Р Е Ш Е Н И Е

№5

 

гр.Каварна, 27.01.2016г.

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на деветнадесети януари през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

ИНДЖОВАпри участието на секретаря А.М. и в присъствието на прокурора .......................... разгледа докладваното от съдията Гр.Д. №405 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.50 от СК, трансформирано на основание чл.321, ал.5 от ГПК, в съдебно заседание проведено на 19.01.2016год.

*************************************************************************************************************************  

*************************************************************************************************************************

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл.50 от СК, сключения на 09.01.2015год. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община С.  граждански брак между З.И.И., с ЕГН ********** и Г.Г. М. - И., с ЕГН **********, за който е съставен акт за граждански брак №0009/09.01.2015г.

УТВЪРЖДАВА постигнатото по реда на чл.51 от СК споразумение, като:

ОБЯВЯВА, че съпрузите са съгласни бракът да бъде прекратен поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, без да се издирват мотивите за прекратяването му.

ОБЯВЯВА, че по време на брака съпрузите нямат придобито движимо и недвижимо имущество.

ОБЯВЯВА, че след прекратяване на брака между съпрузите не се дължи  издръжка.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата Г.Г.М.  да възстанови предбрачното си фамилно име - М..

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                         

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………