Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ___/08.12.2016г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на осми ноември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на съдебен секретар А.М., като разгледа докладваното от съдията а.н.д. № 156/2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59-63 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по жалба на В.Д.Р. против Наказателно постановление /НП/ № 16-0283-000010/02.02.2016г., издадено от Началник група към ОДМВР Добрич, РУ Каварна, с което, на основание чл.179, ал.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на жалбоподателя е наложена глоба, в размер на 150 лева за нарушение на чл.50, ал.1 от ЗДвП.

НП е обжалвано от наказаното физическо лице в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН. В жалбата си оспорва наказателното постановление, като неправилно, необосновано и незаконосъобразно, издадено при неизяснена и неправилно отразена в АУАН и НП фактическа обстановка. Навеждат се доводи за наличие на допуснати процесуални нарушения в хода на цялото административно производство, водещи до ограничаване правото му на защита, неправилна квалификация на нарушението и недостатъчно конкретизирана приложима санкционна разпоредба. Моли се за отмяна на атакуваното наказателно постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят поддържа жалбата, по изложените в нея аргументи.

Административнонаказващият орган, редовно уведомен, не изпраща представител и не изразява становище.

Съдът, като съобрази изложените доводи и възражения и служебно провери законосъобразността и правилността на обжалваното наказателно постановление, с оглед изискванията на чл.314 НПК, вр. с чл.84 ЗАНН, намира за установено от фактическа страна следното:

На 28.01.2016г. около 10.00 ч. С.И.К. излязъл на разходка с велосипеда си, като се движел по пътното платно на ул.”България”, от центъра към края на град Каварна в посока гр.Шабла. Управлявал велосипеда в най-лявата част от платното за насрещно движещи се автомобили. В същото време, жалбоподателят с лекия си автомобил „Фолксваген Голф” с рег.№ ***, тръгнал от местоработата си – пункт за ГТП, в посока центъра на гр.Каварна. Пункта се намирал в отсечката между бензиностанция „***” и ул.Хаджи Димитър, на около 100 м. в ляво от ул.България в посока гр.Шабла. Стигайки до ул.България, Р. намалил скоростта, погледнал в ляво и в дясно за приближаващи ППС и след като се уверил, че няма такива предприел маневра завой на дясно. В момента в който предницата на автомобила навлязла в платното за движение на ул.България, Р. възприел в ляво от себе си, движещият се в насрещното платно велосипедист. Тъй като св.К., също късно възприел автомобила, и двамата водачи нямали достатъчно време за реакция, последвало съприкосновение между ППС-а. В следствие на удара К. паднал на земята в близост до лявата предница на автомобила. Р. веднага слязъл от автомобила, помогнал на К. да стане, настанил го да седне на задната седалка на автомобила си и се обадил на тел.112 за възникналото ПТП, и на колегата си св. П.П.. На место веднага били изпратени служители на РУ Каварна и екип на СМП Каварна, които запазили местопроизшествието, оказали първа помощ  на пострадалия, който бил отведен за преглед в МБАЛ Каварна. На мястото пристигнал и св.Н.Т. – младши автоконтрольор в РУ Каварна, който изпробвал жалбоподателя за употреба на алкохол и след отчетената отрицателна проба, придружил пострадалия до болничното заведение. След извършените прегледи и установяването, че не са налице сериозни травматични увреждания К. бил освободен за домашно лечение. Придружаван от сина си св.К. ***, където бил изпробван за употреба на алкохол. След отчетена отрицателна проба и отказа на двамата участници в произшествието да им бъде съставен протокол за ПТП, свидетелят Т. съставил АУАН Т826486/28.01.2016г., в който вписал, че В.Д.Р., на 28.01.2016г. около 10.20 часа в гр.Каварна, на кръстовището на ул.България с ул.Хаджи Димитър, от пункт за ГТП в посока кръстовището, управлява личният си лек автомобил  „Фолксваген Голф” с рег.№ ***. При излизане на улица България, завива на дясно, като не пропуска движещият се направо по пътя с предимство велосипедист С.И.К.. Настъпва ПТП с материални щети по велосипеда, с което е нарушил чл.50, ал.1 от ЗДвП. Актът е ставен в присъствие на жалбоподателя и му е връчен срещу подпис. В същия Р. отбелязал, че няма възражения. На С.И.К. е съставен фиш сер.С № 0926828, за това, че като водач на ППС – велосипед в гр.Каварна, по ул.България е извършил нарушение по чл.80, т.2 ЗДвП, изразяващо се в неправилно управление по платното за движение, поради което на осн.чл.186, във вр. с чл.184, ал.1, т.1 от ЗДвП, му е наложена глоба в размер на 20.00 лева.

Въз основа на така съставения АУАН на 02.02.2016г. било издадено обжалваното НП, в което била отразена същата фактическа обстановка описана в АУАН, като административнонаказващия орган приел, че Райкове е извършил следното нарушение: не пропуска ППС движещи се по път с предимство на кръстовище. ПТП. С което виновно е нарушил чл.50, ал.1 от ЗДвП, поради което на осн. чл.53 от ЗАНН и чл.179, ал.2 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 150.00 лева.

Около две седмици след инцидента В.Р. поискал да му бъде издаден констативен протокол за ПТП с пострадало лице, а синът на  С.К.,*** медицинска документация за установени телесни увреждания и приложено лечение. На 11.03.2016г. било образувано ДП № 30/2016г. по описа на РУ Каварна, срещу В.Р., за това, че на 28.01.2016г. в гр.Каварна, на кръстовището на ул.България и ул.Хаджи Димитър, при управление на МПС е нарушил правилата за движение по пътищата – чл.50, ал.1 от ЗДвП и по непредпазливост е причинил средна телесна повреда на С. Ив.К. –престъпление по чл.343, ал.1, б.”б”, вр. с чл.342, ал.1 от НК. Към 03.11.2016г. по делото няма привлечено лице към наказателна отговорност.

Гореописаната фактическа обстановка се установява след анализ на събраните по делото доказателства и доказателствени средства за тяхното установяване: показанията на разпитаните свидетели А.А., П.П., С.К. и актосъставителя Н.Т., АУАН бланков № 826486, съставен на 28.01.2016г.; фиш за налагане  на глоба бланков № 926828 изд. на 28.01.2016г. Писмена справка за  хода на ДП №30/2016г. по описа на РУ Каварна, изх.№ 109/2016г. на РП Каварна.

Въз основа на гореустановената фактическа обстановка настоящият състав прави следните правни изводи:

По допустимостта на жалбата

Същата е процесуално допустима, доколкото е подадена от надлежно легитимирана страна – наказаното физическо лице, в преклузивния срок по чл.59, ал.2 ЗАНН, както и срещу подлежащо на обжалване НП. С оглед на това жалбата е породила присъщия й суспензивен (спира изпълнението на НП) и деволутивен (сезиращ съда) ефект.

По приложението на процесуалния закон

При разглеждане на дела по оспорени наказателни постановления районният съд е винаги инстанция по същество – чл.63, ал.1 ЗАНН. Това означава, че съдът следва да провери законосъобразността на постановлението, т.е. дали правилно са приложени процесуалният и материалният закони, независимо от основанията, посочени от жалбоподателя – аргумент от чл.314, ал.1 НПК, вр. с чл.84 ЗАНН. В изпълнение на това си правомощие, съдът служебно (чл.13, чл.107, ал.2 и чл.313-314 НПК, вр. с чл.84 от ЗАНН) констатира, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи; в предвидената от закона писмена форма и съдържание – чл.42 и чл.57 ЗАНН.

Налице е и редовна процедура по връчването на АУАН на жалбоподателя. НП също е връчено надлежно на санкционираното лице, но и по правило това обстоятелство има отношение единствено към началото на преклузивния срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН, но не и към законосъобразността на неговото издаване, което хронологически предхожда връчването му.

Настоящият състав на съда приема обаче, че при съставянето на АУАН и НП е допуснато съществено нарушение на процесуалния закон – чл.42, т.4 и т.5 и чл.57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН, в каквато насока са и оплакванията на жалбоподателя.

На първо място описаната в акта и наказателното постановление фактическа обстановка относно мястото на настъпилото ПТП не съответства на действителното място на нарушение. Установи се от събраните в хода на съдебното производство гласни и писмени доказателства, че процесното ПТП е възникнало не на посоченото в АУАН и НП място - кръстовището на ул.България и ул.Хаджи Димитър, а при излизане на лекия автомобил от крайпътна територия - пункт за ГТП към ул.България. Неправилното отразяване на мястото на ПТП е довело и до неправилното съотнасяне  на нарушението към нормата на чл.50, ал.1 от ЗДвП, вместо към  чл.37, ал.3 от ЗДвП - съгласно която „Водачът на пътно превозно средство, излизащо на път от крайпътна територия, като двор, предприятие, гараж, паркинг, бензиностанция и други подобни, е длъжен да пропусне пешеходците и пътните превозни средства, които се движат по този път”.

Съгласно разпоредбата на чл.50, ал.1 ЗДвП „На кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство, водачите на пътни превозни средства от другите пътища са длъжни да пропуснат пътните превозни средства, които се движат по пътя с предимство”.            В описанието на фактите, възприети от наказващия орган като относими към състава на нарушението, липсват обстоятелствата, свързани с наличието на регулираща движението вертикална или хоризонтална маркировка. Така посочените елементи са задължителни с оглед положителния извод за въведено изчерпателно описание на фактологията в санкционния акт, което да позволи нарушителят да реализира пълноценно правото си на защита. Тези констатации указват на непълно проведена доказателствена дейност на административнонаказващия орган, довела до неправилно приложение на материалния закон, самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление в тази му част. Допуснатите пропуски при описанието на фактически обстоятелства в АУАН и НП води до неопределеност на предмета на доказване и невъзможност за проверка наличието на материално правните предпоставки за налагане на наказание. Отговорността на жалбоподателя е ангажирана неправилно и в разрез със закона, доколкото в настоящото производство съответният наказващ орган е носител на тежестта на доказване, а съставеният АУАН не разполага с обвързваща доказателствена сила.

На второ място видно от съдържанието на процесното наказателно постановление, отговорността на жалбоподателя е ангажирана на осн. чл.179, ал.2 от ЗДвП, съгласно която норма, който поради движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция или нарушение по ал.1 причини пътнотранспортно произшествие, се наказва с глоба от 100 до 200 лева, ако деянието не съставлява престъпление. Санкционната разпоредба на чл.179, ал.2 от ЗДвП, посочена в НП визира различни изпълнителни деяния – причиняване на ПТП поради движение с несъобразена скорост, неспазване на дистинация или нарушение по ал.1, в която алинея, в 6 точки са визирани различни нарушения на правилата за движение по пътищата, довели до причиняване на ПТП. Т.к. текстът на чл.179, ал.2 е бланкетен, то в НП следва да се упоменат конкретните обстоятелства, изрично изброени в шестте пункта на чл.179, ал.1 от ЗДП, или една от хипотезите на ал.2 - движение с несъобразена скорост или неспазване на дистанция, за които е ангажирана наказателната отговорност на нарушителя. При извършения анализ на НП се установява, че санкционната норма, под която е подведено нарушението, внася неяснота относно съдържанието на обвинението, тъй като не става ясно, точно кое нарушение на правилата за движение по пътищата е в пряка причинна връзка с настъпилите общественоопасни последици, отчитайки и обстоятелството, че нарушението е квалифицирано от наказващия орган по чл.50, ал. 1 от ЗДвП, вместо по чл.37, ал.3 от ЗДвП. Волята на административнонаказващия орган трябва да е ясна и категорична и не може да се извежда по пътя на тълкуването. Всяко противоречие, което води до невъзможност да се разбере какво точно нарушение е вменено на наказаното лице, води до нарушаване правото му на защита и е абсолютно основание за отмяна на НП.

Съобразно изложените фактически и правни доводи, така протеклата фаза на административнонаказателното производство по установяване на административно нарушение и по налагане на административно наказание е опорочена поради неправилно приложение на материалния закон и допуснати нарушения на процесуалните правила, съществено засегнали правото на защита на наказаното лице и поставили го в невъзможност да разбере, в какво конкретно нарушение е обвинено. Тези констатации на съда са достатъчни за обосноваване отмяната на издадения санкционен акт като незаконосъобразен и неправилен, поради което и обсъждането на допълнително наведените доводи на процесуалния представител на жалбоподателя досежно други процесуални пропуски се явява излишно.

Така мотивиран, на основание чл.63, ал.1, предл. 3 ЗАНН, Каварненски районен съд,    

Р Е Ш И:

 

 ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление № 16-0283-0000-10/02.02.2016 г., издадено от с.п.р. - на длъжност Началник група към ОДМВР Добрич, РУ Каварна, с което на жалбоподателя В.Д.Р., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл.179, ал.2 от ЗДвП е наложено административно наказание "Глоба" в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева за нарушение на чл.50, ал.1 от ЗДвП, като незаконосъобразно и неправилно.

Решението може да се обжалва с касационна жалба, по реда на АПК, чрез Каварненски районен съд пред Административен съд Добрич, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………..