О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Каварненски районен съд в закрито съдебно заседание на двадесет и шести май, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №48/2016г. по описа на КРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.232 от ГПК.

С писмена молба депозирана на 26.05.2016г., вх.№1710, ищеца по гр.д.№48/2016г. Д.Н.Д. с ЕГН ********** *** е заявила пред съда, че оттегля подадената от нея искова молба по чл.127а, ал.2 от СК.

Съдът, като взе предвид, че оттеглянето на исковата молба може да бъде направено до приключване на първото по делото заседание, без съгласието на ответника, а молбата за оттегляне е депозирана преди това заседание намира молбата за основателна.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д.№48/2016г. по описа на Районен съд Каварна със страни: ищец: Д.Н.Д. с ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетния А. А. К. с ЕГН **********,*** и ответник: А.К.С. с ЕГН ********** ***.

Определението за прекратяване, подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Добрич, в едноседмичен срок от съобщението му на страните.

 

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………..