П Р О Т О К О Л

  гр. Каварна, 04.07.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание  на четвърти юли през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: СТЕФАН ПЕНЧЕВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 174  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Стефан ПЕНЧЕВ.  

ОБВИНЯЕМИТЕ П.Ж.В. редовно призован се явява лично и се представлява от адв. С.В. от ***, редовно упълномощен и приет по делото; М.В.Я. редовно призован се явява лично и се представлява от адв. С.В. от ***, редовно упълномощен и приет по делото; П.К.Б. редовно призован се явява лично и се представлява от адв. М.К. ***, редовно упълномощен и приет по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ. В. - Да се даде ход на делото.

АДВ. К. – Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК снема самоличността на обвиняемите.

П.Ж.В.,  ЕГН: **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, българин, със средно образование, студент, неженен, неосъждан, тел.: ***.

М.В.Я., ЕГН: **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, българин, със средно образование, рибар, неженен, неосъждан, тел.: ***.

П.К.Б., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, българин, с основно образование, ученик, неженен, неосъждан, тел.: ***.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемите  в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ П.В. - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.Я. - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

ОБВИНЯЕМИЯТ П.Б. - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. В. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. К. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна, адвокат С.В.  - защитник на обвиняемите П.  Ж.в. и М.В.Я. и адвокат М.К. – защитник на обвиняемия П.К.Б. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 224/2016 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемите   престъпление по чл. 195, ал. 1 т. 4 предл. 1 и 2 и т. 5 във вр. с чл. 194 ал. 1 от НК, а за Б. и във вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ - Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. В. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

АДВ. К. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемите разбират ли обвинението, признават  ли се за виновни, разбират ли последиците от споразумението, съгласни   ли  са  с  тях и доброволно ли  са   подписали  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ П.В.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.Я.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

ОБВИНЯЕМИЯТ П.Б.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 244/2016 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. В.  -  Нямаме искания по доказателствата.

АДВ. К.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемите   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ П.В. - Моля да одобрите споразумението.

ОБВИНЯЕМИЯТ      М.Я. - Моля да одобрите споразумението.

ОБВИНЯЕМИЯТ П.Б. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ М.В.Я. се признава за виновен в това, че  на 27.11.2016 г. в с. ***, общ. Каварна, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „***“ модел „**“ с рег. № ***, технически средства – крик и 2 бр. телескопични ключове за гуми и след предварителен сговор с П.Ж.В. и П.К.Б. от с. с. в немаловажен случай е отнел чужди движими вещи – 4 бр. алуминиеви джанти 17 цола с логото на „***“, 4 бр. зимни гуми марка „***“ с размери 235/45/R17 и 20 бр. болтове за джанти от лек автомобил марка „***“ модел „***“ с рег. № ***на обща стойност 2 022,00 лева от владението на Д.С.С.от гр. Каварна без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени - престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. 1 и 2 и т. 5 във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК.

ОБВИНЯЕМИЯТ П.Ж.В. се признава за виновен в това, че  на 27.11.2016 г. в с. ***, общ. Каварна, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „***“ модел „**“ с рег. № ***, технически средства – крик и 2 бр. телескопични ключове за гуми и след предварителен сговор с М.В.Я. и П.К.Б. от с. с. в немаловажен случай е отнел чужди движими вещи – 4 бр. алуминиеви джанти 17 цола с логото на „***“, 4 бр. зимни гуми марка „***“ с размери 235/45/R17 и 20 бр. болтове за джанти от лек автомобил марка „***“ модел „***“ с рег. № ***на обща стойност 2 022,00 лева от владението на Д.С.С.от гр. Каварна без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени - престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. 1 и 2 и т. 5 във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК.

ОБВИНЯЕМИЯТ П.К.Б. се признава за виновен в това, че  на 27.11.2016 г. в с. ***, общ. Каварна, като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „***“ модел „**“ с рег. № ***, технически средства – крик и 2 бр. телескопични ключове за гуми и след предварителен сговор с П.Ж.В. и М.В.Я. от с.с. в немаловажен случай е отнел чужди движими вещи – 4 бр. алуминиеви джанти 17 цола с логото на „***“, 4 бр. зимни гуми марка „***“ с размери 235/45/R17 и 20 бр. болтове за джанти от лек автомобил марка „***“ модел „***“ с рег. № ***на обща стойност 2022,00 лева от владението на Д.С.С.от гр. Каварна без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени - престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. 1 и 2 и т. 5 във връзка с чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемите при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от обвиняемия М.В. *** с ЕГН ********** престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. 1 и 2 и т. 5 във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК да му бъде наложено в съответствие с разпоредбите на чл. 381, ал. 4 от НПК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б.б от НК наказание «Пробация» със следните пробационни мерки:

– „Задължителна регистрация по настоящ адрес ***“ за срок от 6 (шест) месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 1, чл. 42а, ал. 3, т. 1 и чл. 42б, ал. 1 от НК);

„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 1 от НК);

„Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 100 (сто) часа за срок от 1 (една) година (съгласно чл. 42а, ал.2, т. 6 и ал. 3, т. 3 от НК).

За извършеното от обвиняемия П.Ж.В. *** с ЕГН ********** престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. 1 и 2 и т. 5 във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК да му бъде наложено в съответствие с разпоредбите на чл. 381, ал. 4 от НПК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. б от НК наказание «Пробация» със следните пробационни мерки:

„Задължителна регистрация по настоящ адрес ***“ за срок от 6 (шест) месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 1, чл. 42а, ал. 3, т. 1 и чл. 42б, ал. 1 от НК);

„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 1 от НК);

„Поправителен труд, изразяващ се в удръжки върху възнаграждението му в размер на 15 на сто в полза на държавата“ за срок от 1 (една) година (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 5, ал. 3, т. 3 и чл. 43 от НК).

За извършеното от обвиняемия П.К.Б. *** с ЕГН ********** престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. 1 и 2 и т. 5 във връзка с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК да му бъде наложено в съответствие с разпоредбите на чл. 381, ал. 4 от НПК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. б от НК наказание «Пробация» със следните пробационни мерки:

„Задължителна регистрация по настоящ адрес ***“ за срок от 6 (шест) месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 1, чл. 42а, ал. 3, т. 1 и чл. 42б, ал. 1 от НК);

„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 1 от НК).

Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени.

Веществените доказателства по делото – 1 бр. крик и 2 бр. телескопични ключове за гуми, които принадлежат на обвиняемите Я. и В. и са послужили за извършване на умишленото престъпление, да се отнемат в полза на държавата на основание чл. 53, ал. 1, б. ”а” от НК.

Разноските по настоящото производство в размер на 105,80 лева да се възложат на основание разпоредбата на чл. 189, ал. 3 от НПК на обвиняемите М.В.Я., П.Ж.В. и П.К.Б. като всеки един от тях следва да заплати по 35,27 лева.

 

 

ПОДПИСИ:

 

 ПРОКУРОР: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                            ..……………..                             

 

АДВОКАТ: С.В.                                          ………………

 

ОБВИНЯЕМ: П.Ж.В.                          ……………….

 

ОБВИНЯЕМ: М.В.Я.                  ………………..

 

АДВ. М.К.                                           …………………

 

ОБВИНЯЕМ: П.К.Б.                     ……………….          

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемите по ДП № 224/2016 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представлявани  от защитниците си адв. С.В.  от *** и адв. М.К. ***, по силата на което

ОБВИНЯЕМИЯТ М.В.Я., ЕГН: **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, българин, със средно образование, рибар, неженен, неосъждан, тел.: *** се признава  за виновен в това,  че на 27.11.2016 г. в с. ***, общ. Каварна, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „***“ модел „**“ с рег. № ***, технически средства – крик и 2 бр. телескопични ключове за гуми и след предварителен сговор с П.Ж.В. и П.К.Б. от с. с. в немаловажен случай е отнел чужди движими вещи – 4 бр. алуминиеви джанти 17 цола с логото на „***“, 4 бр. зимни гуми марка „***“ с размери 235/45/R17 и 20 бр. болтове за джанти от лек автомобил марка „***“ модел „***“ с рег. № ***на обща стойност 2 022,00 лева от владението на Д.С.С.от гр. Каварна без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени, поради което и на основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. 1 и 2 и т. 5 във връзка с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.б от НК му налага наказание «Пробация» със следните пробационни мерки:

– „Задължителна регистрация по настоящ адрес ***“ за срок от 6 (шест) месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 1, чл. 42а, ал. 3, т. 1 и чл. 42б, ал. 1 от НК);

„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 1 от НК);

„Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 100 (сто) часа за срок от 1 (една) година (съгласно чл. 42а, ал.2, т. 6 и ал. 3, т. 3 от НК).

ОБВИНЯЕМИЯТ П.Ж.В.,  ЕГН: **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, българин, със средно образование, студент, неженен, неосъждан, тел.: *** се признава  за виновен в това,  че на 27.11.2016 г. в с. ***, общ. Каварна, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „***“ модел „**“ с рег. № ***, технически средства – крик и 2 бр. телескопични ключове за гуми и след предварителен сговор с М.В.Я. и П.К.Б. от с. с. в немаловажен случай е отнел чужди движими вещи – 4 бр. алуминиеви джанти 17 цола с логото на „***“, 4 бр. зимни гуми марка „***“ с размери 235/45/R17 и 20 бр. болтове за джанти от лек автомобил марка „***“ модел „***“ с рег. № ***на обща стойност 2 022,00 лева от владението на Д.С.С.от гр. Каварна без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени, поради което и на основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. 1 и 2 и т. 5 във връзка с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. б от НК му налага наказание «Пробация» със следните пробационни мерки:

„Задължителна регистрация по настоящ адрес ***“ за срок от 6 (шест) месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 1, чл. 42а, ал. 3, т. 1 и чл. 42б, ал. 1 от НК);

„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 1 от НК);

„Поправителен труд, изразяващ се в удръжки върху възнаграждението му в размер на 15 на сто в полза на държавата“ за срок от 1 (една) година (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 5, ал. 3, т. 3 и чл. 43 от НК).

ОБВИНЯЕМИЯТ П.К.Б., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, българин, с основно образование, ученик, неженен, неосъждан, тел.: *** се признава  за виновен в това,  че на 27.11.2016 г. в с. ***, общ. Каварна, като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „***“ модел „**“ с рег. № ***, технически средства – крик и 2 бр. телескопични ключове за гуми и след предварителен сговор с П.Ж.В. и М.В.Я. от с.с. в немаловажен случай е отнел чужди движими вещи – 4 бр. алуминиеви джанти 17 цола с логото на „***“, 4 бр. зимни гуми марка „***“ с размери 235/45/R17 и 20 бр. болтове за джанти от лек автомобил марка „***“ модел „***“ с рег. № ***на обща стойност 2022,00 лева от владението на Д.С.С.от гр. Каварна без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени, поради което и на основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. 1 и 2 и т. 5 във връзка с чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 63 ал. 1 т. 3 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. б от НК му налага наказание «Пробация» със следните пробационни мерки:

„Задължителна регистрация по настоящ адрес ***“ за срок от 6 (шест) месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 1, чл. 42а, ал. 3, т. 1 и чл. 42б, ал. 1 от НК);

„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 1 от НК).

На основание чл. 53 ал. 1 б. „а“ от НК веществените доказателства по делото – 1 бр. крик и 2 бр. телескопични ключове за гуми, които принадлежат на обвиняемите Я. и В. и са послужили за извършване на умишленото престъпление, записани под № 16  в регистъра за веществени доказателства на Районен съд гр. Каварна за 2017 г. да се отнемат в полза на Държавата.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия П.Ж.В. да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд Каварна направените по делото разноски  в размер на 35,27 (тридесет и пет лева двадесет и седем стотинки )лева, както и 5,00 (пет) лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия М.В.Я. да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд Каварна направените по делото разноски  в размер на 35,27 (тридесет и пет лева двадесет и седем стотинки )лева, както и 5,00 (пет) лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия П.К.Б. да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд Каварна направените по делото разноски  в размер на 35,27 (тридесет и пет лева двадесет и седем стотинки )лева, както и 5,00 (пет) лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 174/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 15.20 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 04.07.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: