О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Каварненски районен съд в закрито съдебно заседание на седми юни, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №22/2015г. по описа на КРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.231 от ГПК.

Гр.д. №22/2015г. е образувано по искова молба с вх.№241/27.01.2015г., подадена от Т.А.Д. с ЕГН ********** и С.И.Д. с ЕГН **********,***, против Р.Н.М. с ЕГН ********** и М.И.М. с ЕГН **********,***. с исковата молба ищците са предявили иск с правно основание чл.341 и сл. от ГПК.  В о.с.з., проведено на 12.11.2015г. страните са изявили желание делото да бъде спряно на основание чл.229, а1, т.1 от ГПК – по взаимно съгласие, за доброволно уреждане на спора. В преклузивния шестмесечен срок страните не са депозирали молба за възобновяване на поризводството, което налага неговото прекратяване на основание чл.231, ал.1 от ГПК.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№22/2015г. по описа на КРС със страни: ищци – Т.А.Д. с ЕГН ********** и С.И.Д. с ЕГН **********,*** и ответници – Р.Н.М. с ЕГН ********** и М.И.М. с ЕГН **********,***.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Добрич, в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………