Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

гр. Каварна, 09.09.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в  открито съдебно заседание, проведено на девети септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при участието на секретаря ****и редовното призоваване и неявяване на представител на Районна прокуратура гр.Каварна, след като разгледа докладваното от съдията АНХД № 135  по описа за 2019г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

На основание данните по делото и закона,съдът

 

                                               Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЗНАВА Н.С.Х. с ЕГН **********,роден на ***г. в гр.****,п остоянен адпес с.****,общ.Каварна улица „****“ № ** и настоящ адрес ***,българско гражданство,висше образование,таксиметров шофьор,неосъждан за ВИНОВЕН в това,че на ****.2018г. в гр.Каварна,в маловажен случай,без надлежно разрешително е държал високорискови накотични вещества на обща стойност 17,22 лева по цени за нуждите на съдопроизводството,както следва:марихуана/индийски коноп,канабис/ с нетно тегло 0,22 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол  5,5% на стойност 1,32 лева,амфетамин с нетно тегло 0,10 грама и съдържание на активен компонент амфетамин 10,8% на стойност 3.00 лева,амфетамин с нетно тегло 0,43 грама и съдържание на активен компонент амфетамин 10,8% на стойност 12.90 лева,поради което и на основание чл.354а ал.5 вр. с ал.3 предл.2,т.1,предл.1 от НК във връзка с  чл.78а ал.1 връзка с чл.78а ал.5 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ,като му налага административно наказание “глоба” в размер на 1000/хиляда/лева в полза на бюджета на съдебната власт,по сметката на Районен съд гр.Каварна,както и 5,00/пет/ лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

На основание чл.189 ал.3 от НПК осъжда Н.С.Х. с ЕГН ********** да заплати по сметка на ОД на МВР гр.Добрич сумата от 231,77/двеста тридесет и един лева и седемдесет и седем стотинки/лева разноски по делото,от които за съдебно-стокова експертиза-67.20 лева,физико-химична експертиза БНТЛ-61.06лв и физико-химична експертиза НИК-103.51лв.

На основание чл.53 ал.2 б.“а“ от НК се отнема в полза на Държавата вещественото доказателство опаковано в найлонов плик,запечатан надлежно с печати на НИК София,описано в Протокол за извършена експертиза № 19/НАР-436/13.05.2019г. на НИК-МВР-обект № 1-0,10 грама и обект № 2-0,43 грама с наличие на амфетамин и кофеин,като определеното съдържание на амфетамин е 10,8%. грама-на съхранение в Централно митническо управление-София отдел „МРР-НОП“,което следва да бъде унищожено,след влизане на решението в сила.

Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Добрички Окръжен съд в 15/петнадесет/ дневен срок от днес.

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

МОТИВИ към Решение №…… по НАХД № 135/2019г. по описа на Каварненски Районен съд от 10.09.2019г.

                             гр.Каварна 12.09.2019г.

         Производството е по чл. 375 – 380 от НПК.

         С постановление от 05.07.2019г. Каварненска районна прокуратура предлага Н.С.Х. с ЕГН  **********,роден на ***г. в гр.****,постоянен адрес *** и настоящ адрес ***,българско гражданство,висше образование,таксиметров шофьор,неосъждан,да бъде освободен от наказателна отговорност с  налагане на административно наказание.

         КРП е изпратила материалите по делото на Каварненски районен съд за налагане на административно наказание  по реда на чл.375 и сл. от НПК.

         Предложеният за освобождаване от наказателна отговорност,редовно призован не се явява лично,представлява се от адв.М.К. ***,редовно упълномощена и приета по делото.От името на своя подзащитен упълномощеният защитник изразява съгласие с предложението на Районна прокуратура гр.Каварна,че са налице всички основания за прилагане разпоредбата на чл.78а от НК.

         Съдът като прецени събраните по делото доказателства,прие за установено от фактическа страна следното:

         Досъдебно производство №53/2018г. по описа на РУ Каварна е започнало на ****.2018г. за престъпление по чл.354а ал.3 т.1 от НК-за това,че на ****.2018г. в лек автомобил марка ****,паркиран пред магазин „Томи“ на улица „България“ № ** в гр.Каварна без надлежно разрешително,изискуемо по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите са държани високорискови наркотични вещества-1бр. прозрачно полиетиленово пликче с размери 5см на 5см.,съдържащо бучка амфетамин с нетно тегло ведно с опаковките 0,45 грама,1бр. обвито в станиол прахообразно вещество-амфетамин с нетно тегло ведно с опаковките  0,83 грама и 1бр. топче,обвито в станиол,съдържащо суха,зелена растителна маса-канабис/марихуана/ с нетно тегло ведно с опаковките 0,39 грама.

         Същото е приключено на 02.07.2019г. с мнение за предаване на обвиняемия Н.С.Х. *** на съд.

         От събраните в хода на разследването доказателства и доказателствени средства /обяснения на обвиняемия,свидетелски показания,протокол за доброволно предаване,физико-химически експертизи,оценъчна експертиза и други/ се установява следната фактическа обстановка:

         На ****.2018г. около 16,30ч. обвиняемият Н.С.Х. се срещнал със свидетеля С.Ж.С.в района на автогарата в гр.Каварна,където двамата пили кафе.Впоследствие свидетелят С.помолил Х. да го откара с управлявания от него таксиметров автомобил марка **** до дома на познат,живущ в близост до болницата.След това двамата се придвижили с автомобила до паркинга на магазин „Томи“.В същото време служителите на РУ Каварна Ф.Д.Ф. и А.М.Г. извършвали обход на града с оглед противодействие на престъпленията,свързани с наркотични вещества.Около 17.30ч. те видели обв.Х. и св.С., които се придвижвали с таксиметровия автомобил и ги последвали,тъй като в районното управление била постъпила информация за това,че двамата притежават и употребяват наркотични вещества.На паркинга на магазин „Томи“ полицейските служители отишли при обвиняемия Х. и свидетеля С.,които били в таксиметровия автомобил.След като им се представили ги попитали дали имат в себе си наркотични вещества.Обвиняемият Х. държал увита в станиол/сребристо алуминиево фолио/ под формата на топче суха,зелена растителна маса,прозрачно полиетиленово пликче с розово вещество във вид на бучка и увито в станиол розово прахообразно вещество.Според собствените му обяснения сухата,зелена растителна маса представлява марихуана,а розовото вещество-амфетамин,които закупил три дни по-рано от гр.Добрич от непознато лице за лична употреба.Обвиняемият бил отведен в РУ гр.Каварна,където доброволно предал посочените предмети.При тестването им с полеви тест „Д4Д“ сухата зелена растителна маса реагирала на марихуана/канабис/,а розовото вещество-на амфетамин.

         От заключенията на вещите лица по назначените за нуждите на делото физико-химически експертизи е видно,че сухата,зелена растителна маса,увито в сребристо алуминиево фолио под формата на топче,предадена с протокол за доброволно предаване от ****.2018г. от обвиняемия представлява части от растението Херба Канабис Индика Сатива,известно като марихуана/индийски коноп,канабис/ с нетно тегло на растителната маса 0,22 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 5,51%,а в представените за анализ розово вещество във вид на бучка и розовото прахообразно вещество,увито в станиол,предадени със същия протокол за доброволно предаване,с тегло съответно 0,10 грама и 0,43 грама се доказало наличие на амфетамин и кофеин,със съдържание на амфетамин 10,8%.Конопът/марихуаната/ и амфетамина имат наркотично действие,нямат легална употреба и пазар и са поставени под контрол съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите със чл.3 ал.2,включен е в СПИСЪК I „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве,поради вредния ефект от злоупотреба с тях,забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

         Според оценъчната експертиза по делото 0,22 грама марихуана възлиза на 1,32 лева,0,10 грама амфетамин-на 3.00 лева и 0,43 грама амфетамин-12.90 лева по цени за нуждите на съдопроизводството.

         С оглед на така изложената фактическа обстановка представителят на обвинението приема за доказано,че обвиняемият с деянието си е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.354а ал.5 във връзка с ал.3,предл.2,т.1 предл.1 от НК за това,че на ****.2018г. в гр.Каварна,в маловажен случай,без надлежно разрешително е държал високорискови накотични вещества на обща стойност 17,22 лева по цени за нуждите на съдопроизводството,както следва:марихуана/индийски коноп,канабис/ с нетно тегло 0,22 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол  5,5% на стойност 1,32 лева,амфетамин с нетно тегло 0,10 грама и съдържание на активен компонент амфетамин 10,8% на стойност 3.00 лева,амфетамин с нетно тегло 0,43 грама и съдържание на активен компонент амфетамин 10,8% на стойност 12.90 лева

         Изложената фактическа обстановка,Съдът прие за безспорна  въз основа на доказателствата събрани по  ДП № 53/2018г. по описа на РУ-Каварна,присъединени по реда на чл.283 от НПК,към доказателствения материал по делото,а именно-обяснения на обвиняемия,свидетелски показания,протокол за доброволно предаване,физико-химически експертизи,оценъчна експертиза,фотоалбум,протокол за оглед на веществени доказателства.

         При така приетата като безспорна фактическа обстановка,Съдът намира,че Н.С.Х. от обективна и  субективна страна е осъществил  състава на престъпление по чл.354а ал.5 във връзка с ал.3,предл.2,т.1 предл.1 от НК.

         Фактическата обстановка по делото е установена по безспорен и категоричен начин,след внимателен анализ на всички събрани и проверени по надлежния процесуален ред писмени доказателства и при спазване на процесуалните изисквания за събирането и проверката им.Събраните по делото доказателствени материали са безпротиворечиви,взаимно допълващи се и установяват по несъмнен начин релевантните за отговорността на предложеният обстоятелства.

         От обективна страна предложеният за освобождаване от наказателна отговорност без надлежно разрешително е държал в себе си високорискови наркотични вещества на обща стойност 17,22 лева по цени за нуждите на съдопроизводството,както следва:марихуана/индийски коноп,канабис/ с нетно тегло 0,22 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол  5,5% на стойност 1,32 лева,амфетамин с нетно тегло 0,10 грама и съдържание на активен компонент амфетамин 10,8% на стойност 3.00 лева,амфетамин с нетно тегло 0,43 грама и съдържание на активен компонент амфетамин 10,8% на стойност 12.90 лева.

         От субективна страна съставомерното деяние е извършено при форма на вината-пряк умисъл.Предложеният за освобождаване от наказателна отговорност е съзнавал,че държи в себе си високорискови наркотични вещества,както следва:марихуана/индийски коноп,канабис/ с нетно тегло 0,22 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол  5,5%,амфетамин с нетно тегло 0,10 грама и съдържание на активен компонент амфетамин 10,8%,амфетамин с нетно тегло 0,43 грама и съдържание на активен компонент амфетамин 10,8%.Освен това е предвиждал че държането на високорискови наркотични вещества- марихуана/индийски коноп,канабис/ и амфетамин е без надлежно разрешение.

         Въз основа на обосновано приетата за установена фактическа обстановка настоящата съдебна инстанция счита,че извършеното от предложеният Н.  С.Х.  е престъпление по чл.354а ал.5 във връзка с ал.3,предл.2,т.1 предл.1 от НК.Тук следва да се имат предвид следните обстоятелства-изхождайки от критерия за маловажен случай следва да се има предвид,че количеството наркотик е малко- марихуана/индийски коноп,канабис/ с нетно тегло 0,22 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол  5,5%,амфетамин с нетно тегло 0,10 грама и съдържание на активен компонент амфетамин 10,8%,амфетамин с нетно тегло 0,43 грама и съдържание на активен компонент амфетамин 10,8%,като стойността на предмета на престъпното деяние е ниска в размер на 17,22 лева,веществото е било предназначено за лично ползване,а не за разпространение,липсват данни за настъпили други вредни последици,оказаното съдействие от страна на предложения за разкриване на обективната истина по делото чрез давани от него обяснения,депозирани във фазата на досъдебното производство,подбудите за извършване на деянието,несложния начин на извършване на деянието и ниската обществена опасност на последното в сравнение с обикновените случаи от този вид или от всичко казано дотук следва категоричния извод,че деянието предмет на обвинението срещу Н.С.Х. следва да се квалифицира като маловажен случай по смисъла на чл.354а ал.5 във връзка с ал.3,предл.2,т.1 предл.1 от НК.

         Предвид изложеното досежно съставомерността и правната квалификация на деянието и  като  взе предвид,че Каварненска Районна прокуратура  е предложила Н.С.Х. да бъде освободен от наказателна отговорност,съдът счете,че са налице предпоставките на чл.78а от НК за налагане на административно наказание: за извършеното от Н.С.Х. престъпление се предвижда наказание „Глоба” до 1000/хиляда/лева,предложеният за освобождаване от наказателна отговорност не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV от НК,както и не представлява  голяма обществена опасност.Налице са основанията предложеният да бъде освободен от наказателна отговорност с прилагане на административно наказание по реда на чл.375 от НПК.

         Съдът като обсъди самостоятелно събраните по делото доказателства намира,че в конкретния случай не е налице нито една от хипотезите,визирани в разпоредбата на чл.9 ал.2 от НК.Настоящата съдебна инстанция не счита,че деянието на обвиняемия поради своята малозначителност не е общественоопасно,нито че неговата обществена опасност е явно незначителна.Малкото количество и ниската стойност на държаното наркотично вещество,както и младата възраст на обвиняемия,чистото му съдебно минало са обстоятелства които дефинират извършеното от него престъпление по чл.354а от НК като маловажен случай по смисъла на чл.93 т.9 от НК.Законодателят обаче е криминализирал в разпоредбата на чл.354а ал.5 от НК и маловажните случаи на този вид престъпления,доколкото същите засягат обществените отношения,свързани със здравето на гражданите.Именно този предмет на престъплението обуславя обществената опасност на деянията от този вид,дори в случаите,когато се касае за държане  на малко количество наркотично вещество,на ниска стойност и/или с ниска стойност на активния наркотичнодействащ компонент.В тази връзка следва да се отчете,че престъпленията по чл.354а от НК се извършват,а и засягат най-често лицата в младежка възраст,както и че същите напоследък бележат все по-висок ръст.

         Ето защо съдът счита,че прилагането на нормата на чл.9 ал.2 от НК за деяния,осъществяващи състава на чл.354а ал.5 във връзка с ал.3 т.1 от НК,на практика би засилило тази тенденция,тъй като би дало възможност на младите хора съвсем безнаказано да държат  било за лична употреба,било с цел разпространение,малки количества високорискови наркотични вещества,тъй като те не биха носили наказателна отговорност за държането му.Общоизвестен факт е и възможното пристрастяване към процесните видове наркотични вещества,за което също следва да се държи сметка.

         При индивидуализация на административното  наказание,Съдът отчете следните смекчаващи  отговорността обстоятелства: към момента на деянието предложеният за освобождаване от наказателна отговорност не е осъждан,направени самопризнания и оказано съдействие на разследващите органи за разкриване на обективната истина в хода на досъдебното производство.С оглед на изложеното,Съдът  намира,че на Н.С.Х. следва  да бъде наложено административно наказание “глоба” в размер на 1000/хиляда/ лева.

         Според чл.78а ал.1 от НК пълнолетно лице се освобождава от наказателна отговорност от съда и му се налага глоба от 1000 до 5000 лева,когато за престъплението се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до три години или друго по-леко наказание,когато е умишлено,ако деецът не е осъждан за престъпление от общ характер.Освен това съдът е обвързан и от текста на разпоредбата на чл.78а ал.5 от НК,според която когато за извършеното престъпление е предвидено наказание само глоба или друго по-леко административно  наказание не може да надвишава размера на тази глоба.В конкретния случай според настоящия съдебен състав вложеният смисъл от законодателя в чл.78а ал.5 от НК е,че административното наказание чл.78а ал.1 от НК не може да надвишава 1000 лева.Следователно в случая чл.78а ал.5 от НК ограничава съда при налагането на административно наказание,надвишаващо 1000 лева.Тази разпоредба обаче не дава възможност на съда в конкретния случай да дерогира визирания в ал.1 минимум на глобата от 1000 лева,доколкото същия не надвишава максимума на глобата в същия размер,предвиден в чл.354а ал.5 от НК.Размерът на глобата би могъл да бъде по-малък от 1000 лева,само ако в състава на самото престъпление определения размер на глобата е под 1000 лева,както в случая по чл.207 ал.1 или ал.2 от НК.

         Като взе предвид фактите по делото и по силата на закона-чл.78а ал.5 във връзка с ал.1 от НК съдът преценява,че следва да наложи на обвиняемия глоба в размер на 1000 лева.

         Съдът намира,че така определеното наказание се  явява целесъобразно и достатъчно,за да окаже своето възпитателно и  възпиращо въздействие върху предложения за освобождаване от наказателна отговорност,при извършване на други  подобни нарушения за в бъдеще.

         В хода на ДП са направени разноски.Предвид  осъдителното решение съдът счита,че следва да осъди обвиняемия да заплати в полза на държавата по сметка на Министерство на вътрешните работи направените разноски в хода на досъдебното производство в размер на 231,77/двеста тридесет и един лева и седемдесет и седем стотинки/лева,от които за съдебно-стокова експертиза-67.20 лева,физико-химична експертиза БНТЛ-61.06лв и физико-химична експертиза НИК-103.51лв.

         Иззетото и останало количество наркотично вещество,което не е изразходено при анализа във връзка с назначената физико-химична експертиза се съхранява в Агенция „Митници“,Централно митническо управление,отдел „МРР-НОП“.Същото следва да се отнеме в полза на държавата,съгласно чл.354а ал.6 от НК и чл.20 ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания и да се унищожи на основание чл.91 и чл.92 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.16 ал.1 от Наредба за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества,растения и прекурсори,както и за вземане на представителни проби от тях.

         Водим от изложеното,съдът постанови своя съдебен акт.

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: