О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Каварненски районен съд в закрито съдебно заседание на първи август, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №369/2017г. по описа на КРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.232 от ГПК.

Гражданско дело №369/2017г. е образувано по молба с вх.№2312/22.06.2017г., подадена от Д.Г.И. с ЕГН ********** ***, срещу Д.С.И. с ЕГН ********** ***. Предявени са обективно съединени искове по чл.45 и чл.86 ЗЗД.

 На 31.07.2017г. е постъпила молба от ищеца, с която заявява, че на основание чл.232 от ГПК оттегля исковата молба.

 Въз основа на така подадената молба, съдът намира, че е десезиран от правния спор, поради оттегляне на молбата по чл.45 и чл.86 от ЗЗД.

Съдът, като взе предвид, че оттеглянето на молбата може да бъде направено до приключване на първото по делото заседание, без съгласието на ответника, а молбата за оттегляне е депозирана преди това заседание намира молбата за основателна.

Водим от гореизложеното, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д.№369/2017г. по описа на Районен съд Каварна, образувано въз основа на молба с вх.№2312/22.06.2017г., с правно основание чл.45 и чл.86 от ЗЗД, подадена от Д.Г.И. с ЕГН ********** ***, срещу Д.С.И. с ЕГН ********** ***.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………