Р Е Ш Е Н И Е

 

№19

гр.Каварна 15.03.2016г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Каварненският районен съд в публично заседание на шестнадесети февруари през две хиляди и  шестнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА     

 

при участието на секретаря А.М. и в присъствието на прокурора Галин Гавраилов, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №286 по описа за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.542 и сл. ГПК, във връзка с чл.38, ал.4 ЗГР.

*****************************************************************************************************************************

Мотивиран от горните съображения, Съдът

 

Р    Е   Ш    И :

 

ПРИЗНАВА  за установено по отношение на Община Каварна, че лицето Ж. И.Ж. е починал на 03.03.1927г. в с.***, общ.Каварна.

ПРИЗНАВА  за установено по отношение на Община Каварна, че лицето Н.Ж.И. е починал на 16.04.1923г. в с.***, общ.Каварна.

ПРЕПИС от решението след влизането му в сила, следва да се изпрати на Община Каварна за съставяне на актове за смърт и вписването им в регистрите за гражданско състояние.

Решението е постановено при участие на Контролираща страна – Районна прокуратура Каварна.

Решението подлежи на обжалване пред Добрички Окръжен съд в двуседмичен срок, от връчването му на страните.

 

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………….