П Р О Т О К О Л

 

гр.Каварна, 25.01.2017 г.

 

КАВАРНЕНСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД на двадесет и пети януари през две хиляди и седемнадесета година, в публично съдебно заседание в следния състав:

                                                        Председател: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

                                                               Съдебни заседатели:

Секретар: А.М.

Прокурор: ……………………………..сложи за разглеждане докладваното от районен съдия ЧНД № 13 по описа за 2017 г.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

ЕКАТЕРИНА ДЕНЧЕВА – младши разследващ полицай при РУ Каварна

СВИДЕТЕЛЯТ: Д.Д.К. – уведомен от разследващия полицай.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

Постъпило е искане от Екатерина Николова Денчева – младши разследващ полицай при РУ гр.Каварна,  по реда на  чл.223, ал.1 от НПК за разпит пред съдия от Каварненски  районен съд на свидетеля Д.Д.К. по ДП №244/2016 г. по описа на РУ гр.Каварна, образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.194, ал.1 от НК.

В искането е посочено, че по делото няма привлечено обвиняемо лице.

СЪДЪТ с оглед изложеното в искането, че показанията на свидетеля Денчева са от изключително значение за разкриване на обективната истина, намира, че са налице основанията на чл.223, ал.1 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършването на разпита.

СНЕМА самоличността на свидетеля.

Д.Д.К. – на 85  години, родена на ***г. в с.Горун,  ЕГН:**********, с адрес ***, български гражданин, неосъждана, основно образование.

СЪДЪТ разяснява правата и задълженията на свидетеля.

СВИДЕТЕЛЯТ – Разбрах права и задълженията си. Обещавам да кажа истината.

РАЗПИТА се провежда от младши разследващ полицай Екатерина Денчева – водещ разследването по ДП № 244/2016г. по описа на РУ Каварна.

ВЪПРОС – Кога получихте парите от рентата?

ОТГОВОР – Рентата започнаха да дават на 06.12.2016 г. Още първият ден Петър Димитров Георгиев, който ми носи от няколко години рентата ми я донесе в къщи. Той ми взема и пенсията. Петър ми даде общо 1 391,96  лева. Даде ми и справка за изплатената сума и  фактура за удръжка.  Тази фактура дадох на полицията.

ВЪПРОС – Къде прибрахте парите?

ОТГОВОР –  Имам едно диванче в стаята, където си живея. Петър ми ги преброи. Аз също ги преброих. Сложих ги  между двата дюшека на диванчето в кухнята, където спя.

ВЪПРОС – Знаеше ли някой, че парите са там?

ОТГОВОР – Единият, който знае къде си държа парите е Иванка  Тодорова Василева. Тя живее до спирката във Видно. Живее сама, но от както се застуди започна да остава да спи при мен вечер. През деня също е при мен. От известно време  е постоянно при мен. Преди си ходеше вечер и идваше сутрин. Сега вече е по-често при мен. Тя ми помага, тя ми пазарува, давам и по 5 - 10 лева. Тя знае къде ми стоят парите.

ВЪПРОС – Ползвали ли сте част от тях и за какво? Кога?

ОТГОВОР – Още преди да прибера парите от рентата след като ги преброих отделих 1200 лева - всички по 100 лева банкноти. Под дюшека прибрах дванадесет парчета по 100  лева, или общо 1200 лева.    От всичките пари, още преди да ги прибера отделих  190  лева  / две по 20 лв.,  едно 50  лв. и едно 100 лв./  за да си купувам продукти. 

ВЪПРОС – Кога и как установихте, че има липса?

ОТГОВОР – На 06-ти понеделник взех парите.  В събота, същата седмица  в нас дойде Марчо, за да ми вземе телевизора, да го ремонтира в Каварна. Тогава пари на Марчо не съм давала. След един два дни Марчо ми върна телевизора и аз му платих 35  лева /дадох му 50 лева, а той ми върна 15 лева/. Не помня от къде взех 35 лева, защото  бях взела и пенсията. Марчо беше вътре в къщи, когато му дадох парите. Парите, които му дадох не бяха от отделените 1200 лева под дюшека. Още същата вечер, когато ми върна телевизора  го пробвахме и Марчо като видя, че не работи го взе обратно. След няколко дни   Марчо ми го донесе, вече ремонтиран.  Каза, че сменил някаква машинка, за която му платих около 7 или 8  лева.

Когато Марчо ми донесе работещ телевизора,  му казах,  че ми липсват парите. Не се обадих до тогава на никого, защото няма обхват в село и трябва да изляза навън, а аз не мога да ходя.

Преди Марчо да дойде бях проверила парите. Когато извадих пликчето разбрах, че е по-леко.  Когато ги преброих разбрах, че са останали само 500  лева за мен /пет банкноти по 100 лева/.

 

ВЪПРОС – В периода от получаване  на парите до установяването на липсата, кои лица са били в дома Ви, кога, защо, колко време са стояли и някое от тях оставало ли е само в помещението, където държите парите?

ОТГОВОР – Бяха ми се запушили тръбите на печката и помолих Ванчето да намери някой по-висок,  да ги изчисти. Тя отиде  до центъра на селото и се върна с Райчо. Дойдоха двамата у нас. Аз през това бях в банята. Те като дошли влизат. Аз излязох от банята, влизам в кухнята и им викам „какво правите без мен“. Вътре бяха Райно и Иванка слагаха вече буриите. Аз им се скарах, защо без мен го правят. Ванчето и Райно запалиха печката и  Райно си отиде, а Иванка остана при мен. Мисля, че му дадох 10  яйца. Минаха два дни,  печката продължи да пуши и казах на Ванчето да извика циганчето с българско име Николай, защото и той е висок.  Николай не успя да ми изчисти буриите и си отиде. Докато беше у нас стана въпрос, че може да ми боядиса черното около печката. На следващият ден Николай дойде да боядисва. Когато дойде ние тъкмо ставахме от сън, отключихме му и той влезе.  Показах му къде да боядиса. Докато Николай боядисваше аз  шетах из къщи, ходих   до банята, където ми е тоалетната. Ванчето беше излязла навън. Като излязох от банята видях, че под дюшека се вижда крайчето на плика с парите и възглавката беше разбутана. Нещо ме жугна, наместих въглавката и дюшека. Тогава не преброих парите. Мисля, че това беше когато Николай боядисваше.   Николай  свърши с боядисването и си тръгна. Докато ми боядисваше Николай дойде Петър Георгиев, говорихме с него за малко и той си тръгна.  

Не мога да си спомня дали същият ден или на следващият ден Николай ми копа в градината, за което му дадох 3 лева.  Докато Николай копаеше в двора мина Райно с кравите, влезе в къщата, наби кривула и си тръгна. Не е стоял повече от 10-на минути.

Това  е което си спомням за изчезналите пари.

Не желая след приключване на ДП № 244/2016г. да се запознавам с материалите по делото и  да ми бъдат предявявани.

Поради изчерпване въпросите към свидетелят съдът приключи разпита му.

ПРОТОКОЛЪТ се изготви  в с.з. в два еднообразни екземпляра, единият от които се предаде на водещият разследването Екатерина Денчева.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи  в  13.10 часа.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……….….

 

СЕКРЕТАР: …………..