О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

         Каварненският районен съд наказателно отделение в закрито заседание на трети ноември две хиляди и седемнадесета година в следния състав:

                                                                              

                                                        Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

                                                

         като изслуша  докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ наказателно дело ЧНД № 289 по описа за 2017 год. и за да се произнесе,взе предвид следното:

  

Производството е образувано на основание чл.68 ал.6 от НПК по искане на адв.С.В. АК Варна,в качеството си на защитник  на обвиняемия по ДП № 150/2017г. по описа на РУ Каварна Р.А.Р. с адрес *** с ЕГН ********** за отмяна на наложената мярка за процесуална принуда „Забрана за напускане пределите на Република България“.

В искането се навеждат доводи,че в събраните по делото доказателства липсват данни,че обвиняемият е смятал да се укрие,с което да възпрепятства разкриването на обективната истина.Същият е признал вината си,всички свидетели са дали своите показания и процесуално-следствени действия не се извършват.В същото време обвиняемият се е настанил в хотел в района на с.Топола,за да е на разположение на разследващите органи,а финансовите му възможности не са неограничени,поради което му е изключително необходимо да се отмени наложената забрана  да напуска пределите на Р.България.

Настоящия съдебен състав след като се запозна с така депозираното искане,счита,че същото изхожда от надлежно легитимиран процесуален субект,поради което се явява процесуално допустимо,но разгледано по същество се явява неоснователно,по доводите навеждани в него.

От приложените в БДП № 150/2017г. по описа на РУ-Каварна материали,се установява следното:

С Постановление от 01.09.2017г. на РП-Каварна по ДП № 150/2017г. по описа на РУ-Каварна спрямо обвиняемия Р.А.Р. ЕГН ********** е била наложена мярка за процесуална принуда „Забрана за напускане пределите на Република България“.

Видно от материалите по досъдебното производство,спрямо Р.А.Р. ЕГН ********** е повдигнато обвинение за това,че на 31.08.2017г. по главен път I-9,км.41+2,в района на гр.Каварна, без надлежно разрешително изискуемо по ЗКНВП е държал високорисково наркотично вещество-марихуана/канабис/ една цигара и зелена суха тревна маса в самозалепващ се найлонов плик съответно с тегло 0,39 грама и 1,90 грама-престъпление по чл.354а ал.3 т.1 от НК.

Видно от материалите по досъдебното производство разпитани са свидетели,изискани са и са получени характеристични данни и справка съдимост,назначена е съдебна физико-химическа експертиза.Причина за неприключване на досъдебното производство е,че не е получена съдебната физико-химическа експертиза.

За извършеното престъпление по посочения по-горе текст от НК,законодателят е предвидил наказание „лишаване от свобода“ от една до шест години и глоба от 2000 до 10000 лева.

С оглед разпоредбата на чл.269 ал.1 от НПК,участието на подсъдимия в съдебно заседание в рамките на първоинстанционното производство е задължително и следва да бъде обезпечено с предвидените в НПК способи.

         Съгласно разпоредбата на чл.68 ал.1 от НПК,в досъдебното производство,когато обвиняемият е привлечен за тежко умишлено престъпление,прокурорът може да му забрани да напуска пределите на Република България,освен с негово разрешение,като в ал.5 на същата законова разпоредба се съдържа допълнително изискване-да съществува опасност обвиняемият да се укрие извън страната.

         От приложените по делото писмени и гласни доказателства ,преценени от съда поотделно и в тяхната съвкупност,настоящият съдебен състав възприема,че са налице достатъчно такива,от които да се изведе обосновано предположение,че обвиняемият Р.А.Р. е извършил престъпното деяние в което е обвинен.

С оглед изложеното до момента съда счита,че в настоящия случай е налице първата предпоставка за налагане  на мярка за процесуална принуда „Забрана за напускане пределите на Република България“,спрямо обвиняемият,а именно-повдигнато обвинение за тежко умишлено престъпление,по смисъла на чл.93 т.7 от НК.

Освен това е налице и втората предпоставка по отношение на наложената мярка за процесуална принуда,а именно-опасността от укриване извън границите на страната.Съдът възприема наличието на тази предпоставка поради предвиждащото се тежко наказание-„лишаване от свобода“ от една до шест години и глоба от 2000 до 10000 лева,което по един несъмнен начин би рефлектирало върху обв.Р.А.Р. при евентуална ефективна осъдителна присъда,да се опита да се укрие извън територията на страната,респ. да се опита  да се отклони от изтърпяването на наказанието.

Имайки предвид изложеното по-горе,съдът счита,че взетата спрямо обвиняемия мярка за процесуална принуда „Забрана за напускане пределите на Република България“,в пълна степен обезпечава  участието му в наказателното производство,без излишно да се ограничават правата обвиняемия,тъй като съобразно чл.68 ал.1 от НК прокурорът може да даде съгласие обвиняемият да напусне територията на страната за определен период от време.

Водим от горното,съдът

 

                         О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И:

 

ПОТВЪРЖДАВА  Постановление от 01.09.2017г. на РП-Каварна по досъдебно производство № 150/2017г. по описа на РУ-Каварна с което спрямо обвиняемия Р.А.Р. ЕГН ********** е била наложена мярка за процесуална принуда „Забрана за напускане пределите на Република България“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: