 месеца на 2011 г.
Отчет по наказателните дела за първите 6 месеца на 2011 г.

Отчетен доклад за 2010 г.
Отчет по гражданските дела за 12 месеца на 2010 г.
Отчет по наказателните дела за 12 месеца на 2010 г.
Отчет по гражданските дела за първите 6 месеца на 2010 г.
Отчет по наказателните дела за първите 6 месеца на 2010 г.


Отчетен доклад за 2009 г.
Отчет по гражданските дела за 12 месеца на 2009 г.
Отчет по наказателните дела за 12 месеца на 2009 г.
Отчет по гражданските дела за първите 6 месеца на 2009 г.
Отчет по наказателните дела за първите 6 месеца на 2009 г.

Отчетен доклад за 2008 г.
Отчет по гражданските дела за 12 месеца на 2008 г.
Отчет по наказателните дела за 12 месеца на 2008 г.
Отчет по граждански дела за първите 6 месеца на 2008 г.
Отчет по наказателни дела за първите 6 месеца на 2008 г.

Отчетен доклад за 2007 г.
Отчет за гражданските дела през 2007 г.
Отчет за наказателните дела през 2007 г.