О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Каварненски районен съд в закрито съдебно заседание на десети октомври,  през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №110/2018г. по описа на КРС, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.129, ал.3 от ГПК.

Постъпила е искова молба с вх.№781/13.03.2018г. от С.Б.И. с ЕГН ********** ***, против Община Каварна, ул.“Добротица“, №26, представлявана от Кмета ****. Предявени са искове с правно основание чл.45 и чл.52 от ЗЗД.

С Разпореждане №193/20.03.2018г. съдът е разпоредил на ищеца да отстрани констатираните нередовности. Съобщението е получено на 02.04.2018г. „лично“ от ищцата.

С исковата молба и вх.№1182/10.04.2018г. ищцата е поискала от съда да бъде освободена от заплащане на държавни такси по водене на делото. С Определение №287/18.04.2018г. съдът е оставил без уважение молбата на ищцата за освобождаване от заплащане на държавните такси по исковете. Съобщението е получено на 18.09.2018г. Следователно за ищцата следва едноседмичен срок за заплащане на държавни такси, които до настоящия момент не са заплатени. Горното налага на основание чл.128, ал.3 от ГПК, исковата молба и доказателствата да бъдат върнати, а производството по делото прекратено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА искова молба с вх.№781/13.03.2018г., подадена от  С.Б.И. с ЕГН ********** ***.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№110/2018г. по описа на Районен съд Каварна.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Добрич, в едноседмичен срок от връчването му на ищеца, с частна жалба без препис за другата страна.

 

 

 

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………