О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

                                                        

                                      гр. Каварна 07.06.2018г.

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в открито заседание на седми юни две хиляди и осемнадесета година,в състав:

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

,като разгледа докладваното от съдията ЧНД № 155/2018г. по описа на КРС за 2018год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.65 ал.1 от НПК-за изменение на взета в досъдебно производство първоначална мярка за неотклонение „Задържане под стража”.

Постъпило е искане на основание чл.65 ал.1 от НПК от П.Д.И. ЕГН ********** настоящ адрес *** ,български гражданин,основно образование,неженен,осъждан,безработен,обвиняем по  Досъдебно  производство № 104/2018г. по описа на РУ-Каварна,чрез адв.Г.Г.,с което иска да бъде променена взета спрямо него  мярка за неотклонение „Задържане под стража”,наложена с Определение № 50 от 30.04.2018г. по ЧНД № 118/2018г.по описа на Каварненски Районен съд,в по-лека.

Молителят излага в молбата си,че  в настоящия момент е с влошено здравословно състояние,дължащо се на прекарано тежко заболяване преди няколко години-туберкулоза на белите дробове,което в момента рецидивира,а престоят в ареста прави невъзможно лечението му.В подкрепа на твърдението си прилага Епикриза от проведено лечение,като в хода на делото се ангажира да представи и други документи.

         Представителят на Районна прокуратура гр.Каварна оспорва направеното искане.Счита,че не следва мярката да бъде изменена,тъй като не са налице предпоставки за това.

В съдебно заседание обвиняемият и неговият защитник поддържат изцяло внесеното искане,като считат,че са налице предпоставки за уважаването му.

Съдът след запознаване със събраните по делото доказателства и след преценка на всички обстоятелства,свързани със законността на задържането,в пределите на императивната проверка по реда на чл.65 ал.4 от НПК установи следното:

         Досъдебно производство № 104/2018г. по описа на РУ-Каварна е образувано на 27.04.2018г. за това,че  за времето от 03.00ч. до 03.30ч. на 27.04.2018г. в землището на с.*** улица „***“ чрез използване на техническо средство,чрез срязване на меден ел.проводник от две междустълбия отнел чужди движими вещи-210 метра меден ел.проводник,35 кв.мм и 40м. меден ел.проводник със сечение 25 кв.мм,собственост на „Електроразпределение север“АД с МОЛ К.И.К.,без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои-престъпление по чл.195 ал.1 т.4 вр. с чл.194 ал.1 от НК.

С  Постановление от 28.04.2018г. П.Д.И. ЕГН ********** е привлечен като обвиняем за престъпление по чл.215 ал.1 вр. с чл.20 ал.2 от НК за това,че на 27.04.2018г. в с.***,общ.Каварна в съучастие с Н.Д.К.,като съизвършител,с цел да набави за себе и за Н.Д.К. имотна облага е придобил чужди движими вещи-24м. меден проводник със сечение 35 кв.мм.,24м. меден ел.проводник със сечение 35 кв.мм.,29м. ел.  проводник със сечение 25кв.мм.,24м. меден ел.проводник със сечение 25 кв.мм и 29м. меден ел.проводник със сечение 25 кв.мм за които знае,че са придобити от другиго чрез престъпление-кражба.

С Определение от 30.04.2018г. по ЧНД № 118/2018г. по описа на Каварненски Районен съд е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” по отношение на П.Д.И.  ЕГН ********** настоящ адрес *** ,български  гражданин,основно образование,неженен,осъждан,безработен,обвиняем по  Досъдебно  производство № 104/2018г. по описа на РУ-Каварна.

В производството по чл.65 от НПК и следващите от НПК съдът следва да извърши проверка за законосъобразността на взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на обвиняемия П.Д.И.  ЕГН ********** ,като отново се прецени дали са налице обстоятелствата,визирани в чл.63 ал.1 от НПК.Съдът намира,че към настоящия момент не са налице  нови обстоятелства,включително и твърдението за влошено здравословно състояние по отношение на обвиняемия,за изменение на мярката за неотклонение „Задържане под стража“.

В настоящото производство съдът следва да провери законността на задържането,основанията за налагане на мярката за неотклонение и наличието на нови обстоятелства,които да предполагат нейната промяна в по-лека.

Видно от приложеното в цялост Досъдебно производство № 104/2018г. по описа на РУ-Каварна и от събраните до момента доказателства съдът приема,че се касае за обосновано предположение за извършено тежко умишлено престъпление/по повдигнатото обвинение за престъпление по чл.215 ал.1 във връзка с чл.20 ал.2 от НК/,за което в НК е предвидено наказание „лишаване от свобода” от една до шест години. Събрани са доказателства чрез разпита на свидетелите К.И.К.,П.Ж.Я.,А.М.Г.,Ф. Д. Ф.,А.А.П..Горепосочените показания са безпротиворечиви,логични и последователни и съвместно разкриват механизма на извършване на инкриминираното деяние,по повод на което е повдигнато обвинение  на П.Д.И..

         В хода на досъдебното производство са извършени редица процесуално-следствени действия при които са събрани доказателства от които може да се направи обосновано предположение,че обвиняемият П.Д.И. е автор на престъплението  по чл.215 ал.1 вр. с чл.20 ал.2 от НК за извършването на което е обвинен- свидетелски показания,протоколи за оглед на местопроизшествие,фотоснимки,протокол за оглед на веществени доказателства,протоколи за претърсване и изземване.

По отношение на втората предпоставка за вземане мярка за неотклонение „Задържане под стража”,а именно наличието на реална опасност  обвиняемия да се укрие  или да извърши друго престъпление,Съдът намира следното:

От справката за съдимост  на  П.Д.И. е видно,че същият е криминално проявен и е осъждан по 7бр. съдебни дела за различни престъпления,като най-тежкото наложено наказание е „лишаване от свобода“ за срок от осемнадесет години при строг първоначален режим постановено по НОХД № 581/2000г. с Присъда № 19/06.06.2002г. на Окръжен съд Шумен,в сила от 10.10.2003г.,кумулирано с постановената присъда по НОХД № 364/2000г. на Окръжен съд гр.Търговище и изтърпяно на 20.12.2010г.Лицето не работи постоянно,не разполага с постоянен източник на доходи,касае се за лице с формирана трайна престъпна дейност. Продължават действията по разследването  с оглед наличието на данни и за съпричастност на И. и към извършеното деяние по чл.195 ал.1 т.4 вр. с чл.194 ал.1 от НК.

Като се имат предвид данните за предишните осъждания на обв.И. и обективираните в показанията на свидетелите А.М.Г. и Ф. Д. Ф.  твърдения,че обв.П.Д.И. е направил опит да осуети задържането си при проведената специализирана полицейска операция на 27.04.2018г.,настоящия съдебен състав  приема,че е налице висока степен на риск обвиняемия П.Д.И. да извърши друго престъпление.При преценка на опасността обвиняемия да се укрие или да извърши друго престъпление ,настоящия съдебен състав взе и предвид,че страхът от налагане на предвиденото в закона наказание лишаване от свобода биха мотивирали обвиняемият да се укрие.

Действително практиката на Европейския съд по правата на човека е в насока,че всяка продължителна мярка за неотклонение „Задържане под стража“ намалява опасността обвиняемият да се укрие или да извърши други престъпление.В настоящия случай,обаче не е изминал  такъв продължителен период,който да намали тази опасност.В случая не може и е недопустимо да се  позоваваме на бездействие на разследващия орган да извърши процесуални действия във връзка с разследването,тъй като в хода на досъдебното производство са извършени редица процесуално-следствени действия при които са събрани доказателства от които може да се направи обосновано предположение,че обвиняемият П.Д.И. е автор на престъплението  по чл.215 ал.1 вр. с чл.20 ал.2 от НК за извършването на което е обвинен- свидетелски показания,протоколи за оглед на местопроизшествие,фотоснимки,протокол за оглед на веществени доказателства,протоколи за претърсване и изземване.Действително в практиката си Европейският съд по правата на човека  счита,че ако в продължение на един месец разследващият орган не е извършил нито едно процесуално действие,то тази опасност да се укрие или да извърши друго престъпление следва да се счита силно намаляла и съответно да доведе до извод за преосмисляне на взетата по отношение на обвиняемия мярка за неотклонение.Както по-горе бе посочено,не е налице бездействие от страна на разследващите органи тъй като в хода на досъдебното производство са извършени редица процесуално-следствени действия при които са събрани доказателства от които може да се направи обосновано предположение,че обвиняемият П.Д.И. е автор на престъплението  по чл.215 ал.1 вр. с чл.20 ал.2 от НК за извършването на което е обвинен- свидетелски показания,протоколи за оглед на местопроизшествие,фотоснимки,протокол за оглед на веществени доказателства,протоколи за претърсване и изземване,поради което съдът намира,че и към настоящия момент от доказателствата по делото може да се направи извод,че е налице реална опасност обвиняемият П.Д.И.,както да извърши друго престъпление,така и да се укрие.

Действително здравословното състояние,съгласно чл.56 ал.3 от НПК,би могло да бъде такова,което да обоснове изменение на мярката за неотклонение в по-лека.От доказателствата по делото е видно,че по отношение на обв.П.Д.И. е налице Епикриза изх.№ 157/2011г.,лична амбулаторна карта,с последно отбелязване в нея за уточнена диагноза с дата 15.02.2013г.,карта № 49/23.02.2011г. с последна дата на отпускане на лекарства-25.07.2011г.,поради което към настоящия момент това негово здравословно състояние обективирано в медицински документи от 2011г. и 2013г. не може да послужи като подкрепа на обективираното в искането твърдение,че заболяването му рецидивира и оттук да послужи като основание за изменение на мярката за неотклонение от  „Задържане под стража“ в по-лека.

Съдът с оглед хода на досъдебното производство и на извършените към този момент процесуални действия по разследването намира,че в случая за изпълнение целите на чл.57 от НПК мярката за неотклонение,която е адекватна и обоснована е „Задържане под стража“,поради което  искането на обв.П.Д.И. за изменение на мярката за неотклонение в по-лека следва да бъде  оставено без уважение,а мярката потвърдена.

На основание чл.65 ал.6 от НПК следва да се определи срок от влизане на определението в сила,преди изтичането на който внасяне на ново искане за изменение на потвърдената мярка,ще бъде недопустимо.С оглед приключване на досъдебното производство и осигуряване на подсъдимия в съдебно заседание съдът счита,че този срок следва да бъде два месеца,в който ново искане за изменение на мярката за неотклонение от „Задържане под стража“ се явява недопустимо.Разбира  се в този случай изключението на чл.65 ал.6 от НПК е валидно,ако са налице основания за това във връзка със здравословното състояние на обв.П.Д.И..Ако обв.П.И. твърди или разполага с доказателства за влошено здравословно състояние,то защитникът му може да поиска да бъде назначена от разследващия полицай съдебно-медицинска експертиза,която да установи е ли е несъвместимо неговото здравословно състояние с условията в ареста,което към настоящия момент от доказателствата по делото не може да бъде направен като извод.

Водим от горното и на основание чл.65 ал.4  от НПК,съдът

 

                                 О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ НАПРАВЕНОТО ИСКАНЕ от П.Д.И. ЕГН ********** настоящ адрес *** ,български гражданин,основно образование,неженен,осъждан,безработен,обвиняем по  Досъдебно  производство № 104/2018г. по описа на РУ-Каварна,чрез адв.Г.Г.,за промяна на взетата спрямо него мярка за неотклонение „Задържане под стража”,наложена с Определение № 50 от 30.04.2018г. по ЧНД № 118/2018г.по описа на Каварненски Районен съд,в по-лека.

ПОТВЪРЖДАВА ВЗЕТАТА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” на П.Д.И. ЕГН ********** настоящ адрес *** ,български гражданин,основно образование,неженен,осъждан,безработен,обвиняем по  Досъдебно  производство № 104/2018г. по описа на РУ-Каварна взета спрямо него с Определение от 30.04.2018г. по ЧНД № 118/2018г. по описа на Каварненски Районен съд.

ОПРЕДЕЛЯ срок от два месеца от влизане на определението в сила,преди изтичането на който внасяне на ново искане за изменение на потвърдената мярка е недопустимо.

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 3/три/ дневен срок от днес пред Добрички Окръжен съд,като при евентуална частна жалба или протест,на основание чл.65 ал.4 от НПК насрочва разглеждане на делото пред ДОС на 14.06.2018г. от 13.30ч.

За непроменената мярка следва да се уведоми Началника на ОЗ”Следствен арест” гр.Добрич.

 

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: