О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на пети януари през двехиляди и осемнадесета година в състав

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

като обсъди Ч.Гр.Д № 690/2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано на основание молба подадена от “Банка ДСК” ЕАД гр.София, с искане на осн. чл.51, ал.1 ЗН да бъдат призовани наследниците на П.К.Н., за да заявят приемат ли оставеното от нея наследство или се отказват от същото.

С писмена молба вх. № 43/04.01.20187 г., преди провеждане на първото заседание по делото, молителят “Банка ДСК” ЕАД гр.София, чрез пълномощника юрк.Б.Н., е заявил, че оттегля подадената молба, по която е образувано ч.гр.д. № 690/2017г. по описа на КРС и моли производството по делото да бъде прекратено.

Въз основа на така подадената молба, съдът намира, че е десезиран от правния спор, поради оттегляне на молба и на основание чл. 232 ГПК производството по делото подлежи на прекратяване.

Водим от гореизложеното, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232 ГПК, производството по Ч.Гр.Д № 690/2017 год. по описа на Каварненски районен съд, образувано по молба на “Банка ДСК” ЕАД гр.София, с правно осн. чл.51, ал.1 ЗН, за призоваване на  наследниците на П.К.Н. - П.К.В. с ЕГН **********, К.И.Н. с ЕГН ********** и С.И.Н. с ЕГН **********, за да заявят приемат ли оставеното от нея наследство или се отказват от същото.

Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………