П Р И С Ъ Д А

 

гр. Каварна 23.11.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Каварненски Районен съд в  открито съдебно заседание, проведено на двадесет и трети номеври две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                           

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при участието на секретаря Е.Ш.,                                     

при участието на прокурора при Каварненска Районна прокуратура Стефан Пенчев, след като разгледа докладваното от съдията НОХД № 172 по описа за 2018 г.

 

П Р И С Ъ Д И:

                                                                        

ПРИЗНАВА подсъдимият Т.Д.Т. ЕГН **********,роден на ***г***,български гражданин,българин,с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***,средно образование,безработен,неженен,осъждан за ВИНОВЕН в това,че през периода 14-15.11.2016г. в гр.Каварна в сградата на РУ гр.Каварна,при условията на продължавано престъпление е извършил непристойни действия,грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото-на 14.11.2016г. отправил обиди към полицейските служители Н.С.Н./“***“ в „Оперативна дежурна част“ на РУ гр.Каварна със специфично наименование на длъжността „***“/,наричайки го смешник и С.К.С./***в РУ“ в отдел „Разследване“ при ОД на МВР гр.Добрич/,псувайки я,крещял,псувал,събличал се гол,блъскал по вратата/решетката/ на изолаторното помещение,демонтирал осветително тяло в изолаторно помещение и други,а на 15.11.2016г. отправил обиди към С.К.С.,като я нарекъл мърша и я псувал,след което се съблякъл гол,поради което и на основание чл.325 във връзка с чл.26 ал.1 от НК във връзка с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6/шест/ месеца,което наказание да изтърпи ефективно при строг режим на основание чл.57 ал.1 т.2 б.“б“ от ЗИНЗС.

НАЛАГА на подсъдимият  Т.Д.Т.,със снета по-горе личност и кумулативно предвиденото в инкриминирания текст на закона наказание «ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ»,чрез публичното му порицаване на страниците на общинския седмичник «Факел» гр.Каварна.

 На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимият Т.Д.Т.,със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на Окръжна Прокуратура гр.Добрич сумата от 527,85/петстотин двадесет и седем лева и осемдесет и пет стотинки/лева,представляваща направени по ДП № 7/2017г. по описа на ОСлО при ОП гр.Добрич разноски по изготвянето на комплексна съдебно-психиатрична и психологическа експертиза,както и да заплати по сметка на РС гр.Каварна сумата от 160/сто и шестдесет/ лева,представляваща изплатено по НОХД № 172/2018г. по описа на КРС възнаграждение на вещите лица по изслушаната комплексна съдебно-психиатрична и психологическа експертиза.

         ПРИСЪДАТА може да се обжалва или протестира в 15 /петнадесет/ дневен срок пред Добрички окръжен съд, считано от днес.

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ....................................

 

Мотиви по НОХД № 172/2018г. по описа на Каварненски районен  съд.

 

Срещу подсъдимия Т.Д.Т. ЕГН **********,роден на ***г***,български гражданин,българин,с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***,средно образование,безработен,неженен,осъждан e повдигнато обвинение и същият е предаден на съд за това,че през периода 14-15.11.2016г. в гр.*** в сградата на РУ гр.Каварна,при условията на продължавано престъпление е извършил непристойни действия,грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото-на 14.11.2016г. отправил обиди към полицейските служители Н.С.Н./“***“ в „Оперативна дежурна част“ на РУ гр.Каварна със специфично наименование на длъжността „***“/,наричайки го смешник и С.К.С./***в РУ“ в отдел „Разследване“ при ОД на МВР гр.Добрич/,псувайки я,крещял,псувал,събличал се гол,блъскал по вратата/решетката/ на изолаторното помещение,демонтирал осветително тяло в изолаторно помещение и други,а на 15.11.2016г. отправил обиди към С.К.С.,като я нарекъл мърша и я псувал,след което се съблякъл гол,престъпление по чл.325 ал.1 вр. с чл.26 ал.1 от НК.

Наказателното производство по делото се провежда в отсъствие на подсъдимия Т.Д.Т. по смисъла на чл.269 ал.3 т.1 от НПК,тъй като подс.Т. не е намерен на посочения от него адрес или е променил същия без да е уведомил съответния орган,като настоящия съдебен състав приема,че отсъствието на подсъдимия няма да попречи за разкриване на обективната истина.В съдебно заседание подс.Т. се представлява от назначения на ДП № 7/2017г. по описа на ОСлО при ОП Добрич служебен защитник-адв.М.К.-ДАК.

Назначеният служебен защитник на подс.Т.Д.Т. счита,че повдигнатото срещу неговия подзащитен обвинение е необосновано,несъставомерно и недоказано и пледира да бъде постановена оправдателна присъда.

Представителят на РП-Каварна поддържа предявеното обвинение срещу  подсъдимия Т.Д.Т. за престъпление по чл.325 ал.1 вр. с чл.26 ал.1 от НК.Счита,че от събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява тази фактическа обстановка,която е отразена в обвинителния акт.Намира,че от доказателствения материал по делото може да се направи единствено възможен извод,че подсъдимият Т.Д.Т. е  извършил престъплението за което е привлечен към наказателна отговорност.Представителят на обвинението се позовава и на изготвената комплексна съдебно-психиатрична и психологическа експертиза,която е назначена на досъдебното производство и заключението на вещите лица е изслушано в съдебно заседание,от която се установява,че подс.Т. е извършил деянието в състояние на вменяемост,т.е. разбирал е свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си.Представителят на прокуратурата пледира по отношение на подсъдимият Т.Д.Т.,като се отчитат данните за личността му-обременено съдебно минало с единадесет осъждания за разнородна престъпна дейност,както и недобрите характеристични данни единствено адекватно и в съответствие с целите на наказанието според представителя на обвинението се явява наказанието „Лишаване от свобода“ което следва да бъде изтърпяно ефективно,тъй като подс.Т. не се счита реабилитиран по право с пълна реабилитация по смисъла на чл.88а от НК,поради което и приложението на разпоредбата на чл.66 ал.1 от НК е недопустимо.Представителят на обвинението пледира да бъде наложено и кумулативно предвиденото в инкриминирания текст на закона наказание „Обществено порицание“.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните по реда на чл.14 и 18 от НПК приема за установено следното:

 

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

 

На 14.11.2016г. в 18.25ч. в РУ гр.*** бил получен сигнал по телефона от Д.П.от гр.*** за това,че синът му Т.Д.Т. ***,срещу когото има издадена заповед за незабавна защита № 9/15.08.2016г. на Районен съд гр.Каварна,нарушава заповедта,като се намира в дома му на улица „***“ № ** и заплашва него и съпругата му, със саморазправа.Сигналът бил приет от свидетеля Н.С.Н.,*** в ОДЧ на РУ Каварна,който бил на дежурство за времето от 8,30ч. на 14.11.2016г. до 08,30ч. на 15.11.2016г.Последният разпоредил на полицейските служители Р.  П.Г. и С.А.С. да посетят адреса и при установяване на Т. да го задържат и отведат в сградата на районното управление.Малко по-късно свидетелите Г. и С. закарали подсъдимия Т. ***,където със заповед за задържане на лице,съставена от втория,Т. бил задържан в районното управление за 24 часа ,считано от 19.00ч. на 14.11.2016г. за нарушаване на заповед за незабавна защита № 9/15.08.2016г. на Районен съд гр.Каварна,издадена по жалба от родителите му.Непосредствено след вкарването му в сградата на районното управление подсъдимия Т. се обърнал към свидетеля Н. с думите:“Знам колата ти,знам къде живееш,знам че пътуваш често до Варна и че може да се видим и да се засечем някъде“ и допълнил,че е добре да махне джипиес устройството,което по незнаен начин се озовало в автомобила му,защото можело да се използва за проследяването му.Подсъдимия Т. неколкократно нарекъл свидетеля Н. „смешник“ в присъствието на колегите му.Докато му бил правен личен обиск крещял към полицейските служители  които били на работа,че ще ги побърка вечерта,ще ги накара да си говорят сами,а когато излезе ще започнат да горят автомобилите им.Освен това се съблякъл напълно гол,но малко по-късно се облякъл.След въвеждането му в помещението за задържане започнал да буйства,крещял,псувал и отправял  други обиди спрямо полицейските служители.Викал,че е защитен свидетел по знаково дело и нямат право да го задържат,както и че ще убие майка си и баща си и ще извади тумора от мозъка на баща си с нож или друг предмет.Блъскал по вратата/решетката/ на помещението за задържане и след като се покатерил демонтирал осветителното тяло.Впоследствие неколкократно се съблякъл гол.Около 21.30-22.00ч. при появата на ***С.С.,която била натоварена с разследването на досъдебното производство срещу Т. за извършеното от него престъпление по чл.296 ал.1 от НК,започнал да я псува.В нейно отсъствие казал,че ще разбере къде живее,какъв автомобил управлява,къде учат децата и,както и че може да и се случи нещо.Това станало достояние както на свидетеля Н.,така и на младши полицейски инспектор П.И.П..И след това подсъдимият Т. продължил с непристойното си поведение,до около полунощ,когато се успокоил и заспал.На следващия ден 15.11.2016г. около 13.30ч. когато свидетелят С. отново дошла в районното управление  подсъдимият Т. казал по неин адрес „Мърша.Аз докога ще чакам да ме разпиташ?“,псувал я и отново се съблякъл гол.Очевидец на това станал свидетеля М.В.М.,*** в ОДЧ,който застъпил на дежурство в 8,30 сутринта.

От заключението на вещото лице по назначената за нуждите на делото  комплексна съдебнопсихиатрична и съдебнопсихологична експертиза се установява,че освидетелствувания Т.Д.Т. е бил способен да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си към момента на извършване на деянието-14.11.2016г.,както и към настоящия момент.Следователно подсъдимият Т.Д.Т. е наказателноотговорен.

Подсъдимият Т.Д.Т. с ЕГН ********** е роден на ***г***,български гражданин,българин,с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***,средно образование,безработен,неженен.Същият е осъждан единадесет пъти.Последното във времето осъждане е със Споразумение № 80/07.10.2009г. по НОХД № 440/2009г. на РС гр.Балчик за престъпление по чл.343в ал.1 във връзка с чл.26 ал.1 от НК на пробация и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца.

Районен съд гр.Балчик с определение по ЧНД № 477/2009г. в сила от 24.02.2010г. на основание чл.25 ал.1 вр. с чл.23 ал.1 от НК,кумулира наказанията по НОХД № 149/2009г.,НОХД № 141/2009г. и НОХД № 146/2009г. на РС гр.Каварна и НОХД № 4702/2009г. на РС гр.Варна с това по НОХД № 440/2009г. на РС гр.Балчик.

ОС гр.Варна с определение по ЧНД № 1091/2010г. в сила от 12.10.2010г. заменя наказанието пробация,постановено по ЧНД № 4868/2009г. на РС гр.Варна с лишаване от свобода за срок от една година/е изтърпяно на 20.12.2011г./Същият има недобри характеристични данни.Срещу него не се водят други досъдебни производства.

 

                              ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 

Горната фактическа обстановка се установява от писмените доказателства,находящи се по досъдебно производство № 7/2017 по описа на ОСлО при ОП-Добрич приобщени към доказателствения материал по делото по реда на чл.283 от НПК.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите-Н.С.Н.,С.К.С.,Р.П.Г.,М.В.М.,П.И.П. и С.А.С.,разпитани в хода на проведеното съдебно производство като обективни,логични,непротиворечиви и съответствуващи по между си на останалите възприети доказателства по отношение на предмета на доказване.Между свидетелските показания не са открити противоречия,които да изключват достоверността им в тяхната цялост.Всички показания депозирани в настоящия процес са единни и напълно правдоподобни относно основните факти по делото във връзка с извършването на инкриминираното деяние по чл.325 ал.1 във връзка с чл.26 ал.1 от НК от Т.Д.Т..На досъдебното производство подсъдимият Т.Д.Т. не е дал обяснения по обвинението.

Не намира подкрепа в доказателствения материал по делото обективираната в пледоарията на назначения служебен защитник на подс.Т. теза,че не са налице признаците на състава на престъпление по чл.325 от НК,а това са прояви които могат да се квалифицират като дребно хулиганство.Не кореспондират с доказателствения материал по делото твърденията на служебния защитник на подс.Т.,че всичко е било нормално,нямало е употреба на обидни думи от страна на подс.Т.,тъй като от показанията на свидетелите Н.С.Н.,С.К.С.,Р.П.Г.,М.В.М.,П.И.П. и С.А.С.  се установява,че подсъдимия Т. неколкократно нарекъл свидетеля Н. „смешник“ в присъствието на колегите му.Докато му бил правен личен обиск крещял към полицейските служители  които били на работа,че ще ги побърка вечерта,ще ги накара да си говорят сами,а когато излезе ще започнат да горят автомобилите им.Освен това се съблякъл напълно гол,но малко по-късно се облякъл.След въвеждането му в помещението за задържане започнал да буйства,крещял,псувал и отправял  други обиди спрямо полицейските служители.Викал,че е защитен свидетел по знаково дело и нямат право да го задържат,както и че ще убие майка си и баща си и ще извади тумора от мозъка на баща си с нож или друг предмет.Блъскал по вратата/решетката/ на помещението за задържане и след като се покатерил демонтирал осветителното тяло.Впоследствие неколкократно се съблякъл гол.Около 21.30-22.00ч. при появата на ***С.С.,която била натоварена с разследването на досъдебното производство срещу Т. за извършеното от него престъпление по чл.296 ал.1 от НК,започнал да я псува.В нейно отсъствие казал,че ще разбере къде живее,какъв автомобил управлява,къде учат децата и,както и че може да и се случи нещо.Това станало достояние както на свидетеля Н.,така и на младши полицейски инспектор П.И.П..И след това подсъдимият Т. продължил с непристойното си поведение,до около полунощ,когато се успокоил и заспал.На следващия ден 15.11.2016г. около 13.30ч. когато свидетелят С. отново дошла в районното управление  подсъдимият Т. казал по неин адрес „Мърша.Аз докога ще чакам да ме разпиташ?“,псувал я и отново се съблякъл гол.Очевидец на това станал свидетеля М.В.М.,*** в ОДЧ,който застъпил на дежурство в 8,30 сутринта.

Заключението на назначената и изготвена по делото комплексна съдебнопсихиатрична и съдебнопсихологична експертиза Съдът възприе изцяло,като счете,че същата е обективна,компетентна,всестранна,пълна и относима към предмета на доказване в производството в съответните фази на процеса на базата на представените от компетентните органи материали.Освен това заключението не е оспорено от страните в процеса.

Останалите събрани в процеса писмени доказателства-съдът кредитира изцяло,като прие,че са единни,непротиворечиви,взаимно допълващи се и кореспондират със събраните по делото гласни доказателства и са относими към основния факт,включен в предмета на доказване по делото.

При така  приетата фактическа обстановка  съдът счита,че с деянието си подсъдимият Т.Д.Т. е  осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.325 ал.1 във връзка с чл.26 ал.1 от НК,за това,че през периода 14-15.11.2016г. в гр.Каварна в сградата на РУ гр.Каварна,при условията на продължавано престъпление е извършил непристойни действия,грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото-на 14.11.2016г. отправил обиди към полицейските служители Н.С.Н./“***“ в „Оперативна дежурна част“ на РУ гр.Каварна със специфично наименование на длъжността „***“/,наричайки го смешник и С.К.С./***в РУ“ в отдел „Разследване“ при ОД на МВР гр.Добрич/,псувайки я,крещял,псувал,събличал се гол,блъскал по вратата/решетката/ на изолаторното помещение,демонтирал осветително тяло в изолаторно помещение и други,а на 15.11.2016г. отправил обиди към С.К.С.,като я нарекъл мърша и я псувал,след което се съблякъл гол,като тези негови непристойни действия грубо нарушават обществения ред и се изразяват в явно неуважение към обществото.

При така възприетата фактическа обстановка съдът направи следните изводи от ПРАВНА СТРАНА:

От обективна страна подсъдимият Т.Д.Т. е осъществил изпълнителното деяние чрез действие като викове,ругантни,обиди,крещял,псувал,събличал се гол,блъскал по вратата/решетката/ на изолаторното помещение,демонтирал осветително тяло в изолаторно помещение и други,които очевидно противоречат на установения в обществото морал и порядък.

На първо място действията на подсъдимия Т. са непристойни  пи смисъла на закона,тъй като се изразяват в обиди,буйство,прояви на невъзпитаност,използване на неприлични думи при това  са отправени към служителите на МВР.На второ място тези негови действия грубо нарушават обществения ред,тъй като по своята същност представляват незачитане на установения правов ред,според който всички граждани следва да изпълняват указанията и разпорежданията на органите които са оправомощени да се грижат за спазването на обществения ред и спокойствие.Подсъдимият Т. крещял,псувал,събличал се гол,блъскал по вратата/решетката/ на изолаторното помещение,демонтирал осветително тяло в изолаторно помещение и други,а на 15.11.2016г. отправил обиди към С.К.С.,като я нарекъл мърша и я псувал,след което се съблякъл гол.По този начин демонстрирал пренебрежително отношение към установения в страната правов ред.На последно място действията на подс.Т.Д.Т. показват и явното му неуважение към обществото,тъй като той е изразил в сградата на полицейското управление висока степен на неуважение към личността,като многократно използвал обидни думи насочени към полицейските служители Н.С.Н./“***“ в „Оперативна дежурна част“ на РУ гр.Каварна със специфично наименование на длъжността „***“/,наричайки го „смешник“ и С.К.С./***в РУ“ в отдел „Разследване“ при ОД на МВР гр.Добрич/,псувайки я и наричайки я „мърша“.Многократното използване на обидни думи,които унижават човешката чест и достойнство,разкриват пренебрежително отношение към други граждани членове на обществото.Това неуважение е демонстрирано открито,тъй като е направено на публично място-в сградата на РУ гр.Каварна.

Съдът анализирайки поведението на подсъдимия Т.Д.Т.,приема,че действията му не са били продиктувани от лични съображения,а са били извършени по хулигански мотиви.Тези мотиви се заключават в проявеното явно неуважение към обществото от подсъдимият,като по този начин той демонстрира,че не се смята за обвързан със спазването на общоприетите норми за поведение в обществото и се отнася към тях с явно пренебрежение.Последните от своя страна се явяват специален субективен признак на престъплението.

От субективна страна деянието е извършено от подсъдимият Т.Д.Т.  виновно,при форма на вината-пряк умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.Престъплението подс.Т. е осъществил умишлено.Той е съзнавал всички признаци в състава на престъплението  хулиганство.Съзнавал е,че действията му са непристойни и изразяват явно неуважение към обществото,тъй като представляват буйство,невъзпитаност,използване на обидни думи срещу полицейските служители  Н.С.Н. и С.К.С..Той е съзнавал,че изразява неуважение към тяхната личност и е разбирал,че действията му грубо нарушават обществения ред.

В случая за да обоснове извод за наличието на пряк умисъл у подсъдимият,съдът взе предвид редица обстоятелства,част от които обсъди при анализиране на обективната страна на престъплението,което не следва да бъде преповтаряно.

 

ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО

Предвидените наказания за извършеното от подсъдимия Т.Д.Т. деяние по чл.325 ал.1 от НК са лишаване от свобода до две години или пробация,както и обществено порицание.

При определяне вида и размера на наказанието на подсъдимия Т.Д.Т. съдът взе предвид степента на обществена опасност на деянието която е сравнително висока,данните за личността на подсъдимия-обременено съдебно минало с единадесет осъждания за разнородна престъпна дейност,както и недобрите характеристични данни,механизма и начина на извършване на конкретното престъпление и като взе предвид разпоредбите на чл.54 от НК и съобрази целите на чл.36 от НК счита,че следва да наложи наказание „Лишаване от свобода“.

При определяне размера на наказанието, което следва да бъде наложено на подс.Т.Д.Т.  съдът прецени, че предвид високата обществена опасност на дееца и трайно изградените у него престъпни навици не следва размера на наложеното наказание да бъде определен в рамките на предвидения от закона  общоустановен минимум от три месеца „лишаване от свобода”. Настоящият съдебен състав намира, че с оглед осъществяване на визираната в чл. 36, ал.1 от НК превенция на подсъдимия следва да бъде наложено наказание “Лишаване от свобода” за срок от 6/шест/месеца.

С оглед на факта,че към настоящия момент подс.Т.Д.Т. е осъждан,следователно не са налице материалноправните предпоставки за прилагане института на „условното осъждане” поради което изтърпяването на наложеното на подсъдимия наказание не следва да бъде отлагано, предвид което определи наложеното наказание от 6/шест/ месеца “Лишаване от свобода” да бъде изтърпяно ефективно при първоначално строг режим на основание чл.57 ал.1 т.2 б.“б“ от ЗИННС.При определяне режима на изтърпяване на наказанието настоящия съдебен състав взе предвид,че не са изтекли повече от пет години от изтърпяване на предходно наложено наказание „лишаване от свобода“,тъй като ОС гр.Варна с определение по ЧНД № 1091/2010г. в сила от 12.10.2010г. заменя наказанието пробация,постановено по ЧНД № 4868/2009г. на РС гр.Варна с лишаване от свобода за срок от една година-изтърпяно на 20.12.2011г.,а процесното деяние е от 14-15.11.2016г.

По отношение на подсъдимия Т.Д.Т. не са налице условията за приложението на чл.88а във връзка с чл.82 ал.1 т.4 от НК,тъй като към датата на извършване на инкриминираното деяние-14-15.11.2016г. не са изтекли повече от пет години от замененото с  определение по ЧНД № 1091/2010г. на ОС гр.Варна/в сила от 12.10.2010г./ наказанието пробация,постановено по ЧНД № 4868/2009г. на РС гр.Варна с лишаване от свобода за срок от една година-изтърпяно на 20.12.2011г.

Съдът наложи на подсъдимия Т.Д.Т.  следните наказания: На основание чл.325 във връзка с чл.26 ал.1 от НК във връзка с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6/шест/ месеца,което наказание да изтърпи ефективно при строг режим на основание чл.57 ал.1 т.2 б.“б“ от ЗИНЗС.

На основание чл.189 ал.3 от НПК в тежест на подсъдимия Т.Д.Т. са направените по делото разноски в размер на 527,85/петстотин двадесет и седем лева и осемдесет и пет стотинки/лева,представляващи направени по ДП № 7/2017г. по описа на ОСлО при ОП гр.Добрич разноски по изготвянето на комплексна съдебно-психиатрична и психологическа експертиза,както и да заплати по сметка на РС гр.Каварна сумата от 160/сто и шестдесет/ лева,представляваща изплатено по НОХД № 172/2018г. по описа на КРС възнаграждение на вещите лица по изслушаната комплексна съдебно-психиатрична и психологическа експертиза.

Съдът намира,че с така наложените наказания биха били постигнати целите на наказателната политика визирани в чл.36 от НК,както по отношение на индивидуалната,така и по отношение на генералната превенция.

Така мотивиран,Съдът постанови присъдата си.

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: