Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№..............

 

гр. Каварна,23.07.2016г.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Каварненският районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и трети юли две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                      РАЙОНЕН  СЪДИЯ : ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при секретаря А.М. разгледа докладваното от съдията докладчик НАХД 187 по описа на КРС за 2016 година и

 

Р   Е   Ш   И  :

 

На осн. чл. 6 , ал.1 б.”а” във връзка с чл.1 ал.1 т.2 от УБДХ НАЛАГА на П.П.П. ЕГН ********** ***,български гражданин,българин по произход,висше образование,женен,не работи АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ-ГЛОБА в размер на 100/сто/лева,за извършено деяние по чл. 1 ал.2 от УБДХ.

Решението подлежи на жалба на касационните основания,предвидени в НПК,пред Добрички Окръжен съд,в срок от 24 часа,считано от днес/23.07.2016г.-10.30ч./

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура гр.Каварна и Началника на РУМВР гр.Каварна за сведение.

В случай на жалба съдът насрочва делото пред Добрички Окръжен съд за 28.07.2016г. от 13,30ч.,за която дата нарушителят П.П.П. е уведомен.

 

 

                                                                                         Районен съдия:

 

М    О    Т    И    В    И

 

към  Решение № 73/23.07.2016г.

по АНХД № 187/2016г. по описа на Каварненски Районен съд.

 

        Производството е по реда на чл.1 от УБДХ.

С акт бл.№ 005509/22.07.2016г. на РУ на МВР гр.Каварна за констатирана проява на дребно хулиганство е образувано настоящото производство по чл.1 от УБДХ.

Нарушителят П.П.П. ЕГН********** е роден на ***г.,български гражданин,работи като воден спасител в КК „Бялата лагуна“ в м.Иканталъка,висше образование-корабоводене,женен,с две деца,неосъждан/реабилитиран по право/ е обвинен в това,че на 22.07.2016г. около 18.00ч. в с.Топола,местност „Иканталъка“ на плажа в КК „Бялата лагуна“ извършва  непристойна  проява,изразена в употреба на неприлични изрази на публично място пред повече хора,в оскърбително отношение и държане към гражданите,към органите на властта,но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл.325 от НК– нарушение по чл. 1 , ал.2 от УБДХ.

Нарушителят  П.  П.П. ЕГН********** се признава за виновен,изразява съгласие с констатациите в акта за установяване на административно нарушение и изразява съжаление за извършеното.Счита,че непристойната му постъпка е следствие на употребения алкохол.

Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства по отделно и в тяхната съвкупност , намира за установено следното:

П.П.П. работи като спасител на плажа на КК „Бялата лагуна“.На 22.07.2016г. П.П. е бил на работа на плажа.В показанията си дадени в съдебно заседание П.П. заявява,че е изпил няколко бири,без да уточни броя им,след което нищо не помни.Около 16.00ч. П.Д.,който е Управител на комплекса вижда,че П.П. е във видимо нетрезво състояние и пречи на клиентите в комплекса му.Разговаря с него и го убеждава да тръгнат заедно за хотела в който е настанен П..Стигайки до магазина за хранителни стоки П. му казва,че няма да се прибира в хотела и тръгва отново към плажа на КК „Бялата лагуна“.Тогава Д. се обажда на охранителя А.И. и му казва да внимава за поведението на П.П..Пристигайки на плажа П. е посрещнат от А.И. и помолен да не пречи на хората и да се върне в хотела.П. заявява на И.,че ще си вземе само багажа и после ще се прибере в хотела.Влизайки обаче на плажа П.П. започва да досажда отново на почиващите и И. му заявява,че ще се обади в полицията,ако не напусне плажа веднага.П. казва на И.,че няма да напусне плажа.Тогава И. се обажда по телефона в РУ Каварна.Виждайки този проблем на мястото се отзовава и управителят на заведението на плажа И.И..Тя също е възмутена от поведението на П.П. и започва да го  увещава да отиде и да си легне в хотела.И тримата свидетели разпитани в съдебно заседание изразиха възмущението си    от поведението на П.П..Отивайки на място полицейски служители от РУ Каварна разпоредили на П. да спре с непристойното си поведение,но същият им заявил,че няма намерение да се прибира и продължил да се разхожда сред хората на плажа.Полицейските служители разяснили на П.,че поведението му е непристойно и ако продължи ще бъде задържан и ще му бъде съставен АУАН по УБДХ.Същият не престанал да се държи грубо и непристойно и бил задържан за срок от 24 часа в РУ гр.Каварна.На П.П.П. е съставен АУАН по чл.1 ал.1 от УБДХ и протокол за полицейско предупреждение по чл.65 ал.2 от ЗМВР.

Въз основа на изложената фактическа обстановка , от правна страна съдът намира за доказано,че с действията си с които извършва непристойна проява изразена в употреба на неприлични изрази на публично място пред повече хора,в оскърбително отношение и държане към гражданите,към органите на властта на публично място-на 22.07.2016г. около 18.00ч. в с.Топола,местност „Иканталъка“ на плажа в КК „Бялата лагуна“ П.П.П. е нарушил обществения ред и спокойствие на гражданите.С тези свои действия е осъществил състава на деянието определено в чл.1 , ал.2 от УБДХ.

Самопризнанието на нарушителя,показанията на свидетелите П.Й.Д.,А.С.И. и И.Р.И. съставляват в своята съвкупност система от факти свързани с основния факт , намират се в хармония и логическа връзка помежду си и водят до един единствено възможен извод – изключващ всички останали относно авторството и квалификацията на деянието представляващо „дребно хулиганство” по смисъла на чл. 1 , ал.2 от УБДХ и виновността на нарушителя.

Деянието е консумирано виновно от лицето,посочено в Акта като нарушител и е налице пряк умисъл при осъществяването му от дееца.

Предвид доказаността на обвинението,Съдът постанови Решение по смисъла на чл.1 от УБДХ и наложи на нарушителя едно от предвидените в същата норма административно наказание.

Доколкото пред съда се изясни , че извършеното от П.П.П. деяние покрива обективните и субективни признаци на състава на нарушението „дребно хулиганство”,то нарушителят следва да понесе предвидената в нормативния акт санкция за извършеното съставомерно деяние.

Съдът като изходи от конкретната обществена опасност на деянието и нарушителя,обясненията на самия нарушител и събраните по делото гласни и писмени доказателства намира,че за поправяне и превъзпитание на дееца е необходимо да се наложи предвиденото в чл. 1 , предл. 2 от УБДХ административно наказание „глоба” в размер на  100/сто/лева.

Наказанието е определено при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства,а именно–чисто съдебно минало и направени самопризнания пред съда,изразено съжаление за извършеното.

По разбиране от настоящия състав,с така определеното по вид и размер наказание ще бъде изпълнена личната генерална превенция,както и определените в УБДХ  цели и наказания.

Мотивиран от гореизложеното,Съдът постанови Решението си.

 

 

 

                                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: