Р Е  Ш  Е Н  И  Е

 

10.08.2018г.

 

гр.Каварна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито съдебно заседание, проведено на единадесети юли две хиляди и осемнадесета година, в състав: 

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря АНАСТАСИЯ МИТЕВА, разгледа

докладваното от съдията гр.д. № 497 по описа на КРС за 2018 година

 

Производството е с правно основание чл.16в, вр. чл.16б и чл.16а ЗСП.

***********************************************************

На основание чл. 16в, ал.7 от ЗСП следва да се определи срок за настаняването, като с оглед данните по делото съдът намира за подходящо, той да е три години считано от влизане в сила на настоящото решение.

Водим от горното, съдът

 

                                                     Р Е Ш И:

 

НАСТАНЯВА  лицето М.С.С. ЕГН **********П,в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Св.Пантелеймон“ с.Българево,общ.Каварна,обл.Добрич за срок от три години от влизане в сила на решението, на осн. чл.16б и чл.16в ЗСП.

Решението подлежи на обжалване пред Добрички Окръжен съд в 7-дневен срок от връчването му на страните.

 

                                       

      РАЙОНЕН СЪДИЯ: