ПРОТОКОЛ

Гр. Каварна, 31.10.2019 г.

 

         Каварненски  районен съд, в публично съдебно заседание на тридесет и първи октомври през две хиляди и деветнадесета  година  в състав:

        Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

                                                 Съд. заседатели:

 

при участието на секретар: ***

и прокурора :                                                       сложи за разглеждане

Гр. д. № 543 по описа за 2019  година,   докладвано от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл. 142 ал. 1 от ГПК на именното повикване в 11.08 часа се явиха:

 

         МОЛИТЕЛИТЕ И.Г.В. – Х.  нередовно призована (призовката й е върната в цялост с отметката, че  адреса посетен на 24.09.2019 г. в 10.40 ч., 05.10.2019 г. в 15.00 ч., 22.10.2019 г. в 15.20 ч., по сведение на ***– живущ на посочения адрес, на този адрес няма такова лице)  се явява лично и се представлява от адв. ***от АК ***, редовно упълномощена и приета по делото; М.Х. нередовно призован (призовката му е върната в цялост с отметката, че  адреса посетен на 24.09.2019 г. в 10.40 ч., 05.10.2019 г. в 15.00 ч., 22.10.2019 г. в 15.20 ч., по сведение на ***– живущ на посочения адрес, на този адрес няма такова лице)  не се явява, представлява се от адв. ***от АК ***, редовно упълномощена и приета по делото.

СЪДЪТ, като взе предвид нередовното призоваване и неявяване на един от молителите

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО В ДНЕШНОТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ

На основание чл. 330 ал. 2 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. д. № 543/2019 г. по описа на Районен съд гр. Каварна, образувано по подадена молба от И.Г.В. - Х., ЕГН: **********, с адрес *** и М.Х., роден на *** г., с адрес за призоваване гр. ***, ул. „***” № * с правно основание чл. 50 от СК.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок пред Окръжен съд гр. Добрич, считано от днес.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в  11.13  часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 31.10.2019 г.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: