Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна, 19.04.2019 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД КАВАРНА в публично заседание на деветнадесети март през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря А.М.и в присъствието на прокурора .......................... разгледа докладваното от съдията Гр.Д. № 848 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба от Н.А.Ю., ЕГН **********, като майка и законен представител на детето Д. Д.Р., действаща чрез пълномощника адв. М.К., срещу Д.Р.Я., с която е предявен иск по чл. 127а, ал. 2 от СК за постановяване на решение, което да замести липсващото съгласие на ответника като баща на детето Д. за издаване на международен паспорт на детето и за пътуване в чужбина, придружавано от своята майка, за срок от 5 години.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Мотивиран от така изложените съображения, Каварненски районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ, заместващо съгласието на бащата Д.Р.Я., ЕГН **********,***, детето Д. Д.Р., ЕГН **********, да пътува, без ограничение в периодите на пребиваване и броя на пътуванията, придружавано от своята майка Н.А.Ю., ЕГН **********, до всички страни членки на Европейския съюз, за срок от 5 години, на основание чл. 127а СК.

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ, заместващо съгласието на бащата Д.Р.Я., ЕГН **********,***, за издаване на паспорт за пътуване в чужбина на детето Д. Д.Р., ЕГН **********, представлявано от своята майка и законен представител Н.А.Ю., ЕГН **********, на основание чл. 127а, ал. 2 СК вр. чл. 45 и чл. 76, т. 9 ЗБДС.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението на основание чл. 127а, ал. 4 СК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………