АДРЕСИ, ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ И БАНКОВИ СМЕТКИ

АДРЕСИ

Адрес Каварна, 9650, ул. Дончо Стойков №8
Интернет адрес http://rs-kavarna.com/
Електронен адрес rs_kavarna@abv.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

и.ф. Административен ръководител - председател (0570) 8 10 11
Районни съдии (0570) 8 10 12
(0570) 8 10 13
Държавен съдебен изпълнител (0570) 8 10 17
Съдии по вписванията (0570) 8 10 14
Административен секретар (0570) 8 10 15
Главен счетоводител (0570) 8 10 16
Системен администратор (0570) 8 10 15
Съдебни секретари (0570) 8 10 20
Съдебен деловодител - съдебно-изпълнителна служба и бюро за съдимост (0570) 8 10 17
Съдебен деловодител - регистратура (0570) 8 10 19
Съдебни деловодители (0570) 8 10 18
Съдебен архивар (0570) 8 10 19
Факс (0570) 8 10 21

БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ

За държавни такси BG21CECB979031E8458300
За вещи лица BG28CECB979033E8458300
BIC код CECBBGSF
Банка “ЦКБ” АД гр.Каварна

РАБОТНО ВРЕМЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

от 8,30ч. до 17,00ч.