ПРОТОКОЛ

гр. Каварна,  08.11.2018 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на осми ноември през  две хиляди осемнадесета година  в състав:

 

      Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора:                                                           сложи за разглеждане

Гр. д. № 543 по описа за 2018 година,   докладвано от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл. 142 ал. 1 от ГПК на именното повикване в 11.00 часа се явиха:

МОЛИТЕЛКАТА М.Х.М. редовно призована не се явява, представлява се от адв. И.Р., редовно упълномощена и приета по делото.

НАРУШИТЕЛЯТ И.С.Т. редовно призован не се явява  и не се представлява.

СЪДЪТ изслушва страните относно хода на съдебното заседание.

АДВ. Р. – Не са налице пречки. Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО В ДНЕШНОТО СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ

АДВ. Р. – Госпожо съдия, в хода на производството е починала молителката М.Х.М., поради което считам, че са налице предпоставките за прекратяване на производството. Моля това прекратяване да бъде определено от Вас. Представям медицинско свидетелство за смърт.

СЪДЪТ, като взе предвид, че молителката М.Х.М. е починала

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. д. № 543/2018 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок, считано от днес.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в  11.05 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 09.11.2018 г.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: