ПРОТОКОЛ

гр. Каварна,  03.10.2019 г.

 

Каварненският  районен съд, в публично съдебно заседание на  трети октомври през  две хиляди и  деветнадесета година  в състав:

 

        Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

                                                         Съд. заседатели:

 

при участието на секретаря: ***и прокурора:                                                     сложи за разглеждане

Ч. Гр. д. № 426 по описа за 2019 година,   докладвано от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл. 142 ал. 1 от ГПК на именното повикване в 14.02 часа се явиха: 

 

ИЩЦОВАТА СТРАНА „Банка ДСК” ЕАД гр. София редовно призована не се представлява.

НАСЛЕДНИЦИТЕ К.С.И. нередовно призован (призовката му е върната в цялост с отметката, че адреса посещаван на 09.08.2019 г. в 19.30 ч., на 18.08.2019 г. в 14.30 ч., на 10.09.2019 г. в 15.40 ч., по сведение на С.М.Б.– братовчедка, адрес същият, лицето от една година живее в ***, залепено уведомление на входната врата)  не се явява и не се представлява; П.С. Й. нередовно призован (призовката му е върната в цялост с отметката, че адреса посещаван на 09.08.2019 г. в 19.30 ч., на 18.08.2019 г. в 14.30 ч., на 10.09.2019 г. в 15.40 ч., по сведение на С.М.Б.– братовчедка, адрес същият, лицето от една година живее в ***, залепено уведомление на входната врата) не се явява и не се представлява.

СЪДЪТ докладва постъпилата на 23.08.2019 г. в Регистратурата на Районен съд гр. Каварна молба от юрисконсулт Б.Н. – процесуален представител на ищцовата страна Вх. № 3033, с която уведомява, че порази служебен ангажимент няма да може да присъства в днешното съдебно заседание. Поддържа подадената молба. Моли делото да бъде разгледано в негово отсъствие.

СЪДЪТ, като счете, че настоящото производство е по чл. 51 от закона за наследството и е образувано по искане на „Банка ДСК” ЕАД гр. София за призоваване на наследниците на починалата длъжница на банката С.Н.И. в съдебно заседание, като им бъде определен срок, за да заявят приемат ли наследството или се отказват от него и ако в даденият им срок не отговорят, то същите съгласно чл. 51 ал. 2 от Закона за наследството биха загубили правото да приемат наследството; от обстоятелствата по делото, а именно невъзможността за откриване на ответниците – наследници на длъжницата С.Н.И. на всички регистрирани техни постоянни и настоящи адрес и на обстоятелството, че в настоящата хипотеза не би могло да се приложи чл. 47 ал. 6 от ГПК за назначаване на особен представител на ответниците поради тяхното отсъствие на постоянните им и настоящи адреси, тъй като техните волеизявления за приемане или отказ от наследството следва да бъдат лични

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по Ч. Гр. д. № 426/2019 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ДОС в едноседмичен срок, считано от днес.

         ЗАСЕДАНИЕТО завърши в 14.05 часа.

         ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 03.10.2019 г.                                                       

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                       

 

СЕКРЕТАР: