П  Р  И  С Ъ  Д   А

                                                        №…….

                                               Гр.Каварна 22.01.2016г.

                                                      В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Каварненският районен съд  в открито съдебно заседание на двадесет и втори януари две хиляди и шестнадесета година в следния състав:                                                                 

                                                                     Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ                                              

секретар : Е.Ш.

в присъствието на прокурора БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА

разгледа докладваното от …ПРЕДСЕДАТЕЛЯ…….наказателно дело

НОХ№  255 по описа за 2015 год. и

                                               П Р И С Ъ Д И :

ПРИЗНАВА подсъдимият Й.П.Й. роден на ***г*** ЕГН ********** постоянен адрес ***,неосъждан,неженен,основно образование,безработен за ВИНОВЕН в това,че на 10.12.2014г. в гр.Каварна,с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага използвал заблуждението на Г.А. ***,относно основанието за получаване на сумата от 3000 лева-за освобождаване на пратка за нейна сметка изпратена от Германия от съпруга на внучката и Н. Д. К. и с това и причинил имотна вреда в размер на 3 000 лева,поради което и на основание чл.209 ал.2 вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1/една/ година,като на основание чл.66 ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от 3/три/ години.

         ПРИСЪДАТА може да се обжалва или протестира в 15 /петнадесет/ дневен срок пред Добрички окръжен съд, считано от днес.

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

М О Т И В И

            към Присъда по НОХД N  255 по описа за 2015 год. на Каварненски районен    съд.

            Срещу подсъдимият Й.П.Й. роден на ***г*** ЕГН ********** постоянен адрес ***,неосъждан,неженен,основно образование,безработен е повдигнато обвинение и същият е предаден на съд за това,че на 10.12.2014г. в гр.Каварна,с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага използвал заблуждението на Г.А. ***,относно основанието за получаване на сумата от 3000 лева-за освобождаване на пратка за нейна сметка изпратена от Германия от съпруга на внучката и Н. Д. К. и с това и причинил имотна вреда в размер на 3 000 лева-престъпление по чл.209 ал.2 от НК.

            Подсъдимият Й.П.Й. разбира в какво е обвинен,но не се признава за виновен.Твърди,че не е знаел,че взема участие в престъпна дейност и че е бил подведен от неустановеното по делото лице.

            Упълномощеният процесуален представител на подсъдимият пледира Съдът да постанови оправдателна присъда по отношение на подзащитният му,с мотив,че същият не е осъществил състава на престъплението по чл.209 от НК от субективна страна.Според него не е налице използване на заблуждението на Г.А. в случая,тъй като подсъдимият му не е знаел съдържанието на проведения разговор между пострадалата и въпросния Н. на 10.12.2014г.,а именно,че в телефонни разговори преди той да се появи в гр.Каварна въпросният Н. се е представил за съпруг на внучката и,както и че сумата от 3000 лева е била необходима за освобождаването на пратка за нейна сметка,т.е той не е знаел,че у А.  вече има създадена една невярна представа за обстоятелствата,поради които тя трябва да се разпореди с тази сума.Според упълномощения защитник подс.Й. е действал със съзнанието,че върши услуга и получава сума като капаро от продажба на апартамент.

            Представителят на Районна прокуратура Каварна поддържа така повдигнатото обвинение срещу подсъдимият Й.П.Й.  за извършено от него престъпление по чл.209 ал.2 от НК.Счита,че проведеното съдебно следствие,безспорно потвърждава фактическата обстановка,която е установена в хода на досъдебното производство и отразена в обвинителния акт.Според представителя на обвинението всички факти и доказателства преценени в своята съвкупност водят до единствен и безсъмнен извод относно наличието на обективните и субективните признаци на извършеното престъпление от подсъдимата по чл.209 ал.2 от НК.Пледира при определяне наказателната отговорност на подсъдимият да се вземат предвид смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства,причините за извършване на деянието и да бъде определено наказание от  една година ”лишаване от свобода”,което на основание чл.66 ал.1 от НК да бъде отложено с тригодишен изпитателен срок.

            Съдът след преценка на представените по делото доказателства и след като обсъди доводите на страните в процеса,прие за установено от фактическа страна следното:

Обвиняемият Й.П.Й. не работил постоянно.На инкриминираната дата-10.12.2014г. бил в гр.*** в квартирата си,заедно с приятелката си св.Д.К. и свой познат св.Д..Около обяд 12.30-13.00ч. неустановено по делото лице,му се обадило на мобилен телефон с № ***,ползван от подсъдимият Й..Картата с този номер,като абонат на „Виваком“,била регистрирана на името на майката на подсъдимият-Д.Д.И.,но се ползвала от него.Другата карта с № ***,абонат на „Глобул“ се ползвала и била регистрирана на името на самият подсъдим.Ползваният от подсъдимият телефон бил с две карти.Подсъдимият Й. познавал това лице от лятото на 2014г. с името „Н.“.Според Й. те не поддържали постоянно някакви взаимоотношения.В телефона на подсъдимия неустановеното лице било записано под „***“.Още преди запознанството си подсъдимият приел предложение на „Н.“,последният да му се обажда когато има случай в който можел да му съдейства,като му извърши възложени му от него услуги при осъществяване на дейността му по „сделки с недвижими имоти“.От подсъдимият се искало,когато „Н.“ му се обади,той да отиде на посочен адрес,за да вземе определена сума,която след това щял да предаде по указан отново от неустановеното лице начин и място.За тази работа съответно на подсъдимият щяло да му се заплати определена сума.По конкретния случай на подс.Й.,неустановеното по делото лице му казало,че ще му плати 500 лева.

На инкриминираната дата 10.12.2014г.,след като се обадил по телефона,неустановеното по делото лице,познато на подсъдимият с името „Н.“,го попитал дали има автомобил и му предложил работа-да отиде до гр.Каварна,за да  получи от една жена сумата от 3000 лева.Подсъдимият Й. приел.Според показанията на св.Д. и св.К. те се опитали да го разубедят,да не се съгласява да извърши тази услуга.Смятали,че има нещо нередно в така поставената задача от непознато лице.Въпреки това подсъдимият се съгласил да я осъществи.Мотивите му са били,че бил безработен,нямал доходи към този момент,трябвали му пари.От гр.*** подс.Й. и св.Д. тръгнали с автомобил „***“ с ДК № ***,собственост на бащата на приятелката му св.Д.К..Според обясненията на самия подсъдим,по дадените му напътствия намерил жилищния блок в гр.Каварна,където живеела пострадала св.А..

През цялото време на инкриминираната дата 10.12.2014г. подсъдимият получавал указания по телефона.Неизвестният поддържал контакт с него по мобилен телефон с ИМЕЙ *** и № ***/клетка на мобилен оператор позициониран на територията на гр.***/.Според изисканите справки от мобилните оператори е видно,че номера е на предплатена карта на името на А.А.М. ***.Същата твърди,че е закупила около 350 такива карти за периода м.август-месец октомври 2014г. от гр.Варна.След това продавала картите на живущи различни лица в с.***,като не знаела номерата на продадените карти и коя на кое лице точно е продала.

Неустановеното лице се обадило и на стационарен телефон с № ***,абонат на „Виваком“,ползван от пострадалата Г.А. на 10.12.2014г. в 12.32ч.Според изисканите справки от мобилните оператори е видно,че стационарният номер е бил избран от мобилен телефон с ИМЕЙ *** и №  ***/клетка на мобилен оператор позициониран на територията на гр.***/.Според същите номера е на предплатена карта на името на А.А.М. *** за пострадалата лице  и неустановено по делото и се обадило,представяйки се с името „Н.“,съпруг на внучката и.Казал и,че праща някаква пратка,за която следва да се плати мито в размер на 3000 лева.Свидетелката действително приела,че се обажда съпругът на внучка и Н. Д. К.,който често пътувал в чужбина и тъй като лицето казало „бабо Н. съм,не ме ли позна“.Дал и номер на мобилен телефон с №  *** и името М.П.,който бил превозвача,на който следвало да каже точния си адрес.Това лице щяло да отиде на посочен от нея домашен адрес,за да получи сумата пари.Необходима била спешна нейна помощ,за която трябвало да се предаде сумата от 3000 лева.,за да се освободи пратката.Пострадалата приела да помогне на близък човек.Представилият се за „Н.“ казал на пострадалата,че иска това да остане между тях и да не казва на внучка си.След това и указал да обясни точно с какви дрехи ще бъде облечена и държал именно тя,а не съпруга и или друг да отиде и предаде парите на „М.П.“.Св.А.,тъй като не разполагала с цялата сума,изпратила съпруга си св.К.А. до Банка „**“,за да изтегли пари.Там именно свидетелят бил забелязан от св.Ф.Ф.,полицейски служител.Поради факта,че и предишния ден за района на гр.Каварна били регистрирани обаждания с цел „телефонни измами“ и според свидетеля странното поведение на А.,го провокирали да се придвижи до жилищният блок на пострадалата и да бъде извършена проверка за изясняване на конкретния случай,с оглед на предположението им,че може би става въпрос за измама.

В същото време след пристигането си в Каварна,подсъдимият спрял автомобила до жилищният блок на А..По време на пътуването,неустановеното лице,което се представяло с името „Н.“ се обаждал на Й. за да го напътства-къде точно да отиде и как ще изглежда жената,която трябвало да говори по мобилен апарат с него.Там подсъдимият видял св.Ф.Ф. и го попитал за вход „*“,за който имал указание,че живее пострадалата.Междувременно св. Ф. и колегата му А.Г.,*** с оглед възприетото поведение на съпруга на А.,били се позиционирали в района на дома на св.К.А..Тогава именно св.Ф. видял,как обвиняемият влиза във входа на пострадалата,а последната,облечена в черно яке с качулка дава плик на непознатият за нея мъж,облечен в сиви панталони и сива жилетка,слаб,с брада.Подсъдимият прибрал плика в джоба на панталона и подал мобилния телефон на пострадалата ,за да разговаря тя с неустановеното лице,представено като „Н.“.След кратък разговор между А. и „Н.“,подсъдимият излязъл от входа на блока и тръгнал да се отдалечава в посока автомобила си.Св.Ф.Ф. спрял подсъдимият Й.,преди да се приближи до автомобила си,за проверка,като се легитимирал като служител на полицията и впоследствие бил задържан.Едва по-късно А. разбрала,че е станала жертва на измама.

            ОТ ПРАВНА СТРАНА:

С  оглед на така установената фактическа обстановка,Съдът намира,че от обективна и субективна страна подсъдимият Й.П.Й. е осъществил престъпния състав на чл.209 ал.2 от НК.От обективна страна актът на имуществено разпореждане е осъществен от измаменото лице-Г.А.,поради неправилната и  представа относно правното основание и условията за това разпореждане.От обективна страна се касае за престъпление с два предмета-измамено лице и ощетено имущество,като последното се намира във фактическата власт  или разпоредителната власт на измаменият,поради което то може да се разпорежда с имуществения предмет.Неправилната представа на измаменото  лице  се отнася до правното основание при което то е осъществило акта на имуществено разпореждане- измамливите действия на неустановеното по делото лице,което е поддържало заблуждение у пострадалата относно основанието за получаване на сумата от 3000 лева,за освобождаване на пратка  за нейна сметка изпратена от Германия от съпруга на внучката и Н. Д. К. и измамливото бездействие на подсъдимия Й., са повлияли на волята на пострадалата,по такъв начин,че тя да извърши имуществено разпореждане.Ако пострадалата А. не бе формирала такава представа,то не би се разпоредила с паричните средства.Неправилната представа на измаменото лице в процесния случай се проявява под формата на заблуждение касаещо формирането на неправилна представа у измаменото лице относно определени факти от действителността,които се отнасят до обстоятелства,свързани с основанието,при което се осъществява имущественото разпореждане.Налице е в процесния случай и характерната за измамата причинна връзка между  деянието и престъпния резултат.Последният-имотната вреда е настъпила като пряко следствие от имущественото разпореждане,осъществено от измаменото лице,а разпореждането пък е следствие от неправилната представа на измаменото лице относно основанието на разпореждането.

Има два вида измама-активна и пасивна.Техните основни състави са очертани  съответно в чл.209 ал.1 и ал.2 от НК.

Съгласно разпоредбата на чл.209 ал.2 от НК „Който със същата цел използва заблуждението,неопитността или неосведомеността на някого и с това причини нему или другиму имотна вреда,се наказва с…“.

Изпълнителното деяние на така очертаната с разпоредбата на чл.209ал.2 от НК пасивна измама  се изразява в използване на заблуждението,неопитността или неосведомеността на някого.В процесния случай то е осъществено от подс.Й. чрез бездействие-неуведомяване за допусната грешка.За разлика от активната измама,където деецът  съдейства за заблуждаването,тук подс.Й. само не му противодейства.Той недобросъвестно е оставил пострадалата Г.А. да се разпореди  и да причини по този начин на себе си имотна вреда.В процесния случай е налице използване на използване на заблуждението,тъй като пострадалата Г.А. явяваща се адресатът на бездействието,съставляващо пасивна измама,има вече създадена невярна представа за обстоятелствата,съобразно които извършва имущественото разпореждане.В процесния случай подс.Й. нито възбужда,нито поддържа това състояние,а само се възползва от него.

От субективна страна подсъдимият Й.П.Й. е действувал с пряк умисъл и с користна цел.Той е предвиждал,че измамливите действия на неустановеното по делото лице,което е поддържало заблуждение у пострадалата относно основанието за получаване на сумата от 3000 лева,за освобождаване на пратка  за нейна сметка изпратена от Германия от съпруга на внучката и Н. Д. К. и измамливото бездействие на самия подсъдимия Й.-неуведомяване за допусната грешка,с което подс.Й. не противодейства на заблуждаването,ще повлияят на волята на пострадалата,по такъв начин,че тя да извърши имуществено разпореждане.Освен това подсъдимият е предвиждал,че измаменото лице ще извърши акт на имуществено разпореждане и в резултат на този акт едно чуждо имущество ще бъде увредено.Наред с това субектът на престъплението е целял имотна облага за себе си,като съзнавал неизбежността на настъпилата имотна вреда.Отивайки на срещата с пострадалата Г.А. като лице,изпратено от съпруга на внучката и,подс.Й. се е придържал към предварително обмислен сценарий.С получаването на парите е участвал в крайната фаза на измамата.

            ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Съдът приема горната фактическа обстановка въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства-показанията на свидетелката Г.Д.А. дадени в хода на съдебното следствие и прочетените по реда на чл.281 ал.1 т.1 от НПК показания на същата свидетелка дадени на досъдебното производство по делото приложени на лист 16 от ДП № 328/2014 по описа на РУ гр.Каварна,показанията на свидетелката Д.Д.К. дадени в хода на съдебното следствие,прочетените по реда на чл.281 ал.1 т.2 от НПК показания на същата свидетелка дадени на досъдебното производство по делото приложени на лист 25 от ДП № 328/2014 по описа на РУ гр.Каварна,показанията на свидетеля С.В.Д. дадени по реда на чл.223 ал.1 от НПК пред съдия от Каварненски Районен съд,показанията на свидетелите К.И.А.Ф.Д.Ф.,А.А.М.,П.П.П..,А.М.Г.,справки от мобилни оператори,писма и разпечатки от мобилни оператори,протокол за оглед,протокол за оглед на веществено доказателство,фотоалбуми,протоколи за доброволно предаване.

Фактическата обстановка по делото е  установена по безспорен и категоричен начин,след внимателен анализ на всички събрани и проверени по надлежния процесуален ред доказателствени материали,както и приобщените към делото,по предвидения процесуален ред и при спазване на процесуалните изисквания за събирането и проверката им писмени доказателства имащи значение за изхода на делото и разкриващи релевантни за делото факти.Събраните по делото доказателствени материали са безпротиворечиви,взаимно допълващи се и установяват по несъмнен начин релевантните за отговорността на подсъдимият обстоятелства.

Съдът кредитира изцяло дадените от свидетелите Г.Д.А. в хода на съдебното следствие и прочетените по реда на чл.281 ал.1 т.1 от НПК показания на същата свидетелка дадени на досъдебното производство по делото приложени на лист 16 от ДП № 328/2014 по описа на РУ гр.Каварна,показанията на свидетелката Д.Д.К. дадени в хода на съдебното следствие и прочетените по реда на чл.281 ал.1 т.2 от НПК показания на същата свидетелка дадени на досъдебното производство по делото приложени на лист 25 от ДП № 328/2014 по описа на РУ гр.Каварна,показанията на свидетеля С.В.Д. дадени по реда на чл.223 ал.1 от НПК пред съдия от Каварненски Районен съд приложени на лист 21 от ДП № 328/2014г. по описа на РУ гр.Каварна,показанията на свидетелите К.И.А.,Ф.Д.Ф.,А.А.М.,П.П.П.,А.М.Г.,като намира същите за логични,последователни,безпротиворечиви,безпристрастни,взаимно допълващи се и са подкрепени от останалите събрани и приложени по делото доказателства,още повече,че горепосочените свидетели са поели и наказателна отговорност по чл.290 от НК и няма индиция за тяхната заинтересованост.

В показанията на горепосочените свидетели не са открити вътрешни противоречия,които да изключват достоверността им в тяхната цялост.Горепосочените показания депозирани в настоящия процес са единни и напълно правдоподобни относно основните факти по делото във връзка с извършването на инкриминираното деяние от подсъдимият Й.П.Й..

В потвърждение на обективирания в обвинителния акт извод,че подсъдимият Й.П.Й. съзнавал,че участвува в незаконна дейност са показанията на св.П.П.:“…аз снех обяснения от Й.Й. и тогава той ми разказа случая как е станал…И на въпросната дата 10.12. Й. е бил получил обаждане от такъв номер,на който се изписва „***“ и се сетил за това момче,с което лятото са говорили и му казал,че ще го изпрати в гр.Каварна да вземе капаро за покупко-продажба на някакъв апартамент.Даде доста подробни обяснения за въпросния Н.,как са се запознали,за позвъняването и че го изпратил на адреса.Й. ми каза,че Н. му предложил,че може да му помогне да изкара някакви пари и евентуално мисля 500 лева,от тези 3000 лева,които щял да ги вземе за капарото,около 500 лева щели да останат за него,но не могли да уточнят начина.Това капаро от 3000 лева трябвало да го вземе от възрастна жена,която живее в апартамент до *** в Каварна,бл.“***“, показанията на свидетелката Д.Д.К. дадени в хода на съдебното следствие и прочетените по реда на чл.281 ал.1 т.2 от НПК показания на същата свидетелка дадени на досъдебното производство по делото приложени на лист 25 от ДП № 328/2014 по описа на РУ гр.Каварна:“…Й. ми каза,че ще ходи в Каварна,за да вземе тези пари,но не каза точно къде.Н. щял отново да му се обади да му каже точно място,откъдето да ги вземе.След като вземе парите Й. трябваше да се обади на Н.,за да му каже къде да ги занесе.На мен ми се стори странна тази история и му казах по-добре да не ходи“, показанията на свидетеля С.В.Д. дадени по реда на чл.223 ал.1 от НПК пред съдия от Каварненски Районен съд,приложени на лист 21 от ДП № 328/2014г. по описа на РУ гр.Каварна:“…около 12.30ч. когато Й. влезе в стаята при мен,пихме кафе и той ми каза да отидем до Каварна да вземем някаква сума пари за капаро.Някакво момче му се обадило….Попитах го за какво става въпрос и как така ще ходи да взима пари,познава ли този човек.Каза,че се е запознал с това момче през лятото,като Данчо си дал на момчето номера на телефона.Попитах го отново как така ще тръгва да взема някакви пари.Приятелката му Д. също беше там.Тя започна да го разубеждава защото и се струваше,че работата е малко неясна и че нещата няма да се случат.Въпреки това Й. реши,че ще тръгне.Приятелката му още веднъж  го разубеждаваше,но той беше категоричен,че ще тръгне.“Горепосочените свидетелски показания сочат,че подс.Й. безспорно е знаел,че става въпрос за придобиване на имотна облага-пари чрез неправомерни действия-т.н.“телефонна измама.Освен това от приложените към досъдебното производство,справки от мобилни оператори и  писма и разпечатки от мобилни оператори се установява,че за периода от 05.12.2014г. до инкриминираната дата 10.12.2014г. между подс.-Й. и неустановеното лице по делото ,посочено от подсъдимия с името „Н.“ са провеждани многократно телефонни разговори.

Странен и противоречащ на обичайната житейска логика и практика е факта,че за пренасянето на парите бил ползван подсъдимият Й. с автомобил,при наличие на пощенски,куриерски,банкови услуги,за чието заплащане е необходимо много по-малка сума от тази,която подсъдимият е щял да получи.

С оглед на гореизложеното Съдът приема,че показанията на свидетелите Д.Д.К. дадени в хода на съдебното следствие,прочетените по реда на чл.281 ал.1 т.2 от НПК показания на същата свидетелка дадени на досъдебното производство по делото приложени на лист 25 от ДП № 328/2014 по описа на РУ гр.Каварна,К.И.А.,Ф.Д.Ф.,А.А.М.,П.П.П.,А.М.Г.,макар и да не установяват непосредствено обстоятелства отнасящи се към основния факт относно авторството на деянията и виновността на дееца,след задълбочен анализ и съпоставка с другите доказателства по делото  се разкрива обективната им връзка като косвено доказателство с основния факт и възможността им да служат като доказателство по делото.Показанията на свидетеля С.В.Д. дадени по реда на чл.223 ал.1 от НПК пред съдия от Каварненски Районен съд приложени на лист 21 от ДП № 328/2014г. по описа на РУ гр.Каварна,както и показанията на свидетелката Г.Д.А. потвърждават категоричното и последователно  преследване осъществяването на престъпната цел-използване на заблуждението касаещо формирането на неправилна представа у измаменото лице-Г.Д.А.  относно определени факти от действителността,които се отнасят до обстоятелства,свързани с основанието,при което се осъществява имущественото разпореждане.Дребните непълноти,противоречия или непоследователност в доказателствата могат да имат значение при решаване на делото само в случаите  когато основните факти и обстоятелства са така и дотолкова изяснени,че тяхната изясненост не е достатъчна  и сигурна основа за един или друг извод.Случаят по делото обаче не е такъв,тъй като са налице немалко на брой и убедителни доказателства,че именно подс.Й.П.Й., с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага използвал заблуждението на Г.А. ***,относно основанието за получаване на сумата от 3000 лева-за освобождаване на пратка за нейна сметка изпратена от Германия от съпруга на внучката и Н. Д. К. и с това и причинил имотна вреда в размер на 3 000 лева и следователно дребните противоречия и непълноти в показанията на свидетелите  помежду им  са без всякакво съществено значение по делото.

Останалите събрани в процеса писмени доказателства- справки от мобилни оператори,писма и разпечатки от мобилни оператори,протокол за оглед,протокол за оглед на веществено доказателство,фотоалбуми,протоколи за доброволно предаване,съдът кредитира изцяло,като прие,че са единни,непротиворечиви,взаимно допълващи се и кореспондират със събраните по делото гласни доказателства и са относими към основния факт,включен в предмета на доказване по делото.В потвърждение на така формирания правен извод е факта,че през цялото време на инкриминираната дата 10.12.2014г. подсъдимия получавал указания по телефона.Неустановеното по делото лице е поддържало контакт с подс.Й. по мобилен телефон с ИМЕЙ *** и № ***/клетка на мобилен оператор позициониран на територията на гр.***/.Според изисканите справки от мобилните оператори е видно,че номера е на предплатена карта на името на А.А.М. ***. Неустановеното лице се обадило и на стационарен телефон с № ***,абонат на „Виваком“,ползван от пострадалата Г.А. на 10.12.2014г. в 12.32ч.Според изисканите справки от мобилните оператори е видно,че стационарният номер е бил избран от мобилен телефон с ИМЕЙ *** и №  ***/клетка на мобилен оператор позициониран на територията на гр.***/.Според същите номера е на предплатена карта на името на А.А.М. *** за пострадалата лице  и неустановено по делото и се обадило,представяйки се с името „Н.“,съпруг на внучката и.

Информацията съдържаща се в разпечатките за проведени телефонни разговори  и местонахождението на клетките на мобилния оператор допринася за изясняване на правно релевантни за делото факти и  потвърждава фактическата обстановка обективирана в обвинителния акт,че неустановеното по делото лице,което давало указания за адреса който трябва да се посети/в тази насока са показанията на св.С. Д.,дадени по реда на чл.223 ал.1 от НПК пред съдия от КРС,приложени на л.21 от ДП № 328/2014г. по описа на РУ гр.Каварна/ е поддържало контакт с подсъдимият Й.П.Й. посредством мобилен телефон № ***,който доказателствен извод се потвърждава от приложения на л.28 от ДП № 328/2014г. по описа на РУ гр.Каварна протокол за оглед на веществено доказателство.

Преценявайки горепосочените писмени и гласни  доказателства,Съдът намира,че те съставляват в своята съвкупност система от факти,свързани помежду си с основния факт,представляват отделни доброкачествени звена от веригата,намират се в хармония и водят до извод,който е единствено възможен,изключващ всички останали относно авторството на деянието и виновността на дееца.

Подсъдимият Й.П.Й. не се признава за виновен и дава  обяснения по делото,като отрича да е знаел,че взима участие в престъпна дейност.Съдът намира,че изложените от подсъдимият Й.П.Й. твърдения представят неговата защитна версия като страна в процеса,същите са неистинни с оглед на изолираността им от достоверния доказателствен материал по делото.Същите са в явно противоречие с гласните и писмени доказателства,събрани в настоящия наказателен процес,въз основа на които обвинението е доказано по несъмнен начин.Съдът не констатира подкрепящи обясненията на подсъдимият Й.П.Й. доказателства.В показанията си свидетелите Д.Д.К. и С.В.Д. твърдят,че са споделили пред подс.Й.П.Й. опасенията си,че участвува в незаконна дейност,но подсъдимият решил да изпълни поръчката на неустановеното лице.Освен това,показанията на свидетелката Г.Д.А. дадени в хода на съдебното следствие и прочетените по реда на чл.281 ал.1 т.1 от НПК показания на същата свидетелка дадени на досъдебното производство по делото приложени на лист 16 от ДП № 328/2014 по описа на РУ гр.Каварна,показанията на свидетелката Д.Д.К. дадени в хода на съдебното следствие,прочетените по реда на чл.281 ал.1 т.2 от НПК показания на същата свидетелка дадени на досъдебното производство по делото приложени на лист 25 от ДП № 328/2014 по описа на РУ гр.Каварна,показанията на свидетеля С.В.Д. дадени по реда на чл.223 ал.1 от НПК пред съдия от Каварненски Районен съд приложени на лист 21 от ДП № 328/2014г. по описа на РУ гр.Каварна,както и показанията на свидетелите К.И.А.,Ф.Д.Ф.,А.А.М.,П.П.П.,А.М.Г., справки от мобилни оператори,писма и разпечатки от мобилни оператори,протокол за оглед,протокол за оглед на веществено доказателство,фотоалбуми,протоколи за доброволно предаване потвърждават категоричното и последователно  преследване осъществяването на престъпната цел-използване на заблуждението касаещо формирането на неправилна представа у измаменото лице-Г.Д.А.  относно определени факти от действителността,които се отнасят до обстоятелства,свързани с основанието,при което се осъществява имущественото разпореждане.Горепосочените писмени и гласни доказателства доказват по безспорен начин съпричастността на подсъдимият Й.П.Й. към престъплението.Гореизложеното дава основание на Съда да приеме,че подсъдимият Й.П.Й. е съзнавал,че е участник в измамна схема и е действувал с пряк умисъл и с користна цел.Той е предвиждал, че измамливите действия на неустановеното по делото лице,което е поддържало заблуждение у пострадалата относно основанието за получаване на сумата от 3000 лева,за освобождаване на пратка  за нейна сметка изпратена от Германия от съпруга на внучката и Н. Д. К. и измамливото бездействие на самия подсъдимия Й.-неуведомяване за допусната грешка,с което подс.Й. не противодейства на заблуждаването,ще повлияят на волята на пострадалата,по такъв начин,че тя да извърши имуществено разпореждане.Освен това подсъдимият е предвиждал,че измаменото лице ще извърши акт на имуществено разпореждане и в резултат на този акт едно чуждо имущество ще бъде увредено.Наред с това субектът на престъплението е целял имотна облага за себе си,като съзнавал неизбежността на настъпилата имотна вреда.Отивайки на срещата с пострадалата Г.А. като лице,изпратено от съпруга на внучката и,подс.Й. се е придържал към предварително обмислен сценарий.С получаването на парите е участвал в крайната фаза на измамата.

В контекста на тази доказателствена съвкупност,житейски абсурдни и нелогични,спорадични и изолирани са обясненията на подсъдимия Й.П.Й.,че не  е знаел,че взима участие в престъпна дейност.При съобразяване с процесуалния статут на подсъдимия и след преглед на събраните по делото писмени и гласни доказателства,индициращо вътрешна противоречивост,липса на взаимна кореспонденция и отсъстваща връзка при съпоставяне с останалите доказателствени материали,настоящия съдебен състав застъпва становището,че твърденията на подсъдимия Й.П.Й. че не  е знаел,че взима участие в престъпна дейност,обективират защитна версия,предпоставяща доказателствената и стойност и отказът да бъде кредитирана по делото.

ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО :

При реализиране наказателната отговорност на подсъдимият Й. П.Й. съдът взе предвид степента на обществена опасност на деянието по чл.209 ал.2 от НК.Съобразно критерия на чл.93, т.7 от НК то не е тежко и не е с висока степен на обществена опасност.

При реализиране наказателната отговорност на подсъдимият Й.П.Й. съдът взе предвид и подбудите за извършване на деянието,както и другите смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства,с оглед индивидуализация на наказанието по смисъла на чл.54 от НК.

Причина за извършване на деянието е проявено ниско правосъзнание,стремеж за лесно и бързо облагодетелствуване по неправомерен начин.

            Смекчаващи отговорността обстоятелства са чисто съдебно минало и добри характеристични данни.

По отношение на подсъдимият Й.П.Й. са налице предпоставките за прилагане института на „условното осъждане” 1/наложеното наказание е под три години лишаване от свобода 2/към момента на извършване на деянието подсъдимият Й.П.Й. не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер с влязла в сила присъда и 3/Съдът намира,че за действителното поправяне и превъзпитание на подсъдимият не е необходимо да изтърпи ефективно наложеното му наказание.Съдът намира,че самият факт на обвинението и наказателния процес,на осъждането и налагането на определено наказание са от естество да окажат върху подсъдимият Й.П.Й. и върху останалите граждани достатъчно интензивно репресивно наказателно-поправително въздействие.При това „условното осъждане” притежава и специфичен предупредителен момент,в смисъл,че запазва възможността за привеждане в изпълнение на наказанието,в случай,че подсъдимият в изпитателния срок извърши друго престъпление-нещо което ще окаже безспорно върху подсъдимият Й.П.Й. съществено положително мотивационно въздействие.

Съдът наложи на подсъдимият Й.П.Й. следното наказание:

на основание чл.209 ал.2 вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1/една/ година,като на основание чл.66 ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от 3/три/ години.

Съдът намира,че с така наложеното  наказание биха били постигнати целите на наказателната политика визирани в чл.36 от НК,както по отношение на индивидуалната,така и по отношение на генералната превенция.

Така мотивиран,Съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: