Районен съд - Каварна
Справка за насрочени дела
за периода от 1.1.2020г. до 15.1.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 260/2019 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Д.Й.М.Й. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-КАВАРНА Докладчик:
ЕМИЛИЯ Д. ПАНЧЕВА
7.1.2020 11:00
2 Гражданско дело No 542/2019 Искове за развод и недействителност на брака Й.М.Р. П.Д.Р. Докладчик:
ЖИВКО П. ГЕОРГИЕВ
13.1.2020 13:30