П Р О Т О К О Л

гр.Каварна, 15.07.2019 година

 

Каварненският районен съд в публично съдебно заседание на  петнадесети юли,   през две хиляди и деветнадесета    година в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ                                                                                                                                                                                                      

при участието на секретаря: А.М.

и прокурора:                                                               сложи на разглеждане

АНД №113    по описа за 2019  година докладвано от Районния съдия.

         На именното повикване в 14.15  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Г.Б., редовно призован,  чрез адв.Х.К., не се явява,   представлява  се от адв. Х.К. ***.

АДМ.НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН: Гранично полицейско   управление – Генерал Тошево,   редовно призован, не се явява представител.

АКТОСЪСТАВИТЕЛЯТ: Й.Т.П.  редовно призован, се явява лично.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.Каварна редовно призована,  не изпраща представител.

СЪДЪТ по хода на делото.

АДВ.К.: Няма пречки, моля да бъде даден ход на делото.

СЪДЪТ, като   взе предвид, че  са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ докладва: Производството по АНД  №113/2019г. по описа на РС Каварна е  образувано  на 07.06.2019г. по повод подадена жалба от  Г.Б.,  гражданин  на Украйна,  роден на  ***г. в Украйна, с паспорт  FK 711929, валиден до 10.01.2028г.,   чрез адв.Х.Д.К.,  срещу наказателно постановление №35 от 17.05.2019г. издадено от  ГПУ Ген.Тошево;  Производството по АНД  №122/2019г.  по описа на РС Каварна  е образувано  на 17.06.2019г. по повод  подадена жалба  от  Г.Б., гражданин  на Украйна роден на  ***г. в Украйна, с паспорт  FK 711929, валиден до 10.01.2028г.,   чрез адв.Х.Д.К.,  срещу наказателно постановление №35 от 17.05.2019г., издаденно от ГПУ Ген.Тошево.

Ето защо настоящият съдебен състав счита,  че  е налице основание  за прекратяване на  производството по АНД  №113/2019г. по описа на РС Каварна, което е образувано  по подадена жалба срещу   идентично наказателно постановление №35 от 17.05.2019г., издадено от ГПУ Ген.Тошево, по повод на което  е образувано АНД  №113/2019г. по описа на РС Каварна.

Водим от гореизложеното СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД №113/2019г.  по описа на Районен съд гр.Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване в 15 дневен срок, считано от днес за жалбоподателя  и за адм.наказващия орган, считано  от получаване на съобщението за прекратяване,  пред АС гр.Добрич.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 14.20 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 16.07.2019 година.

 

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                 СЕКРЕТАР: