ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
 1. Конституционен съд
 2. Върховен касационен съд
 3. Върховен административен съд
 4. Прокуратура на Република България
 5. Висш съдебен съвет
 6. Национален институт на правосъдието
 7. Висш адвокатски съвет
 8. Съюз на съдиите в България
 9. Национално сдружение на съдебните служители
 10. Нотариална камара
 11. Съдилища в Република България
 12. Апелативен – Варна
 13. Окръжен съд – Варна
 14. Административен съд – Варна
 15. Районен съд – Варна
 16. Окръжен съд – Добрич
 17. Административен съд – Добрич
 18. Районен съд – Добрич
 19. Районен съд – Балчик
 20. Районен съд – Генерал Тошево
 21. Районен съд – Тервел
 22. Национално бюро за правна помощ