П Р И С Ъ Д А

гр. Каварна, 06.03.2017 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание, проведено на шести март две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                         Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

                                                           Съдебни заседатели: Е.Р.М.                                                                                                 Т.Д.

при участието на секретаря А.М.,

при участието на прокурора ГАЛИН ГАВРАИЛОВ,

след като разгледа докладваното от съдията НОХД № 20 по описа за 2017 г.

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия К.П.С. ЕГН ********** ***,роден на ***г***,българско гражданство,р.п.,начално образование,неженен,неосъждан,безработен за ВИНОВЕН в това,че в периода 14.06.2012г. до месец август 2013г. в гр.Каварна в съучастие като подбудител и помагач на неустановени по делото лица,като ги склонил и улеснил в извършване на престъплението,чрез предаване на своя снимка,лични данни и заплащане  е преправил съдържанието на официален документ,чрез подмяна на личните данни и снимка на свидетелство за управление на превозно средство № *****,издадено на 11.11.20**г. от ОДМВР-Добрич на името на П.И.Р. ***,с цел да бъде използвано,поради което и на основание чл.308 ал.2 предл.9 вр. с ал.1 вр. с чл.20 ал.3 и 4 във връзка с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6/шест/ месеца.

На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание с изпитателен срок от 3/три/ години, считано от влизане на присъдата в сила.

ОСЪЖДА подсъдимия К.П.С. със снета по-горе самоличност,на основание чл.189 ал.3 от НПК  да заплати по сметка на КРС направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на   92,64/деветдесет и два лева и шестдесет и четири стотинки/лева.

На основание чл.53 ал.2 б.“а“ от НК ОТНЕМА в полза на Държавата вещественото доказателство-свидетелство за управление на моторно превозно средство № *****,което да се предаде на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр.Добрич,за унищожаване.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд – гр.Добрич.

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1……………………………

 

 

                                                                                               2……………………………

 

М О Т И В И

            към Присъда по НОХД N  20 по описа за 2017 год. на Каварненски районен    съд.

             

Срещу подсъдимия К.П.С. ЕГН ********** е повдигнато обвинение и същият е предаден на съд за това,че в периода 14.06.2012г. до месец август 2013г. в гр.Каварна в съучастие като подбудител и помагач на неустановени по делото лица,като ги склонил и улеснил в извършване на престъплението,чрез предаване на своя снимка,лични данни и заплащане  е преправил съдържанието на официален документ,чрез подмяна на личните данни и снимка на свидетелство за управление на превозно средство № *****,издадено на ****. от ОДМВР-Добрич на името на П.И. ***,с цел да бъде използвано-престъпление по чл.308 ал.2 предл.9 вр. с ал.1 вр. с чл.20 ал.3 и 4 от НК.

            Наказателното производство по делото се разглежда в отсъствие на подсъдимия,на основание чл.269 ал.3 т.4 б.“в“ от НПК.С оглед нотариално заверената декларация,приложена на лист 51 от ДП № 155/2016г. по описа на РУ Каварна,от която се установява,че подсъдимият се намира извън пределите на Р.България и признава всички факти и обстоятелства обективирани в обвинителния акт,редовно е призован,не е посочил уважителни причини за неявяването си,настоящия съдебен състав намира,че разглеждане на делото в отсъствие на подсъдимия няма да попречи за разкриване на обективната истина.В съдебно заседание подсъдимият се представлява от упълномощен защитник,който прави изявление в унисон със съдържанието на нотариално заверената декларация подписана от подсъдимия.Пледира по отношение размера на наказанието,като счита,че наказанието предложено от прокурора е справедливо и би изиграло своята предупредителна и възпитателна роля по отношение на подсъдимия.

            Представителят на Районна прокуратура гр.Каварна поддържа така предявеното обвинение срещу подсъдимия К.П.С. за извършено престъпление по чл.308 ал.2 предл.9 във връзка с ал.1,във връзка с чл.20 ал.3 и ал.4 от НК.Счита,че събраните по делото доказателства образуват една стройна логическа система,добре отговаряща на разкрилата се фактическа обстановка и на доказателствата по делото и извежда на един единствен извод относно вината на обвиняемия и на доказаността на повдигнатото обвинение.Представителят на обвинението намира обвинението срещу К.П.С. за престъпление по чл.308 ал.2 предл.9 във връзка с ал.1,във връзка с чл.20 ал.3 и ал.4 от НК за доказано от обективна и субективна страна по безспорен и несъмнен начин.Пледира да бъде наложено на подсъдимия наказание „лишаване от свобода“ в размер на 6 месеца,което на основание чл.66 ал.1 от НК да бъде отложено  с три годишен изпитателен срок.По отношение на веществените доказателства,моли на основание чл.53 ал.2 б.“а“ от НК вещите предмет на престъплението,притежаването на които е забранено,т.к. се касае за преправен официален документ,да се отнемат в полза на държавата и да бъдат изпратени в ОД на МВР Добрич,Сектор „Пътна полиция“ за унищожаване.

Съдът след преценка на представените по делото доказателства и след като обсъди доводите на страните в процеса,прие за установено от фактическа страна следното:

            Подсъдимият К.П.С. е с чисто съдебно минало и с добри характеристични данни.Разследването по досъдебното производство е проведено в отсъствието на подс.С. при условията на чл.206 вр. с чл.269 ал.3 т.4 б.“в“ от НПК.Подсъдимият е депозирал нотариално заверена декларация в която декларира и настоява делото да се гледа в негово отсъствие и признава фактите и обстоятелствата по делото,осъзнава в какво е обвинен,както и че разглеждането на делото в негово отсъствие няма да попречи за разкриване на обективната истина.

            При разследването е установено ,че българските власти са получили писмо от полските власти,с неистинско българско свидетелство за управление на МПС № *****,с което  подсъдимият се е манифестирал пред полските власти по контрол на автомобилния транспорт при проверка извършена на 17.08.2013г.,както и данни,че С. е бил осъден с присъда от 25.03.2014г. от Районния съд в Нове место и Вилда в Познан,като е признат за виновен,че е удостоверил правото си да управлява МПС с подправено СУМПС № *****,което е било обявено за откраднато в Република България на 29.06.2012г.

            Подсъдимият от дълги години живее в Полша и няма необходимото образование,за да кандидатства за шофьорски курс.

През месец юни 2012г. С. бил в България и се поинтересувал как да се сдобие със свидетелство за управление на МПС и се свързал с две непознати за него лица в гр.Каварна и поискал от тях,като ги подбудил и подпомогнал да извърши престъпление по чл.308 ал.2 от НК,като дал своя снимка ,свои лични данни и сумата от 250 евра,за да му бъде изготвен преправен официален документ-свидетелство за управление на МПС на негово име и с негова снимка.

            На следващия ден неустановените по делото лица,го намерили в циганската махала в гр.Каварна и му предали  преправения документ,преправено българско свидетелство за управление на МПС № *****,издадено от МВР-Добрич на името на подсъдимия и с негова снимка.Според твърденията на подсъдимият,преправения документ е използван само в Полша.

При направена справка в база данни на документи за самоличност е установено,че СУМПС с № ***** е бил издаден на свидетелката П.И. *** през 2004г.,а от показанията и е видно,че въпросният документ е бил откраднат на 14.062012г. в местността „Паша дере“ край гр.Варна,заедно с дамската и чанта от разбит автомобил.На 15.06.2012г. Р. е подала декларация по чл.160 от ЗДвП и чл.17 ал.1 от ПИБДС,че притежавания от нея документ-СУМПС № ***** е бил откраднат.

            Според заключението на експертизата за техническо изследване на документа:българско свидетелство за управление на МПС № ***** от МВР-Добрич на името на подс.С. е установено,че е преправен.За изработването на документа е използвана оригинална бланка,в която е заличена предишно съществуващата информация и върху нея е залепено фолио с данни и снимка на лицето К.П.С. с ЕГН **********.

 

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

 

При така изяснените фактически обстоятелства  съдът намира,че с извършеното от него деяние подсъдимият К.П.С. ЕГН ********** е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.308 ал.2 предл.9 вр. с ал.1 вр. с чл.20 ал.3 и 4 от НК,като в периода 14.06.2012г. до месец август 2013г. в гр.Каварна в съучастие като подбудител и помагач на неустановени по делото лица,като ги склонил и улеснил в извършване на престъплението,чрез предаване на своя снимка,лични данни и заплащане  е преправил съдържанието на официален документ,чрез подмяна на личните данни и снимка на свидетелство за управление на превозно средство № *****,издадено на ****. от ОДМВР-Добрич на името на П.И. ***,с цел да бъде използвано.Съдът приема,че подсъдимият К.П.С. е автор на деянието,за което е предаден на съд,като съобрази направените пълни самопризнания обективирани в нотариално заверена декларация в която декларира и настоява делото да се гледа в негово отсъствие и признава фактите и обстоятелствата по делото,осъзнава в какво е обвинен,както и че разглеждането на делото в негово отсъствие няма да попречи за разкриване на обективната истина,писмените доказателства и показанията на разпитаните свидетели в хода на досъдебното производство и на съдебното следствие.

От обективна страна изпълнителното деяние на престъплението се изразява в склоняване,подбуждане и подпомагане на извършителя на престъплението при съставяне на преправен официален български документ-свидетелство за управление на моторно превозно средство № *****-вид официален документ по смисъла на чл.93 т.5 от НК,който е преправен,тъй като представлява съществуващ истински и автентичен документ,в чието съдържание са внесени промени,които засягат съществени елементи на изразеното в него мисловно съдържание и правно значение.Деянието е довършено с факта на осъществяването на преправянето и не е необходимо преправения документ да е бил използван.От обективна страна подсъдимият К.П.С. е ползвал опорочения документ свидетелство за управление на моторно превозно средство № *****,доколкото той е представен,за да удостовери включените в него факти.Ползвал го е по предназначение,а именно-за да се манифестира пред полските власти по контрол на автомобилния транспорт,че притежава свидетелство за управление на МПС.

От субективна страна подсъдимият К.П.С. е извършил посоченото деяние виновно,при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл.11 ал.1 предл.1 от НК.Ползването на свидетелство за управление на моторно превозно средство № ***** от страна на подсъдимия К.П.С. е било съзнателно,доколкото същият е бил наясно с факта,че не е завършил средно образование,т.е.-няма необходимото образование за да кандидатства за шофьорски курс.

 

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

 

 

            Оценката на свидетелските показания е извършена на общо основание по вътрешно убеждение на съда,основано върху обсъждането на всички събрани и проверени в процеса доказателствени материали.Съдът кредитира показанията на свидетелката-П.И.Р.,като обективни,последователни,непротиворечиви,отразяващи в своята съвкупност  механизма на извършване на престъплението по чл.308 ал.2 предл.9 вр. с ал.1 вр. с чл.20 ал.3 и 4 от НК и намиращи се в логическа връзка с останалия по делото доказателствен материал-вещественото доказателство СУМПС № *****,декларация от П.И.Р. с вх.№ 9599/15.06.2012г.,експертна справка,кореспонденция,комплексна експертиза,техническа експертиза,както и другите документи приобщени по надлежния ред предвиден в НПК към доказателствения материал по делото.Предмет на показанията на горепосоченият свидетел са факти на обективната действителност,които свидетелят е възприел и които допринасят за изясняване на обстоятелствата по делото,т.е. факти които се отнасят към предмета на доказването.

Заключението на назначените и изготвени по делото комплексна експертиза и техническа експертиза Съдът възприе изцяло,като счете,че същите са обективни,компетентни,всестранни,пълни и относими към предмета на доказване в производството в съответните фази на процеса на базата на представените от компетентните органи материали.

Останалите събрани в процеса писмени доказателства приложени по ДП № 6/2015г. по описа на Ру-Каварна,цитирани по-горе в настоящите мотиви и приобщени към доказателствения материал по делото на основание чл.283 от НПК,съдът кредитира изцяло,като прие,че са единни,непротиворечиви,взаимно допълващи се и кореспондират със събраните по делото гласни доказателства и са относими към основния факт,включен в предмета на доказване по делото.

Преценявайки горепосочените писмени и гласни доказателства,Съдът намира,че те съставляват в своята съвкупност система от факти,свързани помежду си с основния факт,представляват отделни доброкачествени звена от веригата,намират се в хармония и водят до извод,който е единствено възможен,изключващ всички останали относно авторството на деянието и виновността на дееца.

           

 

ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО :

 

 

            За деянието извършено от подсъдимия К.П.С. законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок до осем години.При индивидуализацията на наказанието следващо се на подсъдимият,съдът отчете и обстоятелствата релевантни за степента му на отговорност.При преценка на наказанието следващо се на подс.К.П.С.,като смекчаващи обстоятелства съдът отчете чистото му съдебно минало към момента на извършване на престъплението,липсата на други досъдебни производства срещу него,както и на криминални прояви в родината му,добрите характеристични данни.Отегчаващи вината обстоятелства не са налице.На тази база съдът му наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от шест месеца.Съдът отчете наличието на смекчаващи отговорността обстоятелства,но счете,че не са налице многобройни такива или изключително такова.

По отношение на подсъдимият К.П.С. са налице предпоставките за прилагане института на „условното осъждане” 1/наложеното наказание е под три години лишаване от свобода 2/към момента на извършване на деянието подсъдимият К.П.С. не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер с влязла в сила присъда и 3/Съдът намира,че за действителното поправяне и превъзпитание на подсъдимият не е необходимо да изтърпи ефективно наложеното му наказание.Съдът намира,че самият факт на обвинението и наказателния процес,на осъждането и налагането на определено наказание са от естество да окажат върху подсъдимият К.П.С. и върху останалите граждани достатъчно интензивно репресивно наказателно-поправително въздействие.При това „условното осъждане” притежава и специфичен предупредителен момент,в смисъл,че запазва възможността за привеждане в изпълнение на наказанието,в случай,че подсъдимият в изпитателния срок извърши друго престъпление-нещо което ще окаже безспорно върху подсъдимият К.П.С. съществено положително мотивационно въздействие.

Спазвайки разпоредбите на чл.54 от НК съдът наложи на подсъдимия К.П.С. следното наказание:- на основание чл.308 ал.2 предл.9 вр. с ал.1 вр. с чл.20 ал.3 и 4 във връзка с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6/шест/ месеца.

На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание с изпитателен срок от 3/три/ години, считано от влизане на присъдата в сила.

По отношение на вещественото доказателство-свидетелство за управление на моторно превозно средство № ***** на основание чл.53 ал.2 б.“а“ от НК вещите предмет на престъплението,притежаването на които е забранено,т.к. се касае за преправен официален документ се отнемат в полза на държавата и следва бъдат изпратени в ОД на МВР Добрич,Сектор „Пътна полиция“ за унищожаване.

В тежест на  подсъдимия К.П.С. са направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на   92,64/деветдесет и два лева и шестдесет и четири стотинки/лева.

Въз основа на изложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: