П Р И С Ъ Д А

 

гр. Каварна 31.03.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Каварненски Районен съд в  открито съдебно заседание, проведено на тридесет и първи март две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Д.Н.

                                                                         Е.Ж.

при участието на секретаря Е.Ш.,                                     

при участието на прокурора при Каварненска Районна прокуратура Бонка Костадинова Белчева, след като разгледа докладваното от съдията НОХД № 104 по описа за 2017 г.

 

П Р И С Ъ Д И:                                          

ПРИЗНАВА подсъдимият Р.С.М. ЕГН ********** роден на ***г***,с адрес ***,българско гражданство,начално образование,осъждан за ВИНОВЕН в това,че на 17.03.2017г. в гр.Каварна от ***** при условията на опасен рецидив е направил опит да отнеме противозаконно чужди движими вещи два броя „Смядовска луканка“ от вледнието на А.К.З. продавач консултант в магазина,без нейното съгласие с намерението противозаконно да ги присвои,като опитът е останал недовършен поради независещи от дееца причини на обща стойност 7,40 лева,собственост на *****-поради което и на основание чл.196 ал.1 т.1 във връзка с чл.194 ал.1 вр. с чл.29 ал.1 б.“а“ и „б“ вр. с чл.18 ал.2 от НК във връзка с чл.58 б.“а“ във връзка с чл.55 ал.1 т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6/шест/ месеца,което наказание да изтърпи ефективно при строг режим на основание чл.57 ал.1 т.2 б.“б“ от ЗИНЗС.

ПРИЗНАВА подсъдимият Б.И.И. ЕГН ********** роден на ***г***,с адрес *** за ВИНОВЕН в това,че на 17.03.2017г. в гр.Каварна от ***** при условията на опасен рецидив е направил опит да отнеме противозаконно чужди движими вещи един брой хамбургски салам „Никас“ от владението на А.К.З. продавач консултант в магазина,без нейното съгласие с намерението противозаконно да ги присвои,като опитът е останал недовършен поради независещи от дееца причини на обща стойност 2,90 лева,собственост на *****-поради което и на основание чл.196 ал.1 т.1 във връзка с чл.194 ал.1 вр. с чл.29 ал.1 б.“а“ и „б“ вр. с чл.18 ал.2 от НК във връзка с чл.58 б.“а“ във връзка с чл.55 ал.1 т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6/шест/ месеца,което наказание да изтърпи ефективно при строг режим на основание чл.57 ал.1 т.2 б.“б“ от ЗИНЗС.

На основание чл.301 ал.1 т.11 от НПК ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО: 1бр. флаш памет,след влизане в сила на настоящата присъда,да се предаде на съхранение в РУ гр.Каварна.

На основание чл.360 предл.второ от НПК ПРИСЪДАТА може да се обжалва или протестира в 15 /петнадесет/ дневен срок пред Добрички окръжен съд, считано от днес.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ....................................

 

 

                                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ 1...................................

 

 

2.................................

 

МОТИВИ към НОХД № 104/2017г. по описа на Каварненски Районен съд.  

 

                                                              

Срещу подсъдимия Р.С.М. ЕГН ********** роден на ***г***,с адрес по лична карта гр.Каварна,общ.Каварна,обл.Добрич улица „****“ № **,българско гражданство,начално образование,осъждан е повдигнато обвинение и същият е предаден на съд за това,че на 17.03.2017г. в гр.Каварна от ***** при условията на опасен рецидив е направил опит да отнеме противозаконно чужди движими вещи два броя „Смядовска луканка“ от вледнието на А.К.З. продавач консултант в магазина,без нейното съгласие с намерението противозаконно да ги присвои,като опитът е останал недовършен поради независещи от дееца причини на обща стойност 7,40 лева,собственост на *****-престъпление по чл.196 ал.1 т.1 във връзка с чл.194 ал.1 вр. с чл.29 ал.1 б.“а“ и „б“ вр. с чл.18 ал.2 от НК.

Срещу подсъдимия  Б.И.И. ЕГН ********** роден на ***г***,с адрес по лична карта гр.Каварна,общ.Каварна,обл.Добрич  ул.“****“ № * е повдигнато обвинение и същият е предаден на съд за това,че на 17.03.2017г. в гр.Каварна от ***** при условията на опасен рецидив е направил опит да отнеме противозаконно чужди движими вещи един брой хамбургски салам „Никас“ от владението на А.К.З. продавач консултант в магазина,без нейното съгласие с намерението противозаконно да ги присвои,като опитът е останал недовършен поради независещи от дееца причини на обща стойност 2,90 лева,собственост на *****-престъпление по чл.196 ал.1 т.1 във връзка с чл.194 ал.1 вр. с чл.29 ал.1 б.“а“ и „б“ вр. с чл.18 ал.2 от НК.

Подсъдимият Р.С.М. разбира в какво е обвинен,признава изцяло вината си и изразява съжаление за извършеното.В последната си дума пледира да бъде оправдан.

Подсъдимият Б.И.И. разбира в какво е обвинен,признава изцяло вината си и изразява съжаление за извършеното.В последната си дума пледира да бъде оправдан.

Защитниците на подсъдимите пледират за тяхното оправдаване,като считат,че са налице основания за приложение разпоредбата на чл.9 ал.2 от НК.

В съдебно заседание представител на КРП поддържа обвинението срещу подсъдимите Р.С.М. и Б.И.И.,с мотив,че до момента проведеното съдебно следствие потвърждава фактическата обстановка отразена в обвинителния акт.Счита,че обвинението се подкрепя от събраните  доказателства по делото.Прокуратурата е внесла обвинителия акт и не приема,че може да се приложи разпоредбата на чл.9 ал.2 от НК за маловажност на случая,като представителят на обвинението изразява становище,че ,че не само стойността е определяща за квалифициране на един случай като маловажен,а се има предвид и обществената опасност на деянието и дееца.Представителят на обвинението предлага по отношение на подсъдимите Р.С.М. и Б.И.И. да бъде определено наказание „лишаване от свобода” като съдът да се съобрази с размера на наказанието посочено в инкриминирания текст на закона,което да бъде изтърпяно ефективно при  строг режим с оглед квалификацията на деянието като опасен рецидив.

След преценка на събраните по делото доказателства,Съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

 

ОТ  ФАКТИЧЕСКА  СТРАНА:

 

От данните за личността на подсъдимите Р.С.М. и Б.И.И. е видно,че същите са многократно осъждани,съответно М. двадесет и три пъти,като последното наказание е изтърпяно на 03.11.2016г. и И. единадесет пъти,като последното наказание е изтърпяно на 25.06.2015г.Настоящото деяние е извършено при условията на опасен рецидив.

Подсъдимите не работели постоянно.В града са познати като извършители на множество дребни кражби.На инкриминираната дата 17.03.2017г. преди обяд около 10.30ч. подс.М. посетил ***** в гр.Каварна.Свидетелките А. З. и И.И.-продавач-консултанти в магазина познавали визуално обвиняемият и знаели,че този мъж често извършва кражби.Това ги провокирало да бъдат внимателни,като св.З. даже тръгнала малко зад М..Той забелязъл това,като я попитал защо го следи,след което напуснал магазина.

Същият ден около 10.00ч. подс.М. отново посетил супермаркета.С него бил и подс.И..Двамата се насочили към щанда с колбаси.Св.-И. направила знак на св.З. да бъде внимателна с тези клиенти,тъй като може би щели да откраднат нещо.З. видяла как подс.М. взема две луканки „Смядовска“ на КФМ и ги скрил в якето си.Другият подсъдим И. взел една опаковка хамбургски салам на „Никас“ опаковка от 800 грама.След това двамата се насочили към изхода на магазина.Св.З. вървяла след тях.Двамата подсъдими се насочили към касата,която в този момент не работела..Тогава били спрени от свидетелките,като им казали да предадат взетите от тях колбаси.Първоначално подс.М. казал,че няма нищо в себе си.З. му дръпнала якето и от ляв вътрешщен джоб изкарала двете луканки.Тогава М. изкарал пари от джоба си и казал,че щял да плаща.До него стоял подс.И..Свидетелката и него приканила да предаде взетото,но той също отрекъл да е вземал нещо.Тя настояла и тогава той извадил щафета салам,който бил скрил в панталона си.След това управителката на магазина св.Н.Г. ***.Приложени са били и записите от видеокамерите в магазина.

По данни на свидетелката Г.-управител на *** стойността на предмета на посегателство  е общо 10.30лв.,като за всеки продукт цената била посочена на етикета,като съответно луканка „Смядовска“ един брой е на единична цена 3,70лв. и един брой хамбургски салам „Никас“ 800 гр. е на цена 2,90лв.

Видно от данните по делото,деянието на двамата подсъдими е останало на фаза опит,по независещи от тях причини,в резултат на наместа на работещите в супермаркета свидетелки З. и И..

Подсъдимият Р.С.М. ***.Няма образование.Работил е за кратко като общ работник в *** гр.Каварна.Наеман е за краткосрочно като общ работник в строителството.Основно се занимава със събиране на вторични суровини и извършване на дребни кражби.Ръодителите му са починали.Има четири братя и сестри..От първи брак има три деца.От 1973г. има полицейска регистрация.

Подсъдимият Б.И.И. е роден в гр.***.Завършил основно образование,след което не продължил обучението си.Отбил военната си служба в строителни войски.Работил след това пет години като стъклар в завод в гр.***.,след това три години като мотокарист във ***.От 1997г. живее в общинско жилище в гр.Каварна .Женен с три деца.Самият той произхожда от многочленно семейство-има три сестри и един брат.Познат като конфликтна личност,след злоупотреба с алкохол.Поради факта,че често е под въздействието на употреба на алкохол и извършител на множество посегателства над собствеността,не се ползва с добро име сред съгражданите си.

 

ПО  ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

 

         Съдът приема горната фактическа обстановка въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства-обяснения на подсъдимите Р.С.М. и Б.И.И.,показанията на разпитаните в съдебнож заседание свидетели-Н.К.Г.,И.П. И. и А.К.З.,протокол за доброволно предаване,флаш памет със записи от камерите в *** гр.Каварна от 17.03.2017г.,свидетелства за съдимост,характеристични данни,ДСМПИС.

Фактическата обстановка по делото е  установена по безспорен и категоричен начин,след внимателен анализ на всички събрани и проверени по надлежния процесуален ред доказателствени материали,както и приобщените към делото,по предвидения процесуален ред и при спазване на процесуалните изисквания за събирането и проверката им писмени доказателства имащи значение за изхода на делото и разкриващи релевантни за делото факти.Събраните по делото доказателствени материали са безпротиворечиви,взаимно допълващи се и установяват по несъмнен начин релевантните за отговорността на подсъдимият обстоятелства.

Подсъдимите Р.С.М. и Б.И.И. правят пълни самопризнания и изразяват съжаление за извършеното.Подсъдимият М. заявява,че е извършил деянието под въздействие на употребения алкохол.Самопризнанието им се подкрепя  от събраните в досъдебното производство доказателства.

Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели-Н.К.Г.,И.П. И. и А.К.З., като намира същите за логични,последователни,безпротиворечиви,безпристрастни,взаимно допълващи се и са подкрепени от останалите събрани и приложени по делото доказателства,още повече,че горепосочените свидетели са поели и наказателна отговорност по чл.290 от НК и няма индиция за тяхната заинтересованост.

В показанията на горепосочените свидетели не са открити вътрешни противоречия,които да изключват достоверността им в тяхната цялост.Горепосочените показания депозирани в настоящия процес са единни и напълно правдоподобни относно основните факти по делото във връзка с извършването на инкриминираното деяние от подсъдимите Р.С.М. и Б.И.И..

Приетата като веществено доказателство по делото флаш памет със записи от камерите в *** гр.Каварна от 17.03.2017г., кореспондира със събраните по делото гласни доказателства и е относима към основния факт,включен в предмета на доказване по делото.

Преценявайки горепосочените доказателства,Съдът намира,че те съставляват в своята съвкупност система от факти,свързани помежду си с основния факт,представляват отделни доброкачествени звена от веригата,намират се в хармония и водят до извод,който е единствено възможен,изключващ всички останали относно авторството на деянието и виновността на дейците.

 

ОТ  ПРАВНА  СТРАНА:

 

      При така установената безспорна фактическа обстановка съдът приема,че с деянието си подсъдимите Р.С.М. и Б.И.И. са реализирали обективните и субективни признаци на състава на престъпление по чл.196 ал.1 т.1 вр. с чл.194 ал.1  вр. с чл.29 ал.1б“а“ и б.”б” от НК,вр. с чл.18 ал.2 от НК.

      Категорично от обективна страна  е налице състава на престъплението-кражба,по смисъла на НК,като деянието на двамата подсъдими е останало недовършено във фазата на опита,по независещи от тях причини.Двамата подсъдими са направили опит да отнемат противозаконно чужди движими вещи два броя „Смядовска луканка“ и един брой хамбургски салам „Никас“ от владението на А.К.З. и същевременно да установят своя фактическа власт върху тях.Касае се за типично резултатно престъпление.Целеният престъпен резултат е именно промяната във фактическата власт  върху предмета на посегателството,която да настъпи следствие на деянието.Елемент от обективната страна на деянието в процесния случай е отсъствието на съгласие на владелеца за отнемане на вещта.Това съгласие липсва в конкретния случай,тъй като лицето което владее  горепосочените вещи- А.К.З.,не е направило изрично волеизявление,че е съгласно субектът на престъплението да установи фактическа власт върху предмета.Освен прекият умисъл за отнемане на предмета подсъдимите М. и И. са действували с намерение противозаконно да присвоят вещите предмет на инкриминираното деяние.Такова намерение е налице,тъй като подсъдимите М. и И. са желаели  след деянието да се разпореждат с предмета в свой интерес.Налице е квалифициращия признак на опит по чл.18 от НК-опит който е останал недовършен поради независещи от двамата подсъдими причини,в резултат на намесата на работещите в супермаркета свидетели-З. и И..

По отношение на подсъдимите М. и И. намира приложение квалификацията на чл.196 от НК тъй като са изпълнени изискванията на чл.29 ал.1 от НК.Подсъдимите М. и И. са  извършили опита за кражба предмет на настоящото обвинение при условията на опасен рецидив по смисъла на чл.29 ал.1 б“а“ и б.”б” от НК,тъй като в срока по чл.30 от НК са извършили престъпление от общ характер,след като са осъждани повече от два пъти за престъпления от общ характер с влязла в сила присъда и за тях им е налагано наказание лишаване от свобода изпълнението на което наказание не е отлагано по чл.66 от НК.

От субективна страна опита за кражба е извършен от подсъдимите М. и И. при форма на вината-пряк умисъл.Субекта на престъплението е съзнавал,че лишава от фактическа власт  владелеца на една чужда движима вещ.Освен това е  предвиждал преминаването и в своя фактическа власт и е целял да установи тази власт върху предмета на престъплението.Съдът намира,че по отношение на подсъдимите е било налице и специфичното за този вид престъпление намерение-противозаконно да се присвоят вещите-предмет на престъплението.

 

ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО:

 

Съдът намери подсъдимият Р.С.М. за виновен в това,че от обективна и субективна страна е осъществил състава на чл.196 ал.1 т.1 във връзка с чл.194 ал.1 вр. с чл.29 ал.1 б.“а“ и „б“ вр. с чл.18 ал.2 от НК,поради което и на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК му наложи наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 6/шест/ месеца, което наказание да изтърпи ефективно при строг режим на основание чл.57 ал.1 т.2 б.“б“ от ЗИНЗС.

При определяне на наказанието съдът отчете,като смекчаващи вината обстоятелства на първо място тежкото му семейно и имотно състояние с оглед обстоятелството,че същият е безработен,изключително ниската стойност на отнетото имущество,доброто му процесуално поведение в хода на досъдебното производство и съдебното следствие.

         Като отегчаващи вината обстоятелства съдът определи обстоятелството,че деянието е извършено при условията на опасен рецидив.

         При превес на смекчаващи над отегчаващи вината обстоятелства съдът определи наказанието на подсъдимия Р.С.М.,като му наложи наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 6/шест/ месеца.Съгласно разпоредбата на чл.196 ал.1 т.1 от НК наказанието което се п едвижда за такова престъпление е от две до десет години „Лишаване от свобода“.Съдът счете,че обществената опасност на дееца е висока с оглед наличието на данни за предишни осъждания.Наред с това при определяне  на наказанието съдът взе предвид,че с деянието си подс.М.  е отнел чужда движима вещ-чиято стойност е ниска.Съдът отчита зачестилия  брой на подобни престъпления от този вид,което обстоятелство счита,че се дължи на тежкото материално състояние на подсъдимия М.,липсата на работа и нужда от набавяне на средства за изхранване и преживяване.

В тази връзка съдът счете,че следва да наложи наказание под минимума определено в нормата на чл.196 ал.1 т.1 от НК,а именно „Лишаване от свобода“ за срок от 6/шест/ месеца.

С оглед обществената опасност на деянието  и на дееца и за постигане целите на чл.36 от НК съдът определи режима на изтърпяване на наказанието,който на основание чл.57 ал.1 т.2 б.“б“ от НК следва да започне при първоначален строг режим.

Съдът счита,че така наложеното наказание ще окаже своето възпитателно въздействие върху подсъдимия Р.С.М. и останалите членове на обществото.

         Съдът намери подсъдимият Б.И.И. за виновен в това,че от обективна и субекстивна страна е осъществил състава на чл.196 ал.1 т.1 във връзка с чл.194 ал.1 вр. с чл.29 ал.1 б.“а“ и „б“ вр. с чл.18 ал.2 от НК,поради което и на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК му наложи наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 6/шест/ месеца, което наказание да изтърпи ефективно при строг режим на основание чл.57 ал.1 т.2 б.“б“ от ЗИНЗС.

При определяне на наказанието съдът отчете,като смекчаващи вината обстоятелства на първо място тежкото му семейно и имотно състояние с оглед обстоятелството,че същият е безработен,изключително ниската стойност на отнетото имущество,доброто му процесуално поведение в хода на досъдебното производство и съдебното следствие.

         Като отегчаващи вината обстоятелства съдът определи обстоятелството,че деянието е извършено при условията на опасен рецидив.

         При превес на смекчаващи над отегчаващи вината обстоятелства съдът определи наказанието на подсъдимия Б.И.И.,като му наложи наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 6/шест/ месеца.Съгласно разпоредбата на чл.196 ал.1 т.1 от НК наказанието което се предвижда  за такова престъпление е от две до десет години „Лишаване от свобода“.Съдът счете,че обществената опасност на дееца е висока с оглед наличието на данни за предишни осъждания.Наред с това при определяне  на наказанието съдът взе предвид,че с деянието си подс.И. е отнел чужда движима вещ-чиято стойност е ниска.Съдът отчита зачестилия  брой на подобни престъпления от този вид,което обстоятелство счита,че се дължи на тежкото материално състояние на подсъдимия И.,липсата на работа и нужда от набавяне на средства за изхранване и преживяване.

В тази връзка съдът счете,че следва да наложи наказание под минимума определено в нормата на чл.196 ал.1 т.1 от НК,а именно „Лишаване от свобода“ за срок от 6/шест/ месеца.

С оглед обществената опасност на деянието  и на дееца и за постигане целите на чл.36 от НК съдът определи режима на изтърпяване на наказанието,който на основание чл.57 ал.1 т.2 б.“б“ от НК следва да започне при първоначален строг режим.

Съдът счита,че така наложеното наказание ще окаже своето възпитателно въздействие върху подсъдимия Б.И.И. и останалите членове на обществото.

         Съдът не споделя становището на защитниците на подсъдимите,че са налице основания за приложение разпоредбата на чл.9 ал.2 от НК.Действително стойността на инкриминираните вещи е изключително ниска и обуславя маловажност на деянието,но не и малозначителност.Подсъдимите са осъществили състава на престъпление по чл.196 ал.1 т.1 във връзка с чл.194 ал.1 вр. с чл.29 ал.1 б.“а“ и „б“ вр. с чл.18 ал.2 от НК,като деянието е извършено при условията на опасен рецидив.Опита за кражба е извършен с проявена упоритост и дързост-първоначално подс.М. е бил изгонен от магазина,но след това отново се е върнал,въпреки,че свидетелката го предупредила и изрично го набюдавала,той и подс.И. взели инкриминираните вещи и ги скрили в дрехите си,като се опитали да ги изнесат от магазина..Касае се за кражба извършена на публично място,пред погледите на служителките на магазина,като подсъдимите най-безцеремонно се насочили да напуснат магазина през неработеща в момента каса,отричайки безспорното и видяното от свидетелите.

При извършеното от подсъдимите Р.С.М. и Б.И. при условията на опасен рецидив престъпление са се проявили противообществени възгледи,обусловили и предходните престъпления,поради което извършеното престъпление е от вида на такива,които в дадения момент изискват по-интензивна обществена реакция,поради което от гледна точка на въздействието върху неустойчивите граждани и обществеността въобще,прилагането на основанията на чл.9 ал.2 от НК би било несъобразно с изразените в НК цели на наказателната политика.Извършването на противообществени деяния  не е изолирана проява в живота на подсъдимите Р.С.М. и Б.И.,а се превръща в престъпен навик,който се затвърждава.Извършеното при условията на опасен рецидив престъпление е създало специфична престъпна насоченост на субекта.С оглед на това не може да се приеме,че са налице основания за приложение разпоредбата на чл.9 ал.2 от НК.

Съдът намира,че с така наложените наказания по отношение на подсъдимите Р.С.М. и Б.И.И. биха били постигнати целите на наказателната политика визирани в чл.36 от НК,както по отношение на индивидуалната,така и по отношение на генералната превенция.

Така мотивиран,Съдът постанови присъдата си.

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: