П Р И С Ъ Д А

 

гр. Каварна, 27.01.2017година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание, проведено на двадесет и седми януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ     

при участието на секретаря Е.Ш.,

при участието на Районния прокурор при КРП ГАЛИН ГАВРАИЛОВ

след като разгледа докладваното от съдията НОХД № 209 по описа за 2016 г.

П Р И С Ъ Д И:

ПРИЗНАВА подсъдимият Ц.И.П. с ЕГН **********  роден на ***г*** основно образование,безработен,български гражданин,женен,неосъждан за НЕВИНОВЕН в това,че на **** на неохраняем паркинг на ****,общ.Каварна,в съучастие като извършител с И.Т.Т.,при условията на продължавано престъпление е направил опит противозаконно да проникне в чуждо моторно превозно средство: в лек автомобил „****“ с рег.№ **** собственост на А.Р.Р.,без съгласието на собственика му и в лек автомобил „****“ с рег.№ ****,собственост на Р.В.М.,без съгласието на собственика му,като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му  обвинение по чл.346б,вр. с чл.20 ал.2,вр. с чл.26 ал.1,вр. с чл.18 ал.1 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимият И.Т.Т.  с ЕГН ********** роден на ***г*** основно образование,безработен,български гражданин,неженен,осъждан за НЕВИНОВЕН в това,че на **** на неохраняем паркинг на ****,общ.Каварна,в съучастие като извършител с Ц.И.П.,при условията на продължавано престъпление е направил опит противозаконно да проникне в чуждо моторно превозно средство: в лек автомобил „****“ с рег.№ **** собственост на А.Р.Р.,без съгласието на собственика му и в лек автомобил „****“ с рег.№ ****,собственост на Р.В.М.,без съгласието на собственика му,като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му  обвинение по чл.346б,вр. с чл.20 ал.2,вр. с чл.26 ал.1,вр. с чл.18 ал.1 от НК.

         На основание чл.301 ал.1 т.11 от НПК ДА СЕ ВЪРНАТ на подсъдимия И.Т.Т.,със снета по-горе самоличност веществените доказателства описани в регистъра за веществени доказателства при Каварненски Районен съд под № 8,а именно:1бр. отверка с черна пластмасова дръжка с дължина 20 см;1 бр. отверка с черна пластмасова дръжка с дължина 18 см.;1бр. отверка с черна пластмасова дръжка с дължина 22 см.;1 брой отверка с червено-черна пластмасова дръжка с дължина 25 см.;1 бр. отверка с метална дръжка с дължина 22 см.;1 бр огънати клещи с оранжеви дръжки; 1 бр. отвертка с жълта пластмасова дръжка  с дължина 14 см;1бр. отвертка червено-черна пластмасова дръжка с дължина 14 см.;1 брой мултифункционален инструмент марка „Rockwool“ червено-черни дръжки;1 брой нож с „Crkt“ с черна пластмасова дръжка с дължина 29 см.;1 брой нож с кафява пластмасова дръжка с дължина 22 см.;1 гумена жълта маска с лик на човек с отвори на очите и носа.

         ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд – гр.Добрич.

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

МОТИВИ към НОХД №209/2016г. по описа на Каварнески Районен съд.

 

Срещу  подсъдимият Ц.И.П. с ЕГН **********  роден на ***г*** основно образование,безработен,български гражданин,женен,неосъждан е повдигнато обвинение и същият е предаден на съд за това,че на **** на неохраняем паркинг на ****,общ.Каварна,в съучастие като извършител с И.Т.Т.,при условията на продължавано престъпление е направил опит противозаконно да проникне в чуждо моторно превозно средство: в лек автомобил „****“ с рег.№ **** собственост на А.Р.Р.,без съгласието на собственика му и в лек автомобил „****“ с рег.№ ****,собственост на Р.В.М.,без съгласието на собственика му,като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини престъпление по чл.346б,вр. с чл.20 ал.2,вр. с чл.26 ал.1,вр. с чл.18 ал.1 от НК.

Срещу  подсъдимият И.Т.Т.  с ЕГН ********** роден на ***г*** основно образование,безработен,български гражданин,неженен,осъждан е повдигнато обвинение и същият е предаден на съд за това,че на **** на неохраняем паркинг на ****,общ.Каварна,в съучастие като извършител с Ц.И.П.,при условията на продължавано престъпление е направил опит противозаконно да проникне в чуждо моторно превозно средство: в лек автомобил „****“ с рег.№ **** собственост на А.Р.Р.,без съгласието на собственика му и в лек автомобил „****“ с рег.№ ****,собственост на Р.В.М.,без съгласието на собственика му,като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини престъпление по чл.346б,вр. с чл.20 ал.2,вр. с чл.26 ал.1,вр. с чл.18 ал.1 от НК.

Районна прокуратура счита обвинението за безспорно доказано,от събраните гласни и писмени доказателства,като поддържа описаната фактическа обстановка в обвинителния акт.Становището на представителя на обвинението е,че с действията си подсъдимите Ц.И.П.  и И. Т.Т. са осъществили състава на престъплението за което са били привлечени към наказателна отговорност.Представителят на обвинението пледира по отношение на подсъдимия Ц.И.П. да бъде приложена разпоредбата на чл.78а  от НК,като същият бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.По отношение на подсъдимия И.Т.Т. представителят на обвинението пледира да бъде определено наказание „лишаване от свобода“ за срок от една година,което да бъде изтърпяно ефективно,тъй като по отношение на подс.И.Т. не са налице материално-правните предпоставки за прилагане института на условното осъждане.По отношение на веществените доказателства,представителят на обвинението предлага да бъдат върнати на собственика им.

Подсъдимите разбират в какво са обвинени,но не се признават за виновни.

Защитата на подсъдимите счита обвинението за недоказано по безспорен и категоричен начин от събраните по делото доказателства,поради липса на доказателства,които да доказват участието на подсъдимите в престъплението.Пледира за оправдателна присъда.

В обвинителния акт е установена следната фактическа обстановка:

Подсъдимите П. и Т. и свидетеля П.Д.Д. се познавали от преди и били в приятелски отношения.

На **** около обяд се срещнали в кафене в *** и решили да разгледат ****.

Тримата тръгнали от *** за **** с лек автомобил *** с рег.№ *** собственост на Б.С.А.,като автомобила бил управляван от подсъдимия Т..

По същото време в РУ-Каварна се провеждала специализирана полицейска операция,по разкриване и предотвратяване на кражби на вещи от леки автомобили паркирани на паркинга на ****,така зачестили през 2015г. и началото на 2016г.

В изпълнение на операцията свидетеля А.М.Г. заел секретен пост на паркинга и имал добра видимост,към целия паркинг.Около 13.10ч. Г. получил информация,че към него се приближава автомобил *** с рег.№ ***.Малко след това Г. видял автомобила,който минал през паркинга,продължил напред и стигнал до паркинга пред военното поделение и се върнал обратно на основния паркинг на ****.

На паркинга имала в това време 4 автомобила,като един от тях си тръгнал,непосредствено след пристигането на подсъдимите и свидетеля Д..

На паркинга имало останали паркирани 3 автомобила: **** с рег.№ *** собственост на А.Р.Р.,лек автомобил *** с рег.№ *** собственост на Р.В.М. и ***.

Подсъдимият Т. спрял управлявания от него автомобил близо до паркираните автомобили,като от задната дясна врата слязъл подсъдимия Ц.П..От предната дясна врата слязъл свидетеля Д.,който бил с шапка с козирка и се отдалечил от автомобила в посока *** като имал поглед и към пътя за ***,водещ към носа.

В това време подсъдимият Т. отворил багажника на автомобила си и от там,двамата с другия подсъдим взели инструменти като се дочуло шум от метални предмети,като и двамата  бъркали и вземали нещо от багажника на автомобила.

След като огледали паркираните автомобили подсъдимите се приближили към паркирания лек автомобил **** с рег.№ *** собственост на А.Р.Р.,като П. се опитал с предмета,който държал,като го вкарал в ключалката,да отвори багажника на автомобила с резки въртеливи движения като натиснал и копчето за отваряне на багажника,а подс.Т. по същия начин се опитвал да отвори предната лява врата на същия автомобил.Въпреки положените усилия подсъдимите не успели да отворят  вратите на автомобила и се преместили до другия  паркиран автомобил **** с рег.№ *** собственост на Р.В.М.,като се опитали да отворят предна дясна врата с техническите средства,които държали,но отново не успели и се върнали при автомобила с който са пристигнали.При тях дошъл и свидетеля Д. и всички се качили в автомобила и тръгнали обратно по пътя към ***,общ.Каварна,където били спрени от органите на полицията,които били сигнализирани своевременно от свидетеля Г..

При последвалото претърсване на автомобила управляван от подсъдимия Т. в *** с рег.№ *** са намерени и иззети множество предмети: 1бр. отверка с черна пластмасова дръжка с дължина 20 см;1 бр. отверка с черна пластмасова дръжка с дължина 18 см.;1бр. отверка с черна пластмасова дръжка с дължина 22 см.;1 брой отверка с червено-черна пластмасова дръжка с дължина 25 см.;1 бр. отверка с метална дръжка с дължина 22 см.;1 бр огънати клещи с оранжеви дръжки; 1 бр. отвертка с жълта пластмасова дръжка  с дължина 14 см;1бр. отвертка червено-черна пластмасова дръжка с дължина 14 см.;1 брой мултифункционален инструмент марка „Rockwool“ червено-черни дръжки;1 брой нож с „Crkt“ с черна пластмасова дръжка с дължина 29 см.;1 брой нож с кафява пластмасова дръжка с дължина 22 см.;1 гумена жълта маска с лик на човек с отвори на очите и носа.В обстоятелствената част на обвинителния акт е обективирано твърдение,че някои от тях са послужили като инструменти за преодоляването на заключването и проникването  в чуждите автомобили.

В обвинителния акт се твърди,че при огледите на превозните средства,катогерично е установено наличието на деформации по ключалките на автомобилите на местата където са били забелязани подсъдимите.

При така формираната фактическа обстановка и събраните доказателства,представителят на обвинението е извел извод,че подсъдимите в съучастие като извършители са осъществили от обективна и субективна страна  опит за извършване на престъпление по чл.346б във връзка с чл.20 ал.2 вр. с чл.26 ал.1 вр. с чл.18 ал.1 от НК,а именно,че на **** на неохраняем паркинг на ****,общ.Каварна,в съучастие помежду си като извършители,при условията на продължавано престъпление са направили опит противозаконно да проникнат в чуждо моторно превозно средство: в лек автомобил „****“ с рег.№ **** собственост на А.Р.Р.,без съгласието на собственика му и в лек автомобил „****“ с рег.№ ****,собственост на Р.В.М.,без съгласието на собственика му,като деянието е останало недовършено поради независещи от дейците причини.

Така възприетата в хода на досъдебното производство фактическа обстановка,намерила отражение в изготвения от Районна прокуратура Каварна обвинителен акт съществено се различава от фактическата обстановка установена в хода на съдебното следствие. Налице е разминаване между фактическата обстановка установена хода на досъдебното производство и фактическата обстановка установена в хода на съдебното следствие относно идентифицирането на авторите на инкриминираното деяние,начина на извършването му и обекта на престъпното посегателство.Разпитан в хода на съдебното следствие св.А.М.Г.,който на **** заел секретен пост на паркинга на **** в изпълнение на специализираната полицейска операция,твърди,че водачът на „***“ отворил багажника на същия автомобил и чул че издрънчали инструменти,но не видял какво има в багажника.Не намира подкрепа в показанията на св.А.Г.,обективираното в обстоятелствената част на обвинителния акт твърдение,че подсъдимият Т. отворил багажника на автомобила си и от там,двамата с другия подсъдим взели инструменти като се дочуло шум от метални предмети,като и двамата  бъркали и вземали нещо от багажника на автомобила.В обвинителния акт се твърди,че подс.Ц.П. се опитал с предмета,който държал като го вкарал в ключалката да отвори багажника на автомобила.В противовес на така отразеното в обстоятелствената част на обвинителния акт са показанията на св.А.Г.:“..Предмети конкретно в ръцете на  на този,който беше до вратата и този,който беше до багажника не съм видял“.Видно от показанията на св.А.Г.,след това водачът се насочил към „л.а. „****“ и застанал откъм шофьорската врата на автомобила-предна лява,на по-малко от метър от колата.Свидетелят Г. твърди,че виждал само главата на шофьора на „***“ но не и тялото му.Свидетеля Г. твърди,че е възприел извършването на някакви движения от водача на „***“,но какви са били движенията,с каква цел,не може да уточни,тъй като не е видял действията на ръцете му:“..Не знам,просто го видях,че е наведен до шофьорската врата.Не съм описвал никакво действие от негова страна.Друго-освен,че се движеха раменете му,но защо са се движили?Какво е правил?Как би го обяснил той,не знам.“Свидетеля Г. не е чул в този момент тракане на инструменти.Свидетеля Г. конкретизира в показанията си:Действията на водача на *** с ръцете му когато беше до „****“ не съм видял какви са“.От показанията на разпитания в съдебно заседание свидетел П.Д.Д. се установява,че подс.Т. е отворил багажника на своят лек автомобил,взел си якето,облякъл се,взел си е закуска,седнал на предна дясна седалка на своя лек автомобил,където изял тази закуска.Установява се от показанията на св.Д.,както и от показанията на св.А.Г.,че предна дясна врата на л.а. „***“ се намира до шофьорската врата на „****“.В тази връзка достоверността на показанията на св.П.Д. не се опровергава от  показанията на св.А.Г.,който заявява,че не е виждал какви действия извършва подс.Т./водача на „***“/ и дали въобще е въздействал върху шофьорската врата на автомобил „****“.Видно от показанията на св.А.Г.,след като се оттеглили от л.а. „****“,водача на „***“ и Ц.П. се насочили към л.а.“****“,но кой точно какво е правил  около *** свидетеля А.Г. не е имал възможност да види:“…тъй като имаше “***,който е доста високо спрямо ***.Свидетеля А.Г.,както той самият твърди в показанията си,не е имал пряка видимост,тъй като колите са били наредени на една линия и той също е бил в тази линия.В тази връзка следва да се цитират тези негови показания:“..Не съм възприел никой от двамата да оказва въздействие върху „***.Отидоха в тази посока и се върнаха.Дали са правили нещо по ***,пак казвам няма как да видя“.

От показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели А.Р.Р.,Н.Л.Н.,П.Д.Д. и Д.Д.Н. се  установява къде са се намирали на ****,по какъв повод са посетили ****,как са били уведомени от полицейския служител за опита за противозаконно проникване в лек автомобил „****“ с рег.№ ***.Действително свидетеля А.Р. твърди в показанията си,че при огледа на собствения му автомобил е констатирал ,че капачката на ключалката на шофьорската врата е изкривена,което го е довело до извода,че наистина е имало някакъв опит да се отключи колата.Отключил и заключил с дистанционното,след което отключил с един и същи ключ  шофьорската врата и багажника.Еднозначни и непротиворечиви са  показанията на свидетелите Н.Н.,П.Д. и Д.Н.,че е имало някакви следи от опит за отваряне на предна лява врата и багажник на л.а.  „****“ с рег.№ ***.,но никой от тях не твърди,че е видял на инкриминираната дата и място,някой с техническо средство да е извършвал интервенция върху ключалките на шофьорската врата и багажника на л.а. „****“ с рег.№ ***.В показанията си разпитания в съдебно заседание свидетел Р.М. твърди,че след като е бил уведомен от полицейския служител за опита за противозаконно проникване в л.а. „****“,извършил проверка дали всички врати се отварят.Констатирал,че ключът не влиза в ключалката на дясната врата на автомобила:“..дясната ми врата просто с ключа не може да се отвори“,като прави уточнение,че не знае преди това дали дясната  ключалка е била повредена или не и дава своето обяснение за това:“..Тя колата ми е доста стара.Аз съм я купил в такова състояние в смисъл не мога да ви кажа какви са видимите белези…Тези неща не ги следя“.В тази връзка следва да насочим вниманието си към изготвения в хода на досъдебното производство протокол за оглед на местопроизшествие/л.43 от ДП № 20/2016г. по описа на РУ-Каварна/ от който се установява,че по предна дясна врата на л.а. „****“ с рег.№ *** има следи от деформации по гнездото на ключалката,отвора му е уголемен и ключалката не може да се заключи,като точно за ключалката на дясната врата на горепосочения автомобил,свидетеля Р.М. уточнява в показанията си,че не знае преди това дали дясната  ключалка е била повредена или не и не може да каже дали преди това е влизал ключът,още повече,че откакто е купил автомобила го отключва и заключва с дистанционно.По отношение на интервенцията върху ключалката на дясната врата на л.а. „****“ с рег.№ *** свидетеля Р.Д. си служи със словесна формулировка от рода на :“..може би е разбита,не можах да разбера какво се случва“.Св.Д. уточнява в показанията си,че не е оглеждала колата предварително.

С оглед на така установената фактическа обстановка,Съдът приема,че по делото не е установено по безспорен и категоричен начин, Ц.И.П. и И.Т.Т. да са извършители на престъплението за което им е повдигнато обвинение.

За да бъде признато едно лице за виновно  в извършването на определено престъпление,обвинението следва да бъде доказано по несъмнен начин-чл.303 ал.2 от НПК.Това означава,че събраният и провереният в хода на съдебното следствие доказателствен материал,в неговата пълнота,следва да обосновава единствено възможния извод,че подсъдимият е автор на приписваното му престъпление.Само такъв извод може да служи за постановяване на осъдителна присъда,което е в съответствие и с разпоредбата на чл.303 ал.1 от НПК.Винаги когато обвинението не е доказано по посочения начин,съдът следва да признае подсъдимия за невиновен.От събраните по делото писмени и гласни доказателства не се доказа по безспорен и категоричен начин,подсъдимите Ц.И.П. и И.Т.Т. да са осъществили изпълнителното деяние на противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство във фазата на опит,като изпълнителното деяние да не е довършено поради независещи от волята на подсъдимите причини,т.е. да са направили опит противозаконно да проникнат в чуждо моторно превозно средство: в лек автомобил „****“ с рег.№ **** собственост на А.Р.Р.,без съгласието на собственика му и в лек автомобил „****“ с рег.№ ****,собственост на Р.В.М.,без съгласието на собственика му,като деянието е останало недовършено поради независещи от дейците причини.В предмета на доказване се включват обстоятелства  които обуславят,изключват или погасяват отговорността на обвиняемия за престъплението в което се обвинява.Касае се до обстоятелства свързани с въпроса,участвувал ли е обвиняемият в извършеното престъпление.В настоящия случай обвинението не е ангажирано с доказателства които пряко и непосредствено  да установяват обстоятелствата ,отнасящи се към основния факт.За да даде отговор на въпроса дали подсъдимите Ц.И.П. и И.Т.Т. са автори на престъплението за което им е повдигнато обвинение,съдът обсъди всички доказателства,върху които се гради приетата за установена от обвинението фактическа обстановка.След извършения анализ на доказателствените материали–поотделно и в тяхната съвкупност,обаче не достигна до несъмнен извод,че подсъдимите Ц.И.П. и И.Т.Т. са извършили престъплението за което им е повдигнато обвинение.Показанията на свидетеля А.М.Г. са основен доказателствен източник,на който се базира обвинението срещу подсъдимите Т. и П.,тъй като неговите показания на очевидец на случилото се на инкринираната дата имат характер на пряко доказателство.Действително свидетеля А.Г. възпроизвежда непосредствено възприети от него факти,които обаче не могат да послужат като опора за изводи досежно основния факт.Изводи относно авторството на деянието не могат да се базират на показания в които се твърди: :“..Предмети конкретно в ръцете  на този,който беше до вратата и този,който беше до багажника не съм видял“.Видно от показанията на св.А.Г.,след това водачът се насочил към „л.а. „****“ и застанал откъм шофьорската врата на автомобила-предна лява,на по-малко от метър от колата.Свидетелят Г. твърди,че виждал само главата на шофьора на „***“ но не и тялото му.Свидетеля Г. твърди,че е възприел извършването на някакви движения от водача на „***“,но какви са били движенията,с каква цел,не може да уточни,тъй като не е видял действията на ръцете му:“..Не знам,просто го видях,че е наведен до шофьорската врата.Не съм описвал никакво действие от негова страна.Друго-освен,че се движеха раменете му,но защо са се движили?Какво е правил?Как би го обяснил той,не знам.“Свидетеля Г. не е чул в този момент тракане на инструменти.Свидетеля Г. конкретизира в показанията си:Действията на водача на *** с ръцете му когато беше до „****“ не съм видял какви са“.Видно от показанията на св.А.Г.,след като се оттеглили от л.а. „****“,водача на „***“ и Ц.П. се насочили към л.а.“****“,но кой точно какво е правил  около *** свидетеля А.Г. не е имал възможност да види:“…тъй като имаше “***“,който е доста високо спрямо ***.Свидетеля А.Г.,както той самият твърди в показанията си,не е имал пряка видимост,тъй като колите са били наредени на една линия и той също е бил в тази линия.В тази връзка следва да се цитират тези негови показания:“..Не съм възприел никой от двамата да оказва въздействие върху „***.Отидоха в тази посока и се върнаха.Дали са правили нещо по ***,пак казвам няма как да видя“.

Що се отнася до показанията на свидетелите А.Р.Р.,Н.Л.Н.,П.Д.Д.,Д.Д.Н.,Р.В.М. и Р.Д.Д.  по съществото си имат характер на косвено доказателство/т.нар. улика/,което безспорно може да послужи в наказателния процес за изграждане на евентуално осъдителна присъда,но само в случай,че направеният въз основа на него извод е единствено възможният,което в процесния случай очевидно не е така,защото дават основание единствено за предположение относно извършеното престъпление и лицата,участвали в извършването му и отнесени към другите събрани по делото доказателства сочат и друга обективна възможност за авторството  на престъплението.Според обвинението уличаващо подсъдимите Ц.И.П. и И.Т.Т. косвено доказателство са приобщените към доказателствения материал по делото веществени доказателства-1бр. отверка с черна пластмасова дръжка с дължина 20 см;1 бр. отверка с черна пластмасова дръжка с дължина 18 см.;1бр. отверка с черна пластмасова дръжка с дължина 22 см.;1 брой отверка с червено-черна пластмасова дръжка с дължина 25 см.;1 бр. отверка с метална дръжка с дължина 22 см.;1 бр огънати клещи с оранжеви дръжки; 1 бр. отвертка с жълта пластмасова дръжка  с дължина 14 см;1бр. отвертка червено-черна пластмасова дръжка с дължина 14 см.;1 брой мултифункционален инструмент марка „Rockwool“ червено-черни дръжки;1 брой нож с „Crkt“ с черна пластмасова дръжка с дължина 29 см.;1 брой нож с кафява пластмасова дръжка с дължина 22 см.;1 гумена жълта маска с лик на човек с отвори на очите и носа.По делото  е категорично установено,че на инкриминираната дата **** подсъдимите са се намирали на неохраняем паркинг на ****,общ.Каварна,но не е установено как са осъществили изпълнителното деяние на противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство във фазата на опит,като изпълнителното деяние да не е довършено поради независещи от волята на подсъдимите причини,чрез използване на иззетите по делото веществени доказателства,изчерпателно изброени по-горе,за които в обстоятелствената част на обвинителния акт се твърди,че някои от тях са послужили като инструменти за преодоляването на заключването и проникването в чуждите автомобили.Иззетите като веществени доказателства,клещи отверки,многофункционален инструмент,ножове са житейски често използвани вещи и не е необичайно такива да се намират в лек автомобил,тъй като се използват за ремонтни дейности.В конкретния случай липсват каквито и да е било доказателства обаче на инкринираната дата на неохраняем паркинг на ****,общ.Каварна,тези инструменти да са били предназначени за преодоляването на заключването и проникването в чуждите автомобили.Липсват и доказателства тези инструменти да са били използвани  от подсъдимите на инкринираната дата-****,за да извършат с тях престъплението за което са обвинени на неохраняем паркинг на ****,общ.Каварна.Не са установени конкретни действия на подсъдимите,които да осъществяват признаците на деянието-противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство във фазата на опит,като изпълнителното деяние да не е довършено поради независещи от волята на подсъдимите причини,чрез използване на иззетите по делото веществени доказателства.

Наличието само на косвени доказателства-показанията на свидетелите А.М.Г., А.Р.Р.,Н.Л.Н.,П.Д.Д.,Д.Д.Н.,Р.В.М. и Р.Д.Д.,иззетите по делото веществени доказателства,изчерпателно изброени по-горе,протоколите  за оглед на местопроизшествие от които не се установява да е налице годно приобщаване на дактилоскопни следи,независимо от твърденията на свидетеля Д.Н.,че са били взети отпечатъци от местата от които се предполага,че е извършена интервенция върху шофьорската врата и багажника на л.а „****“ “ с рег.№ ****,фотоалбуми,дават основание единствено за предположение относно извършеното престъпление и лицата,участвали в извършването му и отнесени към другите събрани по делото доказателства сочат и друга обективна възможност за авторството  на престъплението. От доказателствата по делото се установяват единствено обективните елементи от състава на престъплението,но не и такива за авторството му.

Анализът на доказателствената съвкупност направен по-горе не дава основание на съда да направи категоричен несъмнен и еднопосочен правен извод,сочещ именно подсъдимите Ц.И.П. и И.Т.Т.,като съизвършители на инкриминираното престъпно деяние за което им е повдигнато обвинение.Този анализ напълно разколебава обвинението срещу подсъдимите,защото води до изводи на които не може да почива една осъдителна присъда,”….която трябва да се основава на вътрешното убеждение на съда,почиващо на факти,които по категоричен начин изясняват авторството и механизма на извършване на деянието по начин,изискуем от чл.303 ал.2 от НПК”/р. № 108/28.02.2011г. по н.д.№ 1/2011г. ІІІ н.о./.При тези доказателствени източници първоинстанционният съд в изпълнение на задължението си по чл.304 от НПК прие,че всички процесуални средства за доказване на обвинението са изчерпани,като в хода на съдебното следствие не се установи по безспорен начин,че именно подсъдимите Ц.И.П. и И.Т.Т. са  извършители на престъплението по чл.346б,вр. с чл.20 ал.2,вр. с чл.26 ал.1,вр. с чл.18 ал.1 от НК,поради което ги призна за невиновни и ги оправда изцяло.

Съдът се произнесе и по разпореждането с веществените доказателства по делото,като постанови на основание чл.301 ал.1 т.11 от НПК да се върнат на подсъдимия И.Т.Т. веществените доказателства описани в регистъра за веществени доказателства при Каварненски Районен съд под № 8,а именно:1бр. отверка с черна пластмасова дръжка с дължина 20 см;1 бр. отверка с черна пластмасова дръжка с дължина 18 см.;1бр. отверка с черна пластмасова дръжка с дължина 22 см.;1 брой отверка с червено-черна пластмасова дръжка с дължина 25 см.;1 бр. отверка с метална дръжка с дължина 22 см.;1 бр огънати клещи с оранжеви дръжки; 1 бр. отвертка с жълта пластмасова дръжка  с дължина 14 см;1бр. отвертка червено-черна пластмасова дръжка с дължина 14 см.;1 брой мултифункционален инструмент марка „Rockwool“ червено-черни дръжки;1 брой нож с „Crkt“ с черна пластмасова дръжка с дължина 29 см.;1 брой нож с кафява пластмасова дръжка с дължина 22 см.;1 гумена жълта маска с лик на човек с отвори на очите и носа.

Водим от изложените съображения,Съдът постанови присъдата си.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: