Р   Е   Ш   Е  Н  И   Е

 

 

Гр.Каварна, 18.04.2017г.

 

В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на шести април, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

и при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от районния съдия Гр.дело №62/2017г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.19 от Закона за гражданската регистрация.

Образувано е по молба на С.К. с ЕГН **********, действащ със съгласието на родителите си С. М. К. с ЕГН ********** и Л.И.К. с ЕГН **********,***.

************************************************************ 

************************************************************

Мотивиран от горното, Каварненския районен съд

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА по отношение на Столична Община, Район Студентски и Община Каварна, промяна в името на С.К. с ЕГН ********** ***, чрез добавяне на бащино име, като занапред името му бъде С. С. К..

След влизане на решението в сила, препис да се изпрати на Столична Община, Район Студентски и Община Каварна, за да се отрази промяната в актовете на гражданското състояние.

Решението е постановено при участие на Районна Прокуратура Каварна.

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд Добрич.

 

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………….