Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е

 

 

гр.Каварна, 22.11.2018г.

 

В      И М Е Т О      Н А       Н А Р О Д А

 

Каварненският районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и пети октомври, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Елена Шопова, разгледа докладваното от съдията Гр.д.№648/2018год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.318 и сл. от ГПК, образувано по молба за развод по чл.50 от СК.

********************************************************** 

**********************************************************

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на 30.04.2003г. граждански брак при Кметство с.***, Община Каварна, между А.С.А. с ЕГН **********,*** и Р.В.А. с ЕГН **********,*** на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение като:

1./ Двамата съпрузи постигат съгласие да прекратят брака сключен на 30.04.2003г. в с.***, Община Каварна, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство, като съда не издирва мотивите за това;

2./ Семейното жилище находящо се в с.***, общ.Каварна, ул.“***“,  се предоставя за ползване от А.С.А.;

3./ Издръжка между съпрузите не се дължи;

4./ След прекратяване на брака, Р.В.А. ще се именува с предбрачното си фамилно име – Т.;

5./ Придобитите по време на брака движими вещи, страните са поделили доброволно помежду си;

6./ Страните нямат взаимни претенции, към притежавани от тях банкови сметки;

7./ Разноските по брачното дело, остават в тежест за всяка от страните така както са направени.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………