П Р И С Ъ Д  А

№…….

                                              гр.Каварна 12.02.2016г.

 

                                      В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

         Каварненският районен съд в открито съдебно заседание на дванадесети февруари две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

                                                                               

                                                                     Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ                       Съдебни заседатели: 1.С.Б.                                                                          2.К.А.    

                                                                                                 

при секретаря: Е.Ш.

в присъствието на прокурора при КРП БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА

разгледа докладваното от Председателя НОХД №  262/2015г. и

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Г.П.Г. ЕГН ********** роден на ***г. в гр.***,постоянен адрес ***,българско гражданство,български произход,средно образование,неженен,безработен,осъждан-за ВИНОВЕН в това,че на 20.03.2015г. в гр.Каварна,след предварителен сговор с В.С.П. и Д.К.Т.,чрез използване на МПС-л.а. „****” с рег.№ **** и чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот отнели чужди движими вещи-преносими компютри-3бр.”НР” с 14.1 инча дисплей,1бр.”Тошиба текра” с 14.1 инча дисплей,1бр. „НР” модел”Мини спешъл едишън” с тъч дисплей,1бр. „Леново R41 E” черен на цвят,1бр.”НР Павилион”,черен с гравиран капак с орнаменти 15,4 инча дисплей,1бр.”Леново G570” 15,6 инча дисплей,1бр.”Тошиба А 300” 17 инча дисплей,1бр.”НР” модел G61080SА,сив на цвят със спукан дисплей,счупен капак и побитости в долен ляв ъгъл,както на капака така и на долната част,сив на цвят,без батерия за резервни части,1бр.”Асус”,модел К50С,черен на цвят,с матиран релефен капак,за резервни части,1бр. „Siemens fujitsu”,сив на цвят,без дисплей с множество драскотини по капака и спукан корпус в лявата си част,липсващ капак на дясна панта за резервни части,1бр. чанта от плат за преносим компютър с две лица,от владението на М.Н.У. ***,собственост на различни лица,като случаят не е  маловажен,на обща стойност 3353.50лв.,без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои,поради което и на основание чл.195 ал.1 т.3,4 и т.5 във връзка с чл.194 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1/една година и 3/три/ месеца,като на основание чл.373 ал.3,вр. с чл.371 т.2 от НПК във връзка с чл.58а ал.1 от НК НАМАЛЯВА  така наложеното наказание с 1/3,като определя окончателно наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 10/десет/ месеца,като на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 3/три/ години.

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.К.Т. ЕГН **********,роден на ***г***,постоянен адрес ***,българско гражданство,български произход,средно образование,неженен,безработен,осъждан-за ВИНОВЕН в това,че на 20.03.2015г. в гр.Каварна,след предварителен сговор с В.С.П. и Г.П.Г.,чрез използване на МПС-л.а. „****” с рег.№ **** и чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот отнели чужди движими вещи-преносими компютри-3бр.”НР” с 14.1 инча дисплей,1бр.”Тошиба текра” с 14.1 инча дисплей,1бр. „НР” модел”Мини спешъл едишън” с тъч дисплей,1бр. „Леново R41 E” черен на цвят,1бр.”НР Павилион”,черен с гравиран капак с орнаменти 15,4 инча дисплей,1бр.”Леново G570” 15,6 инча дисплей,1бр.”Тошиба А 300” 17 инча дисплей,1бр.”НР” модел G61080SА,сив на цвят със спукан дисплей,счупен капак и побитости в долен ляв ъгъл,както на капака така и на долната част,сив на цвят,без батерия за резервни части,1бр.”Асус”,модел К50С,черен на цвят,с матиран релефен капак,за резервни части,1бр. „Siemens fujitsu”,сив на цвят,без дисплей с множество драскотини по капака и спукан корпус в лявата си част,липсващ капак на дясна панта за резервни части,1бр. чанта от плат за преносим компютър с две лица,от владението на М.Н.У. ***,собственост на различни лица,като случаят не е  маловажен,на обща стойност 3353.50лв.,без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195 ал.1 т.3,4 и т.5 във връзка с чл.194 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1/една година,като на основание чл.373 ал.3,вр. с чл.371 т.2 от НПК във връзка с чл.58а ал.1 от НК НАМАЛЯВА  така наложеното наказание с 1/3,като определя окончателно наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 8/осем/ месеца,като на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 3/три/ години.

НА ОСНОВАНИЕ чл.25 ал.1 вр. с чл.23 ал.1 от НК ГРУПИРА наложеното наказание по НОХД № 533/2015г. по описа на Районен съд гр.Казанлък,със Споразумение от 29.05.2015г. влязло в сила на същата дата-една година „лишаване от свобода“,което на основание чл.66 от НК е отложено за срок от три години,с наложеното наказание по настоящото дело- наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 8/осем/ месеца,като на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 3/три/ години,като определя едно общо най-тежко наказание на подсъдимия – Д.К.Т. ЕГН ********** „Лишаване от свобода“ за срок от  1/една/ година,което на основание чл.66 от НК е отложено за срок от три години.

ПРИЗНАВА подсъдимия В.С.П. ЕГН **********,роден на ***г***,постоянен адрес ***,българско гражданство,български произход,средно образование,неженен,безработен,осъждан-за ВИНОВЕН в това,че на 20.03.2015г. в гр.Каварна,при условията на повторност и след предварителен сговор с Г.П.Г. и Д.К.Т.,чрез използване на МПС-л.а. „****” с рег.№ **** и чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот отнели чужди движими вещи-преносими компютри-3бр.”НР” с 14.1 инча дисплей,1бр.”Тошиба текра” с 14.1 инча дисплей,1бр. „НР” модел”Мини спешъл едишън” с тъч дисплей,1бр. „Леново R41 E” черен на цвят,1бр.”НР Павилион”,черен с гравиран капак с орнаменти 15,4 инча дисплей,1бр.”Леново G570” 15,6 инча дисплей,1бр.”Тошиба А 300” 17 инча дисплей,1бр.”НР” модел G61080SА,сив на цвят със спукан дисплей,счупен капак и побитости в долен ляв ъгъл,както на капака така и на долната част,сив на цвят,без батерия за резервни части,1бр.”Асус”,модел К50С,черен на цвят,с матиран релефен капак,за резервни части,1бр. „Siemens fujitsu”,сив на цвят,без дисплей с множество драскотини по капака и спукан корпус в лявата си част,липсващ капак на дясна панта за резервни части,1бр. чанта от плат за преносим компютър с две лица,от владението на М.Н.У. ***,собственост на различни лица,като случаят не е  маловажен,на обща стойност 3353.50лв.,без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои,поради което и на основание чл.195 ал.1 т.3,4,5 и 7 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.28 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1/една/ година и 6/шест/ месеца,като на основание чл.373 ал.3,вр. с чл.371 т.2 от НПК във връзка с чл.58а ал.1 от НК НАМАЛЯВА  така наложеното наказание с 1/3,като определя окончателно наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1/една/ година, което наказание да изтърпи ефективно в затвор от затворен тип на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС и при строг режим на основание чл.61 ал.1 т.2 от ЗИНЗС.

         НА ОСНОВАНИЕ чл.25 ал.1 вр. с чл.23 ал.1 от НК ГРУПИРА наложеното наказание по НОХД № 533/2015г. по описа на Районен съд гр.Казанлък,със Споразумение от 29.05.2015г. влязло в сила на същата дата-една година „лишаване от свобода“, при първоначален строг режим в Затвор,с наложеното наказание по настоящото дело- наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1/една/ година,което наказание да изтърпи ефективно в затвор от затворен тип на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС и при строг режим на основание чл.61 ал.1 т.2 от ЗИНЗС,като определя едно общо най-тежко наказание на подсъдимия В.С.П.  ЕГН ********** -„Лишаване от свобода“ за срок от  1/една/ година, което наказание да изтърпи ефективно в затвор от затворен тип на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС и при строг режим на основание чл.61 ал.1 т.2 от ЗИНЗС.

НА ОСНОВАНИЕ чл.68 ал.1 от НК отложеното наказание по НОХД № 689/2013г. по описа на РС Варна от една година и шест месеца „лишаване от свобода“ следва да се изтърпи отделно от подс.В.С.П. при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип-затвор.

НА ОСНОВАНИЕ чл.68 ал.1 от НК отложеното наказание по НОХД № 1480/2013г. по описа на РС Варна от една година  „лишаване от свобода“ следва да се изтърпи отделно от подс.В.С.П. при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип-затвор.

НА ОСНОВАНИЕ чл.25 ал.1 вр. с чл.23 ал.1 от НК определя едно общо  наказание до размера на най-тежкото от тях-една година и шест месеца „лишаване от свобода“,при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип-затвор,като зачита до момента изтърпяното,по която и да е от присъдите постановени по НОХД № 689/2013г. и НОХД № 1480/2013г. и двете по описа на Варненски Районен съд.

ОСЪЖДА подсъдимите Г.  П.Г.,Д.К.Т. и В.С.П.,със снети по-горе самоличности да ЗАПЛАТЯТ  солидарно по сметка на Каварненски Районен съд направените по делото разноски  в размер на148,06/сто четиридесет и осем лева и шест стотинки/лева ,като на основание чл.189 ал.3 от НПК,всеки един от тях следва да заплати сумата от 49,35/четиридесет и девет лева и тридесет и пет стотинки/лева.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест в 15/петнадесет/ дневен срок от днес пред Окръжен съд – гр.Добрич.

        

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:..................................

                                                              

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1..............................

                                                                            

 

                                                                                    2.................................

 

 

 

М О Т И В И

 

         към присъда по НОХД N262 по описа за 2015 год. на Каварненски районен съд.

Срещу подсъдимия Г.П.Г. ЕГН ********** роден на ***г. в гр.Добрич,постоянен адрес ***,българско гражданство,български произход,средно образование,неженен,безработен,осъждан е повдигнато обвинение и същият е предаден на съд затова,че на 20.03.2015г. в гр.Каварна,след предварителен сговор с В.С.П. и Д.К.Т.,чрез използване на МПС-л.а. „****” с рег.№ **** и чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот отнели чужди движими вещи-преносими компютри-3бр.”НР” с 14.1 инча дисплей,1бр.”Тошиба текра” с 14.1 инча дисплей,1бр. „НР” модел”Мини спешъл едишън” с тъч дисплей,1бр. „Леново R41 E” черен на цвят,1бр.”НР Павилион”,черен с гравиран капак с орнаменти 15,4 инча дисплей,1бр.”Леново G570” 15,6 инча дисплей,1бр.”Тошиба А 300” 17 инча дисплей,1бр.”НР” модел G61080SА,сив на цвят със спукан дисплей,счупен капак и побитости в долен ляв ъгъл,както на капака така и на долната част,сив на цвят,без батерия за резервни части,1бр.”Асус”,модел К50С,черен на цвят,с матиран релефен капак,за резервни части,1бр. „Siemens fujitsu”,сив на цвят,без дисплей с множество драскотини по капака и спукан корпус в лявата си част,липсващ капак на дясна панта за резервни части,1бр. чанта от плат за преносим компютър с две лица,от владението на М.Н.У. ***,собственост на различни лица,като случаят не е  маловажен,на обща стойност 3353.50лв.,без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои-престъпление по чл.195 ал.1 т.3,4 и т.5 във връзка с чл.194 ал.1 от НК.

Срещу подсъдимия Д.К.Т. ЕГН **********,роден на ***г***,постоянен адрес ***,българско гражданство,български произход,средно образование,неженен,безработен,осъждан е повдигнато обвинение и същият е предаден на съд затова,че  на 20.03.2015г. в гр.Каварна,след предварителен сговор с В.С.П. и Г.П.Г.,чрез използване на МПС-л.а. „****” с рег.№ **** и чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот отнели чужди движими вещи-преносими компютри-3бр.”НР” с 14.1 инча дисплей,1бр.”Тошиба текра” с 14.1 инча дисплей,1бр. „НР” модел”Мини спешъл едишън” с тъч дисплей,1бр. „Леново R41 E” черен на цвят,1бр.”НР Павилион”,черен с гравиран капак с орнаменти 15,4 инча дисплей,1бр.”Леново G570” 15,6 инча дисплей,1бр.”Тошиба А 300” 17 инча дисплей,1бр.”НР” модел G61080SА,сив на цвят със спукан дисплей,счупен капак и побитости в долен ляв ъгъл,както на капака така и на долната част,сив на цвят,без батерия за резервни части,1бр.”Асус”,модел К50С,черен на цвят,с матиран релефен капак,за резервни части,1бр. „Siemens fujitsu”,сив на цвят,без дисплей с множество драскотини по капака и спукан корпус в лявата си част,липсващ капак на дясна панта за резервни части,1бр. чанта от плат за преносим компютър с две лица,от владението на М.Н.У. ***,собственост на различни лица,като случаят не е  маловажен,на обща стойност 3353.50лв.,без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195 ал.1 т.3,4 и т.5 във връзка с чл.194 ал.1 от НК.

Срещу подсъдимия В.С.П. ЕГН **********,роден на ***г***,постоянен адрес ***,българско гражданство,български произход,средно образование,неженен,безработен,осъждан е повдигнато обвинение и същият е предаен на съд за това,че на 20.03.2015г. в гр.Каварна,при условията на повторност и след предварителен сговор с Г.П.Г. и Д.К.Т.,чрез използване на МПС-л.а. „****” с рег.№ **** и чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот отнели чужди движими вещи-преносими компютри-3бр.”НР” с 14.1 инча дисплей,1бр.”Тошиба текра” с 14.1 инча дисплей,1бр. „НР” модел”Мини спешъл едишън” с тъч дисплей,1бр. „Леново R41 E” черен на цвят,1бр.”НР Павилион”,черен с гравиран капак с орнаменти 15,4 инча дисплей,1бр.”Леново G570” 15,6 инча дисплей,1бр.”Тошиба А 300” 17 инча дисплей,1бр.”НР” модел G61080SА,сив на цвят със спукан дисплей,счупен капак и побитости в долен ляв ъгъл,както на капака така и на долната част,сив на цвят,без батерия за резервни части,1бр.”Асус”,модел К50С,черен на цвят,с матиран релефен капак,за резервни части,1бр. „Siemens fujitsu”,сив на цвят,без дисплей с множество драскотини по капака и спукан корпус в лявата си част,липсващ капак на дясна панта за резервни части,1бр. чанта от плат за преносим компютър с две лица,от владението на М.Н.У. ***,собственост на различни лица,като случаят не е  маловажен,на обща стойност 3353.50лв.,без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои,поради което и на основание чл.195 ал.1 т.3,4,5 и 7 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.28 ал.1 от НК.

Назателното производство по делото се провежда по реда на глава ХХVII-съкратено съдебно следствие в производството пред I инстанция.

         Подсъдимите разбират в какво са обвинени,признават се за виновни,правят пълни самопризнания и изразяват съжаление за извършеното.Молят съда за снизхождение при определяне на наказанието.

Представителят на Районна прокуратура поддържа повдигнатото обвинение срещу подсъдимите Г.П.Г. и Д.К.Т. за престъпление по чл.195 ал.1 т.3,4 и т.5 във връзка с чл.194 ал.1 от НК и В.С.П. за престъпление по чл.195 ал.1 т.3,4,5 и 7 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.28 ал.1 от НК.

Намира,че проведеното съдебно следствие потвърждава фактическата обстановка отразена в обвинителния акт, като счита обвинението за доказано от обективна и субективна страна,въз основа на събраните в хода на ДП № 57/2015г. по описа на РУ-гр.Каварна и на проведеното съдебно следствие писмени и гласни доказателства.С оглед на предвиденото в инкриминирания текст на закона наказание представителят на обвинението предлага на подсъдимия Г.П.Г. да бъде наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от една година и шест месеца,като чрез редукция по чл.58а ал.1 от НК окончателния размер на наказанието да бъде определено на една година „лишаване от свобода”,като счита,че няма пречка на основание чл.66 от НК изпълнението на така определеното наказание да бъде отложено за срок от три години.

С оглед на предвиденото в инкриминирания текст на закона наказание представителят на обвинението предлага на подсъдимия Д.К.Т. да бъде наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от една година и шест месеца,като чрез редукция по чл.58а ал.1 от НК окончателния размер на наказанието да бъде определено на една година „лишаване от свобода”,като счита,че няма пречка на основание чл.66 от НК изпълнението на така определеното наказание да бъде отложено за срок от три години.С оглед данните от свидетелството му за съдимост представителят на обвинението предлага да намери приложение чл.25 вр. с чл.23 от НК за определяне на едно общо най-тежко наказание със Споразумение по НОХД № 533/2015г. на РС гр.Казанлък-една година „лишаване от свобода“,което на основание чл.66 от НК е отложено за срок от три години.

С оглед на предвиденото в инкриминирания текст на закона наказание представителят на обвинението предлага на подсъдимия В.С.П. да бъде наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от една година и шест месеца,като чрез редукция по чл.58а  ал.1 от НК окончателния размер на наказанието да бъде определено на една година „лишаване от свобода”,което следва да бъде изтърпяно ефективно с оглед данните от свидетелството за съдимост на подс.П..Според представителя на обвинението така определеното наказание следва да бъде групирано с НОХД № 533/2015г. по описа на РС Казанлък една година „лишаване от свобода“,което следва да бъде търпяно при строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.На основание чл.68 ал.1 от НК да се постанови отделно изтърпяване на отложеното наказание по НОХД 689/2013г. по описа на РС-Варна,както и отделно изтърпяване на отложеното наказание по НОХД № 1480/2013г. по описа на РС Варна и двете при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.На основание чл.25 ал.1 вр. с чл.23 ал.1 от НК НОХД № 689/2013г. и НОХД № 1480/2013г. и двете по описа на Варненски Районен съд да бъдат групирани като се определи едно общо най-тежко наказание до размера на най-тежкото от тях-една година и шест месеца „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип,като се зачете до момента изтърпяното по която и да е от присъдите постановени по НОХД № 689/2013г. и НОХД № 1480/2013г. и двете по описа на Варненски районен съд.

Упълномощеният защитник на подсъдимия Д.К.Т. и назначените служебни защитници на подсъдимите Г.П.Г. и В.С.П. изразяват становище,че в хода на досъдебното производство се установи чрез признанието на подсъдимите авторството на инкриминираното деяние и при условията на глава ХХVII от НПК подсъдимите признават всички факти и обстоятелства изложени в обвинителния акт и тези които са установени в досъдебното производство. Упълномощеният защитник на подсъдимия Д.К.Т. и назначеният служебен защитник на подсъдимият Г.П.Г. не оспорват,че квалификацията на деянието изисква налагане на наказание „лишаване от свобода”,като считат,че са налице предпоставките за прилагане института на „условното осъждане”.Назначеният служебен защитник на подсъдимия В.С.П. пледира да бъде редуцирано определеното от съда наказание по реда на чл.58а от НК,както и да бъдат приложени разпоредбите на чл.23 и чл.25 от НК с оглед на предходните му осъждания и чл.68 ал.1 от НК.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

                                           ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

         Тримата подсъдими се познавали добре.Живеели в гр.***.Били безработни и за да се сдобият със средства,решили да извършват кражби най-вече на преносими компютри,мобилни телефони и таблети.

         На инкриминираната дата 19/20.03.2015г. около 22-23.00ч. подсъдимият В.П. се обадил по телефона на останалите двама подсъдими,като им казал,че ще ходят до гр.Каварна,за да извършат кражба от новият ***.Подсъдимите В.П. и Д.Т. след час,отишли до дома на Г.Г.,за да го вземат с л.а.“****“ с рег.№ ****.Автомобилът бил собственост на свидетелката Т.Д.,сестра на св.Д.Д.,познат на подс.В.П..Автомобилът управлявал подс.Д.Т..Когато пристигнали в гр.Каварна и се насочили към мястото на ***,в близост забелязали спрял полицейски патрулен автомобил.Обикаляли известно време в града и след като установили,че полицейският автомобил е все още там,решили да паркират на друго място..Според подс.Т.,подс.Г. познавал града и той и В.П. го насочвали къде да кара.При проведения следствен експеримент в хода на досъдебното производство подс.Г. е посочил къде точно са паркирали автомобила си,откъде са минали,за да стигнат до магазина,от който са извършили кражбата.

         Свидетелят М.Н.У.,като управител на фирма *** имал магазин за продажба и ремонт на компютри в гр.Каварна ул.“***“.Обекта се охранявал от „***“.Според У. на инкриминираната дата в охранителната фирма не е било отчетено нарушение в обекта въпреки,че той твърди,че е включил алармата.Подс.Г. също твърди,че след като отворили вратата на магазина се включила аларма.В магазина У. държал преносими компютри,оставени му от трети лица за ремонт и негови взети за части или за продажба.

След като паркирали подс.Д.Т. останал в автомобила,а Г. и П. отишли до магазина.Подс.В.П. си бил сложил качулка и маска на лицето.Двамата използвали и ръкавици.Чрез дърпане на вратата подс.В.П. я отворил.Двамата подсъдими влезли и всеки се насочил съответно Г. в ляво,а П. в дясно на помещението откъдето максимално бързо взели колкото могли вещи-преносими компютри-3бр.”НР” с 14.1 инча дисплей,1бр.”Тошиба текра” с 14.1 инча дисплей,1бр. „НР” модел”Мини спешъл едишън” с тъч дисплей,1бр. „Леново R41 E” черен на цвят,1бр.”НР Павилион”,черен с гравиран капак с орнаменти 15,4 инча дисплей,1бр.”Леново G570” 15,6 инча дисплей,1бр.”Тошиба А 300” 17 инча дисплей,1бр.”НР” модел G61080SА,сив на цвят със спукан дисплей,счупен капак и побитости в долен ляв ъгъл,както на капака така и на долната част,сив на цвят,без батерия за резервни части,1бр.”Асус”,модел К50С,черен на цвят,с матиран релефен капак,за резервни части,1бр. „Siemens fujitsu”,сив на цвят,без дисплей с множество драскотини по капака и спукан корпус в лявата си част,липсващ капак на дясна панта за резервни части,1бр. чанта от плат за преносим компютър с две лица.Всичко това успели да изнесат за секунди и ги пренесли до автомобила.Веднага след това тръгнали към гр.***.По пътя решили да извършат кражба и от гр.Балчик от магазин на ***.Във *** откраднатото оставили в дома на подс.Г..На следващия ден подс.В.П. взел вещите,които отнели от гр.Каварна и гр.Балчик и тръгнал да ги продава по заложни къщи..По неговите обяснения парите от кражбата в гр.Каварна си разделили той и подс.Г.,а от вещите от гр.Балчик разделили между тримата подсъдими.

         По-късно в хода на разследването в дома на подс.Г. били намерени и иззети останалите непродадени вещи.От тях предмет на кражбата от магазина били 1бр.”НР” с 14.1 инча дисплей,1бр.”Асус”,модел К50С,черен на цвят,с матиран релефен капак,за резервни части,1бр. „Siemens fujitsu”,сив на цвят,без дисплей с множество драскотини по капака и спукан корпус в лявата си част,липсващ капак на дясна панта за резервни части,които са върнати на собственика У..От останалите липсващи преносими компютри,собственост на трети лица,както следва-св.Т.М.Т. бил 1бр.”НР” с 14.1 инча дисплей и на св.М.Д.П.-1бр. „Леново R41 E” черен на цвят.

Според заключението на вещото лице по назначената за нуждите на делото оценъчна експертиза отнетите вещи са на обща стойност 3353.50лв. по действащи пазарни цени към момента на извършване на деянието.

         След установяване извършителите на деянието,в хода на проведеното разследване са били възстановени 360 лв.,като останалите са невъзстановени.

         Г.П. ***,българско гражданство,български произход,средно образование,неженен,безработен,осъждан.Роден и учил в гр.***.Регистриран за противообществени прояви.Движи се сред криминално проявени лица.

Д.К.Т. живее в гр.***,българско гражданство,български произход,средно образование,неженен,безработен,осъждан.Роден и учил в гр.***.Регистриран за противообществени прояви.Движи се сред криминално проявени лица.

В.С.П. ***,българско гражданство,български произход,средно образование,неженен,безработен,осъждан.Роден и учил в гр.***а.Регистриран за противообществени прояви.Движи се сред криминално проявени лица.

 

                 ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

Съдът приема горната фактическа обстановка въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства-обясненията на подсъдимите Г.П.Г.,Д.К.Т. и В.С.П.,показанията на свидетелите-М.Н.У.,М.Д.П.,Т.М.Т.,А.А.П.,Д.П.Д. и Т.П.Д.,приобщени към доказателствения материал по делото на основание чл.283 от ГПК,протокол за оглед на местопроизшествие,фото-албуми,протокол за следствен експеримент,справка-съдимост,протоколи за доброволно предаване,приемно-предавателен протокол,характеристични данни,съдебно-стокова експертиза,ДСМПИС.

         Фактическата обстановка по делото е  установена по безспорен и категоричен начин,след внимателен анализ на всички събрани и проверени по надлежния процесуален ред доказателствени материали,както и приобщените към делото,по предвидения процесуален ред и при спазване на процесуалните изисквания за събирането и проверката им писмени доказателства имащи значение за изхода на делото и разкриващи релевантни за делото факти.Събраните по делото доказателствени материали са безпротиворечиви,взаимно допълващи се и установяват по несъмнен начин релевантните за отговорността на подсъдимите обстоятелства.

Подсъдимите Г.П.Г.,Д.К.Т. и В.С.П. правят пълни самопризнания,като в обясненията си излагат механизма на извършване на деянието за които им е повдигнато обвинение.Самопризнанията им се подкрепят  от събраните в досъдебното производство  и в хода на съдебното следствие доказателства.

Съдът кредитира изцяло дадените в хода на досъдебното производство и приобщени към доказателствения материал по делото показания на свидетелите М.Н.У.,М.Д.П.,Т.М.Т.,А.А.П.,Д.П.Д. и Т.П.Д.,като намира същите за логични,последователни,безпротиворечиви,безпристрастни,взаимно допълващи се и са подкрепени от останалите събрани и приложени по делото доказателства,още повече,че горепосочените свидетели са поели и наказателна отговорност по чл.290 от НК и няма индиция за тяхната заинтересованост.

В показанията на горепосочените свидетели не са открити вътрешни противоречия,които да изключват достоверността им в тяхната цялост.Горепосочените показания депозирани в настоящия процес са единни и напълно правдоподобни относно основните факти по делото във връзка с извършването на инкриминираното деяние от подсъдимите Г.П.Г.,Д.К.Т. и В.С.П..

Заключението на назначената и изготвена по делото оценъчна експертиза Съдът възприе изцяло,като счете,че същата е обективна,компетентна,всестранна,пълна и относима към предмета на доказване в производството в съответните фази на процеса на базата на представените от компетентните органи материали.Освен това заключението не е оспорено от страните в процеса.

Останалите събрани в процеса писмени доказателства-протокол за оглед на местопроизшествие,протокол за доброволно предаване,фотоалбуми,съдът кредитира изцяло,като прие,че са единни,непротиворечиви,взаимно допълващи се и кореспондират със събраните по делото гласни доказателства и са относими към основния факт,включен в предмета на доказване по делото.

Преценявайки горепосочените писмени и гласни доказателства,Съдът намира,че те съставляват в своята съвкупност система от факти,свързани помежду си с основния факт,представляват отделни доброкачествени звена от веригата,намират се в хармония и водят до извод,който е единствено възможен,изключващ всички останали относно авторството на деянието и виновността на дейците.

Според разбирането на настоящия съдебен състав,обвинението по делото по отношение на подсъдимите Г.П.Г.,Д.К.Т. и В.С.П. е доказано по несъмнен начин,не само въз основа на самопризнанията на подсъдимите,съдържащи преки доказателства относно извършването на деянието от подсъдимите,но и на базата на инкорпориращите косвени доказателства за изложените в свидетелските показания на М.Н.У.,М.Д.П.,Т.М.Т.,А.А.П.,Д.П.Д. и Т.П.Д. обстоятелства и писмените доказателства,които кореспондират със събраните по делото гласни доказателства и са относими към основния факт,включен в предмета на доказване по делото.

Преценявайки горепосочените писмени и гласни доказателства,Съдът намира,че те съставляват в своята съвкупност система от факти,свързани помежду си с основния факт,представляват отделни доброкачествени звена от веригата,намират се в хармония и водят до извод,който е единствено възможен,изключващ всички останали относно авторството на деянието и виновността на подсъдимите.

 

                                          ОТ ПРАВНА СТРАНА:     

 

При така установената безспорна фактическа обстановка съдът приема, че с деянието си подсъдимите  са реализирали обективните и субективни признаци на състава по чл.195 ал.1 т.3, т.4 и т.5,вр. с чл. 194, ал.1 от НК за подсъдимите Г.П.Г. и Д.К.Т. и чл.195 ал.1 т.3,4,5 и 7 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.28 ал.1 от НК за подсъдимия В.С.П..

         Изпълнителното деяние на извършената от подсъдимите П.,Т. и П. кражба е осъществено чрез действие и се изразява в това деецът да прекрати фактическата власт върху вещите,която до момента на деянието се упражнява от М.Н.У. и същевременно установяват  своя фактическа власт върху инкриминираните вещи.Касае се за типично резултатно престъпление.Престъпния резултат е именно промяната във фактическата власт  върху предмета на посегателството,настъпила следствие на деянието.Елемент от обективната страна на деянието в процесния случай е отсъствието на съгласие на владелеца за отнемане на инкринираните вещи.Това съгласие липсва в конкретния случай,тъй като лицето което е владеело инкриминираните вещи не е направило изрично волеизявление,че е съгласен субектите на престъплението да установят фактическа власт върху предмета на престъплението.Освен прекият умисъл за отнемане на предмета подсъдимите П.,Т. и П. са действували с намерение противозаконно да присвоят вещите предмет на инкриминираното деяние.Такова намерение е налице,тъй като подсъдимите са  желаели след деянието да се разпореждат с предмета в свой интерес.В процесния случай конкретното съдържание на присвоителното намерение се изразява в юридическо разпореждане  с предмета на инкриминираното деяние.

Кражбата извършена от подсъдимите Г.П.Г.,Д.К.Т. и В.С.П. е квалифицирана по чл.195 ал.1 т.3 от НК,тъй като е извършена чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот,като преградата е била предназначена и е от естество да изключи или ограничи достъпа на трети лица до хора или вещи,или да предпазва последните от въздействието на различни природни сили.Изпълнителното деяние на кражбите е включвало преодоляване на преградата и отнемане на вещта,като преодоляването е необходимо условие,за да се осъществи отнемането.В процесния случай преодоляването на преградата се изразява в нейното разрушаване,тъй като по такъв начин е осъществено въздействие върху материята от която е направена преградата,до степен последната да стане напълно негодна да изпълнява тази своя функция.От субективна страна подсъдимите Г.П.Г.,Д.К.Т. и В.С.П. са действали с умисъл за кражба още когато преодоляват преградата.

Кражбата извършена от подсъдимите Г.П.Г.,Д.К.Т. и В.С.П. следва да се квалифицира по чл.195 ал.1 т.4 от НК,тъй като субектите на престъплението са използували моторно превозно средство-лек автомобил „****” с рег.№ *** за превоз на инкриминираните вещи и отдалечаване от местопрестъплението,за да се установи трайна фактическа власт върху тях.

Кражбата извършена от подсъдимите Г.П.Г.,Д.К.Т. и В.С.П. следва да се квалифицира по чл.195 ал.1 т.5 от НК,тъй като е извършена от две или повече лица,сговорили се предварително за нейното осъществяване и инкриминираното деяние не представлява маловажен случай.Престъплението е извършено от „две или повече лица”т.е в самото отнемане предмета на престъплението са участвували най-малко две лица.За да бъде квалифицирана като извършена от две или повече лица,сговорили се предварително,кражбата не трябва да представлява маловажен случай.Процесната кражба извършени от подсъдимите Г.П.Г.,Д.К.Т. и В.С.П. не представлява маловажен случай с оглед наличието на значителни вредни последици и не представляват по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените престъпления от съответния вид.От субективна страна съизвършителите са действали при предварителен сговор за осъществяването на кражбата.Квалифициращото обстоятелство по т.5 е налице в процесната кражба тъй като сговорът за извършване на кражбата е предварителен.Субектите на престъплението са взели решение за извършването на кражбата и са съгласували престъпната си воля известно време преди деянието,в сравнително спокойно състояние и при обсъждане на мотивите „за” и „против” извършването на кражбата.Освен това всеки един от съизвършителите е съзнавал участието на останалите в осъществяването на изпълнителното деяние.

От приложената по делото справка за съдимост на подсъдимият В.С.П. е видно, че е извършил инкриминираното деяние след като е бил осъждан за друго такова престъпление,а именно кражба.Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал.1 от НК” Предвиденото в особената част на този кодекс наказание за престъпление, извършено повторно, се налага, ако деецът е извършил престъпление, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление.” Този факт обуславя прилагането на разпоредбата на чл. 195, ал.1, т.7 от НК при определяне на правната квалификация на извършеното от подсъдимият В.С.П. деяние.Следващият елемент от квалифицирания състав на чл.195, ал.1, т.7 от НК е деянието да не представлява маловажен случай. От друга страна трайната практика на ВС и ВКС в тази насока е, че при обсъждането и решаването на въпроса, дали е налице "маловажен случай" по смисъла на чл. 93, т. 9 НК,следва да се вземат пред вид не само обстоятелствата относно липсата или незначителността на вредните последици, т. е. не само обстоятелствата относно обществената опасност на деянието, но и обстоятелствата относно обществената опасност на дееца. От събраните по делото доказателства- характеристични данни,справка за съдимост е видно, че обществената опасност на подсъдимият В.С.П. е висока.

От субективна страна деянието е извършено при форма на вината пряк умисъл от страна на подсъдимите П.,Т. и П..Те са съзнавали общественоопасния характер на деянието си, предвиждали са  настъпването на общественоопасните му последици и са целяли те да настъпят. Съзнавали са,че предприемат действия по лишаване от фактическа власт владелеца на чужда вещ, предвиждали са преминаването и в своя фактическа власт и са предприели действия по осъществяването му.

         Съдът намира, че по отношение на подсъдимите Г.П.Г.,Д.К.Т. и В.С.П.  е било налице специфичното за този вид престъпление намерение – противозаконно да се присвои вещта – предмет на престъплението.

 

         ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО

                                                            

При реализиране наказателната отговорност на подсъдимия Г.П.Г. съдът взе предвид степента на обществена опасност на деянието по чл.195 ал.1 т.3,т.4 и т.5,вр. с чл. 194, ал.1 от НК.

Съобразно критерия на чл.93, т.7 от НК то е тежко и е с висока степен на обществена опасност.

При определяне на наказанието което следва да се наложи на подсъдимия,съдът се ръководи от разпоредбите на чл.36 от НК,относно целите на наказанието,съобрази предвиденото от закона наказание за престъпление по чл.195 ал.1 от НК,наказание „лишаване от свобода” от една до десет години.Съдът се съобрази и с императивната разпоредба на чл.373 ал.2 от НПК,според която в случаите на чл.372 ал.4 от НПК,какъвто е настоящия,при постановяване на осъдителна присъда,съдът определя наказанието при условията на чл.58а от НК.Съгласно разпоредбата на чл.58а от НК,при постановяването на осъдителна присъда в случаите на чл.373 ал.2 от НПК,съдът определя наказанието „лишаване от свобода”,като се ръководи от разпоредбите на общата част,т.е. при условията на чл.54 от НК и намалява така определеното наказание с една трета.

По отношение на подсъдимият Г.П.Г. са налице предпоставките за прилагане института на „условното осъждане” 1/наложеното наказание е под три години лишаване от свобода 2/към момента на извършване на деянието подсъдимият Г.П.Г.  не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер с влязла в сила присъда-реаблитиран по право,като реабилитацията заличава за в бъдеще последиците от осъждането и 3/Съдът намира,че за действителното поправяне и превъзпитание на подсъдимият не е необходимо да изтърпи ефективно наложеното му наказание.Съдът намира,че самият факт на обвинението и наказателния процес,на осъждането и налагането на определено наказание са от естество да окажат върху подсъдимият  Г.П.Г. и върху останалите граждани достатъчно интензивно репресивно наказателно-поправително въздействие.При това „условното осъждане” притежава и специфичен предупредителен момент,в смисъл,че запазва възможността за привеждане в изпълнение на наказанието,в случай,че подсъдимият  в изпитателния срок извърши друго престъпление-нещо което ще окаже безспорно върху подсъдимият Г.П.Г. съществено положително мотивационно въздействие.

При определяне размера на наказанието,съдът отчете обществената опасност на конкретното деяние,личността на дееца,смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства и наложи на подсъдимия Г.П.Г. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от  1/една/ година и 3/три/ месеца,като на основание чл.373 ал.3,вр. с чл.371 т.2 от НПК във връзка с чл.58а ал.1 от НК НАМАЛЯВА  така наложеното наказание с 1/3,като определя окончателно наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 10/десет/ месеца,като на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 3/три/ години.

При реализиране наказателната отговорност на подсъдимия Д.К.Т. съдът взе предвид степента на обществена опасност на деянието по чл.195 ал.1 т.3,т.4 и т.5,вр. с чл. 194, ал.1 от НК. Съобразно критерия на чл.93, т.7 от НК то е тежко и е с висока степен на обществена опасност.

При определяне на наказанието което следва да се наложи на подсъдимия,съдът се ръководи от разпоредбите на чл.36 от НК,относно целите на наказанието,съобрази предвиденото от закона наказание за престъпление по чл.195 ал.1 от НК,наказание „лишаване от свобода” от една до десет години.Съдът се съобрази и с императивната разпоредба на чл.373 ал.2 от НПК,според която в случаите на чл.372 ал.4 от НПК,какъвто е настоящия,при постановяване на осъдителна присъда,съдът определя наказанието при условията на чл.58а от НК.Съгласно разпоредбата на чл.58а от НК,при постановяването на осъдителна присъда в случаите на чл.373 ал.2 от НПК,съдът определя наказанието „лишаване от свобода”,като се ръководи от разпоредбите на общата част,т.е. при условията на чл.54 от НК и намалява така определеното наказание с една трета.

По отношение на подсъдимият Д.К.Т. са налице предпоставките за прилагане института на „условното осъждане” 1/наложеното наказание е под три години лишаване от свобода 2/към момента на извършване на деянието подсъдимият Д.К.Т.   не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер с влязла в сила присъда-реаблитиран по право,като реабилитацията заличава за в бъдеще последиците от осъждането и 3/Съдът намира,че за действителното поправяне и превъзпитание на подсъдимият не е необходимо да изтърпи ефективно наложеното му наказание.Съдът намира,че самият факт на обвинението и наказателния процес,на осъждането и налагането на определено наказание са от естество да окажат върху подсъдимият  Д.К.Т. и върху останалите граждани достатъчно интензивно репресивно наказателно-поправително въздействие.При това „условното осъждане” притежава и специфичен предупредителен момент,в смисъл,че запазва възможността за привеждане в изпълнение на наказанието,в случай,че подсъдимият  в изпитателния срок извърши друго престъпление-нещо което ще окаже безспорно върху подсъдимият Д.К.Т. съществено положително мотивационно въздействие.

При определяне размера на наказанието,съдът отчете обществената опасност на конкретното деяние,личността на дееца,смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства и наложи на подсъдимия Д.К.Т.  наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от  1/една/ година ,като на основание чл.373 ал.3,вр. с чл.371 т.2 от НПК във връзка с чл.58а ал.1 от НК НАМАЛЯВА  така наложеното наказание с 1/3,като определя окончателно наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 8/осем/ месеца,като на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 3/три/ години.

НА ОСНОВАНИЕ чл.25 ал.1 вр. с чл.23 ал.1 от НК настоящия съдебен състав ГРУПИРА наложеното на подс.Д.К.Т. наказание по НОХД № 533/2015г. по описа на Районен съд гр.Казанлък,със Споразумение от 29.05.2015г. влязло в сила на същата дата-една година „лишаване от свобода“,което на основание чл.66 от НК е отложено за срок от три години,с наложеното наказание по настоящото дело- наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 8/осем/ месеца,като на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 3/три/ години,като определя едно общо най-тежко наказание на подсъдимия – Д.К.Т. ЕГН ********** „Лишаване от свобода“ за срок от  1/една/ година,което на основание чл.66 от НК е отложено за срок от три години.

Деянията по така изброените Споразумение от 29.05.2015г.  по НОХД № 533/2015г. по описа на Районен съд гр.Казанлък и присъда с която е наложено наказание по настоящото дело са извършени в период от време,преди да има влязла в сила присъда за което и да е от тях,наложените наказания са от един и същи вид,поради което и са налице законовите предпоставки по смисъла на чл.25 ал.1 от НК във връзка с чл.23 от НК за групиране на наложеното на подс.Д.К.Т. наказание по НОХД № 533/2015г. по описа на Районен съд гр.Казанлък,със Споразумение от 29.05.2015г. влязло в сила на същата дата-една година „лишаване от свобода“,което на основание чл.66 от НК е отложено за срок от три години,с наложеното наказание по настоящото дело- наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 8/осем/ месеца,като на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 3/три/ години,като определя едно общо най-тежко наказание на подсъдимия – Д.К.Т. ЕГН ********** „Лишаване от свобода“ за срок от  1/една/ година,което на основание чл.66 от НК е отложено за срок от три години.

При реализиране наказателната отговорност на подсъдимия В.С.П. съдът взе предвид степента на обществена опасност на деянието по 195, ал.1, т.3,4,5 и 7 във връзка с чл.194 ал.1 във връзка с чл.28 ал.1 от НК.Съобразно критерия на чл.93, т.7 от НК то е тежко и е с висока степен на обществена опасност.

При реализиране наказателната отговорност на подсъдимия В.С.П. съдът взе предвид и подбудите за извършване на деянието,както и другите смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства,с оглед индивидуализация на наказанието по смисъла на чл.54 от НК.

По отношение на подсъдимия В.С.П. отегчаващи вината обстоятелства са наличието на предходни осъждания и лошите характеристични данни.Смекчаващи вината обстоятелство за подс.П. са направени самопризнания и оказано съдействие на разследващите органи за разкриване на обективната истина.

Причина за извършване на деянието е проявено ниско правосъзнание,незачитане на установения в страната правов ред,трайно установените престъпни навици и стремеж за лесно и бързо облагодетелствуване по неправомерен начин.

При определяне размера на наказанието,съдът отчете обществената опасност на конкретното деяние,личността на дееца,смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства и наложи на подсъдимия В.С.П. наказание  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1/една/ година и 6/шест/ месеца,като на основание чл.373 ал.3,вр. с чл.371 т.2 от НПК във връзка с чл.58а ал.1 от НК НАМАЛЯВА  така наложеното наказание с 1/3,като определя окончателно наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1/една/ година, което наказание да изтърпи ефективно в затвор от затворен тип на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС и при строг режим на основание чл.61 ал.1 т.2 от ЗИНЗС.

По отношение на подс. В.С.П. не може да намери приложение института на условното осъждане,тъй като същият е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер,поради което отлагането на изпълнението на наказанието е недопустимо по закон.

НА ОСНОВАНИЕ чл.25 ал.1 вр. с чл.23 ал.1 от НК настоящия съдебен състав ГРУПИРА наложеното на подс.В.С.П. наказание по НОХД № 533/2015г. по описа на Районен съд гр.Казанлък,със Споразумение от 29.05.2015г. влязло в сила на същата дата-една година „лишаване от свобода“, при първоначален строг режим в Затвор,с наложеното наказание по настоящото дело- наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1/една/ година,което наказание да изтърпи ефективно в затвор от затворен тип на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС и при строг режим на основание чл.61 ал.1 т.2 от ЗИНЗС,като определя едно общо най-тежко наказание на подсъдимия В.С.П.  ЕГН ********** -„Лишаване от свобода“ за срок от  1/една/ година, което наказание да изтърпи ефективно в затвор от затворен тип на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС и при строг режим на основание чл.61 ал.1 т.2 от ЗИНЗС.

Деянията по така изброените Споразумение от 29.05.2015г.  по НОХД № 533/2015г. по описа на Районен съд гр.Казанлък и присъда с която е наложено наказание по настоящото дело са извършени в период от време,преди да има влязла в сила присъда за което и да е от тях,наложените наказания са от един и същи вид,поради което и са налице законовите предпоставки по смисъла на чл.25 ал.1 от НК във връзка с чл.23 от НК за групиране на наложеното на наложеното на подс.В.С.П. наказание по НОХД № 533/2015г. по описа на Районен съд гр.Казанлък,със Споразумение от 29.05.2015г. влязло в сила на същата дата-една година „лишаване от свобода“, при първоначален строг режим в Затвор,с наложеното наказание по настоящото дело- наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1/една/ година,което наказание да изтърпи ефективно в затвор от затворен тип на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС и при строг режим на основание чл.61 ал.1 т.2 от ЗИНЗС,като определя едно общо най-тежко наказание на подсъдимия В.С.П.  ЕГН ********** -„Лишаване от свобода“ за срок от  1/една/ година, което наказание да изтърпи ефективно в затвор от затворен тип на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС и при строг режим на основание чл.61 ал.1 т.2 от ЗИНЗС.

На основание чл.68 ал.1 от НК отложеното наказание по НОХД № 689/2013г. по описа на РС Варна от една година и шест месеца „лишаване от свобода“ следва да се изтърпи отделно от подс.В.С.П. при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип-затвор.

На основание чл.68 ал.1 от НК отложеното наказание по НОХД № 1480/2013г. по описа на РС Варна от една година  „лишаване от свобода“ следва да се изтърпи отделно от подс.В.С.П. при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип-затвор.

На основание чл.25 ал.1 вр. с чл.23 ал.1 от НК определя едно общо  наказание до размера на най-тежкото от тях-една година и шест месеца „лишаване от свобода“,при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип-затвор,като зачита до момента изтърпяното,по която и да е от присъдите постановени по НОХД № 689/2013г. и НОХД № 1480/2013г. и двете по описа на Варненски Районен съд.

Деянието на подс.В.С.П. по настоящото наказателно производство се явява извършено в изпитателния срок на наказанието по н.о.х.д. № 689/2013г. по описа на Варненски Районен съд и НОХД № 1480/2013г. по описа на Варненски Районен съд.

Съдът постанови цялостно реално изпълнение на отложеното наказание по условните присъди постановени съответно по НОХД № 689/2013г. по описа на Варненски Районен съд и НОХД № 1480/2013г. по описа на Варненски Районен съд,тъй като са налице материалноправните предпоставки за приложението на разпоредбата на чл.68 ал.1 от НК:а/ в изпитателния срок подс.В.С.П. е извършил умишлено,а не непредпазливо престъпление; б/второто престъпление е от общ характер,а не от частен характер,преследвано по тъжба на пострадалия и в/ за това престъпление на дееца е наложено наказание „лишаване от свобода”,а не друг вид наказание.

Подсъдимият  Г.П.Г.,със снета по-горе самоличност,на основание чл.189 ал.3 от НПК е осъден да заплати по сметка на Каварненски Районен съд сумата от 49,35/четиридесет и девет лева и тридесет и пет стотинки/лева,представляваща припадащата му се част от направените по делото съдебни разноски в общ размер на 148,06 лева.

Подсъдимият  Д.К.Т.,със снета по-горе самоличност,на основание чл.189 ал.3 от НПК е осъден да заплати по сметка на Каварненски Районен съд сумата от 49,35/четиридесет и девет лева и тридесет и пет стотинки/лева,представляваща припадащата му се част от направените по делото съдебни разноски в общ размер на 148,06 лева.

Подсъдимият  В.С.П.,със снета по-горе самоличност,на основание чл.189 ал.3 от НПК е осъден да заплати по сметка на Каварненски Районен съд сумата от 49,35/четиридесет и девет лева и тридесет и пет стотинки/лева,представляваща припадащата му се част от направените по делото съдебни разноски в общ размер на 148,06 лева.

Съдът намира,че с така наложените наказания биха били постигнати целите на наказателната политика визирани в чл.36 от НК,както по отношение на индивидуалната,така и по отношение на генералната превенция.

Така мотивиран,Съдът постанови присъдата си.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ :