О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на осми август  две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

като разгледа докладваното от съдията Ч.Н.Д. №198 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.243, ал.4 от НПК и е образувано по повод подадена жалба от К.М.К., чрез адв.И.Т. *** срещу постановление от 19.07.2017г. на Каварненска районна прокуратура за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 270/2015г. по описа на РУ Каварна, пр.пр. № 798/2015г. по описа на КРП водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.213а, ал.1 от НК.

В жалбата се сочи, че Прокурорското постановление от 19.07.2017г. за прекратяване на наказателното производство на РП Каварна по преписка № 798/2015г. по ДП № 270/2015г. по описа на РУП Каварна е неправилно и незаконосъобразноВ жалбата се уточнява,че обжалваният прокурорски акт е трети по ред,с който прокурорът се произнася по реда на чл.243 ал.1 от НПК.В жалбата се сочи още,че за трети пореден път представителят на обвинението  прекратява наказателното производство по воденото досъдебно производство № 270/2015г. по описа на РУП-Каварна  с идентични аргументи и идентични неправилни изводи при интерпретиране на част от доказателствените източници и материали по делото.Според жалбоподателя,прокурорът за пореден път посочва,че в съдържанието на писмото,изпратено до К.М.К. били налични само „общи изявления“,лишени от всякаква конкретика и не представлявали израз на оформено решение  у дееца да извърши определено престъпление или други противозаконно действие.В жалбата се акцентира на факта,че Благомир Борисов Станев е потвърдил,че е автор на писмото и на кратките съобщения,изпратени от мобилни телефони,като изпратените няколко на брой съобщения от мобилни номера,използвани отново от същото лице Благомир Станев са били закупени от трети лица именно с цел прикриване на действителния им собственик и ползвател.Това според жалбоподателя са все факти и обстоятелства  по делото които красноречиво потвърждават единствен извод за наличие на изградена и формирана воля и решение у дееца-Благомир Станев за извършване на конкретно престъпление против личността,имуществото и противозаконни последици за жалбоподателя и неговите ближни.В жалбата се изразява становище,че проведеното допълнително разследване  по делото реално е било опит за формално изпълнение на отменителните указания на Окръжен съд-Добрич съдържащи се в Определение №57/23.02.2017г. касателно незаконосъобразните  и необосновани правни изводи формиращи състав на извършено престъпление по чл.213а ал.1 от НК,че престъплението по чл.213а от НК е на формално извършване и изпълнението на заканата с някои от формите на принуда не е задължителен елемент при осъществяване състава на престъплението,като е достатъчно заплахата да е обективирана за постигане на преследваната от дееца цел за разпореждане от пострадалия със своя вещ,право или поемане на имуществено задължение.

Предвид гореизложеното жалбоподателят моли да бъде отменено постановление от 19.07.2017г. на Каварненска районна прокуратура за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 270/2015г. по описа на РУ Каварна, пр.пр. № 798/2015г. по описа на КРП водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.213а, ал.1 от НК и да бъде върнато делото на прокурора със задължителни указания относно прилагането на закона,а именно повдигане и предявяване на обвинение на виновното лице и осъществяване на правомощията от страна на прокурора за изготвяне и съставяне на обвинителен акт след събрани достатъчно необходими доказателства за разкриване на обективната истина и за повдигане на обвинението  пред съда.

Съдът намира, че жалбата е допустима, като подадена от лице, което се счита за пострадало от престъпление. С оглед отбелязаната в известието за доставяне на пощенска пратка, дата на връчване на преписа от постановлението съдът намира, че жалбата е подадена в срок и от процесуално легитимирано лице по смисъла на чл.243, ал.3 от НПК.

От събраните по делото доказателства, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:Наказателното производство е образувано и водено срещу неизвестен извършител за това, че на 04.12.2015г. в с.Белгун, общ.Каварна с цел да принуди К.М.К. *** да се разпореди с вещи – сумата от 500 000 евро, го е заплашил посредством писмо с противозаконно действие с тежки последици за неговите ближни - престъпление по чл.213а, ал.1 от НК.

К.М.К. *** е председател на кооперация „Асен I” с.Белгун, общ.Кавара, обл.Добрич. На 04.12.2015г. следобед на работното му място счетоводителката на кооперацията му предала получената кореспонденция, сред която имало писмо адресирано лично до него с подател „Фантазия” ЕООД с адрес гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик” №9. Писмото било поставено в бял плик, върху който били отпечатани принтерно имената и адресите на подателя и получателя. Същото било изпратено от гр.Добрич на 03.12.2015г. и било получено в с.Белгун на 04.12.2015г. В плика имало бял лист формат А4 със следното съдържание: „Здравейте ние сме фирма продаваща спокойствие и влияние оставихме те през годините да откраднеш и натрупаш достатъчно богатство настъпи момента в който трябва да ни се издължиш със сумата от 500 000 евро във едри употребявани банкноти пакетирани неподозиращо сумата ще носиш постоянно в джипа си за което знаем само аз и ти за да ни известиш че си подготвил това което ни дължиш накарай работниците си да започнат да боядисват порталите на стопанството ти с червена боя след което ще получиш допълнителни указания.Преди да предприемеш нещо мисли много правилно не го споделяй с никого да не виниш след това другиго ако остане неполучен подарък под елхата Не обичаме да губим не прощаваме както ти си добър в земеделието така и ние си разбираме от нашата работа ДОКТОРЕ не изпращаме писмото на Каварненски адрес да не безпокоим семейството ти това е сделка между бизнесмени БЪДИ РАЗУМЕН имаме наблюдение върху всичко това Наш куриер ще те посети на неопределено място час и ден за да предадеш пакета Имаш много сладки внучета”.

Съдържанието на писмото притеснило К.. Същият го възприел като изнудване, както и че живота и здравето на близките му са застрашени. Поради това на 05.12.2015г. сигнализирал в РУ гр.Каварна и предал писмото.

На 26.12.2015г. в 19.26 ч. К. получил на мобилния си телефон кратко съобщение от номер 0884052025 със следното съдържание: „Фантазия ЕООД Ви пожелава Весели празници”.

На 04.01.2016г. в 14.51 ч. получил на мобилния си телефон ново кратко съобщение, този път от номер 0884887019, със съдържание „Да ти е честита новата 2016г желая здраве много пари и да ги харчи с ФАНТАЗИЯ”

Впоследствие К. не е получавал други писма, съобщения или телефонни обаждания с подобно съдържание и не били предприети неправомерни действие спрямо живота, здравето и имота на него или неговите близки.

В резултат на извършените процесуални следствени действия и оперативно-издирвателни мероприятия се установило, че писмото и кратките съобщения били изпратени от Благомир Борисов Станев от с.Белгун, кмет на селото от 2003г.

На досъдебното производство Станев потвърдил, че е автор на писмото и кратките съобщения и обяснил, че целта му далеч не е била да се облагодетелства материално посредством изнудване на К., а да направи така, че на К. „да му е гадно” и да го „приземи”, защото си бил „вирнал носа”, „летял в облаците”, „говорил надменно” и „мачкал хората”, когато искали да си вземат рентата или да си изтеглят земята и освен това ходатайствал за работа на Милена Йорданова.

Писмото изготвил на компютър и отпечатал на принтер на Читалище „Светлина 1942” с.Белгун.

Абонатен номер 0884052025 бил с титуляр Андон Панайотов Доксев от гр.Каварна, а номер 0884887019 – с титуляр „Еврофинансинг – Ангел Славчев Зарков” от гр.Лом. SIM-картата с първия номер Станев закупил от И. Петров Иванов от с.Белгун. SIM-картата с втория номер заедно с мобилен телефон „NOKIA” модел „RM-969” били закупени от преминаващ през селото търговец на орехи.

От извършената справка в Търговския регистър се установило, че ЕООД с наименование „Фантазия” и седалище и адрес на управление гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик” №9 не съществува.

С Определение № 232/18.08.2016г. по в.ч.н.д.№ 337/2016г. на ОС-Добрич са отменени определението на РС Каварна и потвърденото с него постановление на РП Каварна,като делото е върнато на РП-Каварна за допълнително разследване и прилагане на закона съобразно изложеното в обстоятелствената част на обвинението.Окръжния съд не споделил някои от правните изводи на прокуратурата.Освен това приел,че писмото не било предявено на Станев и същият не бил разпитан подробно  за съдържанието му,което било задължително.не били разпитани и други свидетели относно отношенията между К. и Станев.Не било обсъдено евентуалното наличие на престъпление по чл.214а от НК.

В изпълнение на указанията на ОС-Добрич писмото било предявено на Станев,но същият отказал да даде показания във връзка с неговото съдържание,възползвайки се от правото си по чл.121 ал.1 от НПК.Станев обяснил единствено,че се е сдобил със SIM-картите,посредством които изпратил на К. кратките съобщения(SMS) на 26.12.2015г. и на 04.01.2016г.,за да разговаря чрез тях с жената,с която имал връзка или с други хора по повод на тази връзка,респ. да им изпраща съобщения,както и за да услужва със съответните телефони на свои съселяни/цигани/ за провеждането на разговори предимно с чужбина след като ги презаредат с ваучери за тяхна сметка.

Относно отношенията между К. и Станев били разпитани три лица-Янка Николова Желязкова/касиер в кооперация „Асен I“,Милена Михайлова Йорданова/де факто архивар на архива на бившето ТКЗС с.Белгун,находящ се в сградата на кооперация „Асен I“/ и Грозданка Радева Ангелова/кметски наместник на с.Травник,общ.Каварна с работно място в сградата на Кметство с.Белгун/.Същите заявили,че К. и Станев били в добри отношения и не им е известно между тях да е имало някакъв конфликт.

С Постановление на наблюдаващия прокурор от КРП от 20.12.2016г. наказателното производство по досъдебно производство № 270/2015г. по описа на РУ Каварна, пр. пр.№ 798/2015г. по описа на КРП е прекратено на осн. чл.243, ал.1, т.1, вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК,  поради липса на престъпен състав по чл.213а, ал.1 от НК. В този акт на обвинителната власт са описани подробно процесуално-следствените действия, които са извършени до момента и фактологията по делото като е счетено, че липсва както обективна, така и субективна страна на обсъжданото престъпление.С Определение на Районен съд гр.Каварна № 3/11.01.2017г. по ч.н.д.№ 2/20176г. постановлението за прекратяване  от 20.12.2016г. е отменено.Срещу определението на първоинстанционния съд е подаден протест,който не е уважен от въззивния съд.В изпълнение на указанията на ДОС разследването било предявено на пострадалия и неговия повереник на 03.05.2017г.След като се запознали  с материалите по делото същите направили искания и бележки ,които не са били уважени.

От така установената фактическа обстановка съдът стига до следните правни изводи:

След извършената преценка на събраните по досъдебно производство № 270/2015г. по описа на РУ гр.Каварна доказателства,съдът намира депозираната пред него жалба за основателна.

В производство като настоящото/по чл.243 ал.4 от НПК/ законът е овластил съда да провери обосноваността и законосъобразността на прокурорско постановление с което е прекратено наказателното постановление.

В тази връзка упражнявайки това свое правомощие,съдът може да потвърди постановлението/чл.243 ал.5 т.1 от НПК/,да измени постановлението относно основанията за прекратяване на наказателното производство и разпореждането с веществените доказателства/чл.43 ал.5 т.2 от НПК/ или да отмени постановлението и да върне делото на прокурора със задължителни указания относно прилагането на закона./чл.243 ал.5 т.3 от НПК/.

Съдебния контрол се ограничава до проверка за обосновано и законосъобразно осъществяване на прокурорските правомощия по чл.243 от НПК.

Въпросът дали да се повдигне обвинение срещу конкретно лице и за какво престъпление е от изключителна компетентност на ПРОКУРОРА,съгласно чл.127 от Конституцията на Република България и чл.46 ал.1 от НПК.

Въвеждането на съдебен контрол върху прекратяването на наказателното производство не отнема това негово правомощие.Съдът проверява само правилността на постановлението на прокурора,когато е сезиран от правоимащо лице което се счита за пострадало от престъпление.

От друга страна законодателят възлага на съда да следи не само за процесуалната и материалноправната законосъобразност на прокурорския акт,но и за неговата обоснованост.Това означава,че проверката може да излезе от рамките на направената от прокурора преценка на доказателствените материали,която обуславя и фактическите констатации по постановлението.От тази изходна точка,логически е установено правомощието на съда не само да отмени или потвърди постановлението за прекратяване,но и да го измени относно основанието/чл.243 ал.5 т.2 от НПК/.

Пълнотата на доказателствата обаче е поставена от законодателя извън пределите на съдебния контрол.Това е така защото на този етап от производството съдът не е органът който има правомощието по закон да издирва и събира доказателства,както и да повдига обвинение срещу лицата извършили престъпление.Точно затова при отмяна на постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство съдът може да дава обвързващи указания само по отношение правилното прилагане на закона-например да повтори  ненадлежно извършено процесуално действие,да се даде друга материалноправна оценка на установените фактически положения и пр.

Съгласно разпоредбата на чл.243 ал.4 от НПК,съдът следва да прецени обосноваността и законосъобразността на атакуваното постановление.Извода за законосъобразност или незаконосъобразност,обоснованост или необоснованост на прокурорския акт следва да се формира единствено въз основа на доказателствата и процесуално-следствените действия извършени в хода на досъдебното производство.

Предвид горното съдът намира,че в конкретния случай в постановлението за прекратяване на наказателното производство липсват фактически и правни мотиви въз основа на които да се определи,че от обективна и субективна страна не е извършено престъпление от общ характер.В мотивите прокуратурата се е задоволила само с преценка дали по делото са събрани доказателства,установяващи по безспорен начин авторството на деянието,но не е изложила каквито и да е било мотиви относно съставомерността на деянието,за което е образувано наказателното производство.Следва да се има предвид,че липсата на мотиви в тази насока води до порок в постановлението и правят същото необосновано и незаконосъобразно.Анализирайки събраните по делото доказателства,настоящия съдебен състав изразява становище,че част от констатациите и изводите изложени в обстоятелствената част на прокурорското постановление не се подкрепят от съответните доказателства,както и,че е акцентирано на едни източници,които не са съпоставени с други противоречащи им.

При разглеждане на делото,представителят на РП-Каварна е следвало да се запознае с всички представени доказателства,да ги анализира заедно и поотделно,при което да достигне до обосновани и законосъобразни правни изводи,които да бъдат изведени в обстоятелствената част на прокурорския акт.В същите трябва да се съдържат констатации,какви обстоятелства прокуратурата счита за установени,въз основа на кои доказателствени материали,защо други доказателства не се кредитират и какви са правните съображения на взетото решение.Представителят на Районна прокуратура Каварна е стигнал до направата на правни изводи,напълно идентични с изложените в постановленията за прекратяване на наказателното производство от 14.06.2016г. и 20.12.2016г.Това дава основание на настоящия съдебен състава да изложи правни изводи кореспондиращи с обективираните в Определение № 3/11.01.2017г. по ЧНД № 2/2017г. по описа на Каварненски Районен съд.В прокурорския акт са изведени  неправилни правни изводи,некореспондиращи със събраните в хода на досъдебното производство доказателствени материали.

Обективираните в прокурорското постановление от 19.07.2017г. изводи, че в съдържанието на писмото,изпратено до К.М.К. били налични само „общи изявления“,лишени от всякаква конкретика и не представлявали израз на оформено решение  у дееца да извърши определено престъпление или други противозаконно действие не са били съпоставени с изграденото и формирано решение на Благомир Борисов Станев потвърдил,че е автор на писмото и на кратките съобщения изпратени от мобилни телефони. От писмото и изложеното в същото е видно, че лицето, което го е написало познава доста добре пострадалия, съвсем ясно е изразена претенция за заплащане на определена сума /500 000 евро/, която пострадалият да носи постоянно в джипа си. Макар и не конкретно адресиран относно конкретно лице изразът „ако остане неполучен подарък под елхата” не би могъл да се тълкува по друг начин, освен, че лицето, за което е предназначен подаръкът по някакви причини няма да може да го получи, няма да е там, за да го получи. Този израз е във връзка именно с исканото поведение от пострадалия, който е уведомен, че преди да предприеме нещо да мисли правилно и да не споделя с никого. Все в тази връзка са и изразите „не обичаме да губим”, „не прощаваме” „ние си разбираме от нашата работа”, „..ние сме фирма продаваща спокойствие и внимание..”, „имаш много сладки внучета”, „имаме наблюдение върху всичко твое”.

Не са без значение и всички онези обстоятелства отнасящи се до начина по който е изготвено писмото,от чие име е изпратено-подател несъществуващо юридическо лице с несъществуващ адрес,изпратено от територията на гр.Добрич,а не от териториален клон на гр.Варна.По делото са налице установени факти и обстоятелства-изпратените няколко на брой съобщения от мобилни номера ,използвани от Благомир Станев-кмет на с.Белгун са били закупени от трети лица именно с цел прикриване на действителния им собственик и ползувател. Независимо от указанията дадени с Определение № 232/18.08.2016г. по в.ч.н.д.№ 337/2016г. на ОС-Добрич относно субективната страна на деянието в смисъл,че изобщо не е обсъдено  въпреки, че очевидно пострадалия и Станев се познават добре,че писмото е било изпратено анонимно с посочен несъществуващ подател, а за изпращане на кратките съобщения са използвани чужди СИМ карти, закупени от Станев.В тази връзка следва да се отбележи,че въпреки извършените следствени действия,част от констатациите и изводите залегнали в обжалваното прокурорско постановление не са подплатени със съответни доказателства и обратно-акцентирано е на източници,без да е направена съпоставка с други такива,които им противоречат.

Изпратените на пострадалия кратки съобщения на 26.12.2015г. и на 04.01.2016г. не съдържат действително искания за пари, но подтекстът е ясен- те напомнят за писмото и че то не е забравено. Изобщо не се касае за някакъв продължителен период от време, а освен това са показателни и датите на съобщенията – едното е получено на 26.12.2015г. / Рождество Христово, Коледа-празничен ден/ а другото на 04.01.2016г.- първият работен ден след Новогодишните празници. /т.е. подадени са след празници , на които се раздават подаръци, включително и се оставят такива под елхата/.

Съдът намира,че изводите на прокурора  относно недоказаност на обвинението са неправилни,още повече,че е ясно,че действията по принуда,заплаха и др. като елемент от състава на изнудването не се извършват публично,за да се очаква да бъдат подкрепени от други свидетелски показания.Затова и неправилна е трактовката на фактите,за намеренията на Станев за причиняване на емоционален дискомфорт на жалбоподателя и липса на установяване на мотиви за формиране на решение за извършване на противозаконно действие и липса на користна цел.Посочената конкретна значителна сума в писмото,кореспонденцията с взетите мерки за прикриване на автора на изпратеното писмо и текстовите съобщения,всички тези факти и обстоятелства биха спомогнали за последващ обоснован извод,дали става въпрос за престъпно деяние и по кой точно текст. Престъплението по чл.213 а от НК е на формално извършване.За реализиране на законовия състав е достатъчно  отправяне на заплаха от страна на дееца,насочена към мотивиране на пострадалия,да се разпореди с вещ или със свое право или да поеме имуществено задължение.Изпълнителното деяние е осъществено само с факта  на заплахата,без да е необходимо  заплашеният реално да е предприел исканото от дееца поведение.За осъществяване на престъплението по чл.213а от НК е достатъчно резултатът да е само цел на дееца.Не се изисква и заплахата да е предизвикала основателен страх у заплашения от осъществяването и.При престъплението по чл.213а ал.1 от НК деянието е довършено със самото свеждане до знанието на жертвата какво поведение се иска от нея,съпътствано със заплаха за физическо или психическо насилие над личността и/или  друго тежко противозаконно действие спрямо нейни ближни.За разлика от престъплението по чл.214 от НК,това по чл.213а от НК е формално престъпление,тъй като в закона не съществува изискване пострадалият да е предприел изискваното от него поведение.В правната доктрина се възприема,че независимо,че не е изрично посочено в нормата на чл.213а от НК особен признак от обективната страна на деянието е волята на жертвата,която не желае да се разпорежда с вещ или със свое право или да поема имуществено задължение и това е така,защото ако пострадалият е съгласен с искането на дееца,няма да има нужда от заплашване.Погрешно,необосновано и некореспондиращо с доказателствения материал събран в хода на досъдебното производство е обективираното в атакуваното прокурорско постановление от 19.07.2017г. твърдение,че след като сим картите използвани от Станев били ползвани за нанасяне на обиди на свидетеля Димов,това извеждало у прокурора аргумент,че тези сим карти не са били придобити от Станев с цел използването им за изнудването на К..

Съдът намира, че не следва КРП да се концентрира единствено върху събиране на доказателства за извършено престъпление по чл. 213а ал.1 от НК.Обективното, всестранно и пълно разследване изисква проверка на всички факти и обстоятелства, които биха довели до категоричен извод за наличие или липса на осъществено престъпно деяние.Прокурорът би следвало да извърши допълнителна оценка при анализ на всички доказателства събрани по делото и извеждане на правилни правни изводи,досежно данните за  извършено престъпление и основанията за формиране на друг правен извод относно деятелността на Благомир Станев.

След събиране на всички необходими доказателства следва да се прецизира правната квалификация на деянието и неговия извършител.

При разглеждане на делото представителят на Районна прокуратура Каварна е следвало да се запознае с всички представени доказателства,да ги анализира заедно и поотделно,при което да достигне до обосновани и законосъобразно правни изводи,които да бъдат изведени в обстоятелствената част на прокурорския акт.В същите трябва да се съдържат констатации,какви обстоятелства прокуратурата счита за установени,въз основа на кои доказателствени материали,защо други доказателства не се кредитират и какви са правните съображения за взетото решение.

В този именно смисъл съдът приема,че представителят на Районна прокуратура гр.Каварна не е изпълнил императивното си задължение съгласно чл.14 ал.1 от НПК за обективно,всестранно и пълно изследване на обстоятелствата  по делото,поради което постановлението за прекратяване на наказателното производство от 19.07.2017г. е необосновано и незаконосъобразно.Извършен е едностранчив,изолиран и незадълбочен анализ на събрания доказателствен материал,в резултат на което прокурорът е стигнал до погрешни правни изводи относно деянието,за което е образувано наказателното производство.Едва след подробно обсъждане  на всички събрани доказателства,но и след преодоляване на наличните противоречия за тях,прокуратурата би могла да стигне до обосновани изводи относно наличието  или липсата на съставомерни обективни и субективни елементи от състава на престъплението за което е образувано наказателното производство,както и да даде отговор на въпроса,дали деянието е доказано по безспорен начин.

Съдът намира,че посочвайки допуснатите по-горе нарушения не се накърнява ролята на прокурора като господар на досъдебната фаза,нито ролята на съда като арбитър,тъй като когато дава указания в какво конкретно се изразява необосноваността и незаконосъобразността на атакуваното постановление,съдът дава указания относно прилагането на закона,а прокурорът суверенно решава как да ги отстрани.

При тези обстоятелства настоящия състав намира,че за да се подкрепят правните изводи на КРП за липса на престъпление е необходимо извършването на допълнителна оценка на събраните данни,при упражняване на съответните правомощия за събиране и оценка на доказателствата.

Имайки предвид гореизложеното, Съдът намира, че незаконосъобразно и необосновано е било прекратено с постановление от 19.07.2017г. на Каварненска районна прокуратура  наказателното производство по досъдебно производство № 270/2015г. по описа на РУ Каварна, пр.пр. № 798/2015г. по описа на КРП водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.213а, ал.1 от НК,поради което следва обжалваното постановление да бъде отменено,а делото върнато на прокурора за изпълнение указанията на съда за всестранно изследване на всички обстоятелства по него.

Мотивиран така и на основание чл.243 ал.5 т.3 от НПК,съдът 

                                                  О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ Постановление на Районна прокуратура - Каварна от 19.07.2017г. за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 270/2015г. по описа на РУ гр. Каварна, пр.пр. № 798/2015г. по описа на КРП водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.213а, ал.1 от НК,като незаконосъобразно и необосновано и ВРЪЩА делото на Районна прокуратура гр.Каварна за изпълнение на указанията посочени в мотивите към настоящото определение.

След влизане в сила на определението материалите  по ДП № 270/2015 год. по описа на РУ гр.Каварна да се изпратят в Каварненска Районна прокуратура за продължаване на разследването.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд-гр.Добрич в 7-дневен срок от съобщаването му на страните-Районна прокуратура гр.Каварна и жалбоподателя-К.М.К.  с адрес ***.

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: