Р   Е   Ш   Е  Н  И   Е

№133

Гр.Каварна / 21.10.2019г.

 

В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на трети октомври, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

и при секретаря Елена Шопова, като разгледа докладваното от районния съдия Гр.дело №380/2019г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.19 от Закона за гражданската регистрация във вр. с чл. 53 от СК.

***********************************************************  

***********************************************************

Мотивиран от горното, Каварненския районен съд

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА по отношение на Община Каварна, промяна в собственото и във фамилното име на А. Ш. Б. с ЕГН ********** ***, като занапред имената му бъдат А.  Ш.  Ю..

След влизане на решението в сила, препис да се изпрати на Община Каварна, за да се отрази промяната в актовете на гражданското състояние.

Решението е постановено при участие на Районна Прокуратура Каварна.

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд Добрич.

 

 

 

 

 

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………….