П Р И С Ъ Д А

гр. Каварна 14.11.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание, проведено на четиринадесети ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

        

при участието на секретаря А.М.,

при участието на прокурора БОНКА К.-БЕЛЧЕВА

след като разгледа докладваното от съдията НОХД № 271 по описа за 2016 г.

П Р И С Ъ Д И:

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Ж.Д. ЕГН **********,роден на ***г***,с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***,български гражданин,българин,с основно образование,безработен,неженен,осъждан,за ВИНОВЕН в това,че на 22.03.2016г. край гр.Шабла,на главен път I-9 при изхода на града в посока с.Езерец,в маловажен случай,без надлежно разрешително е държал високо рисково наркотично вещество:

-марихуана/индийски коноп,канабис/ с нетно тегло 0,25 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 6,54%“ на стойност 1,50 лева;

-марихуана/индийски коноп,канабис/ с нетно тегло 0,17 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3,23% на стойност 1,02 лева;

-марихуана/индийски коноп,канабис/ с нетно тегло 0,05 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 2,15% на стойност 0,30 лева,всичко на обща стойност 2,82 лева,поради което и на основание чл.354а ал.5 във връзка с ал.3 предл.2 т.1 във връзка с чл.54 ал.1 от НК му налага наказание „глоба”  в размер на 500/петстотин/ лева,която да заплати в полза на Държавата.

         ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА 1бр. бял хартиен плик с печати на БНТЛ при Од на МВР гр.Варна,съдържащ опаковки от наркотично вещество и 1бр. бял хартиен плик с печати на БНТЛ при ОД на МВР гр.Варна,съдържащ наркотично вещество-марихуана/на съхранение в РУ гр.Шабла/-СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и ДА СЕ УНИЩОЖАТ на основание чл.354а ал.6 от НК.

ОСЪЖДА подсъдимия Д.Ж.Д. със снета по-горе самоличност  да заплати по сметка на КРС направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на   217,25/двеста и седемнадесет лева и двадесет и пет стотинки/лева.

         ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд – гр.Добрич.

 

 

        

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

М О Т И В И

към Присъда по НОХД N  271 по описа за 2016 год. на Каварненски районен    съд.

 

            Срещу подсъдимия Д.Ж.Д. с ЕГН ********** роден на ***г***,с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***,български гражданин,българин,с основно образование,безработен,неженен,осъждан е повдигнато обвинение и същият е предаден на съд за това,че на 22.03.2016г. край гр.Шабла,на главен път I-9 при изхода на града в посока с.Езерец,в маловажен случай,без надлежно разрешително е държал високо рисково наркотично вещество:

-марихуана/индийски коноп,канабис/ с нетно тегло 0,25 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 6,54%“ на стойност 1,50 лева;

-марихуана/индийски коноп,канабис/ с нетно тегло 0,17 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3,23% на стойност 1,02 лева;

-марихуана/индийски коноп,канабис/ с нетно тегло 0,05 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 2,15% на стойност 0,30 лева,всичко на обща стойност 2,82 лева,поради което и на основание чл.354а ал.5 във връзка с ал.3 предл.2 т.1 от НК.  

            Подсъдимият Д.Ж.Д. ,редовно призован,не се явява,представлява се от назначения по ДП № 25/2016г. по описа на РУ Шабла служебен защитник адв.М.К.-ДАК.Назначеният служебен защитник изразява становище,че в хода на досъдебното производство подсъдимият е съдействал на разследващите органи,дал е обяснения по случая,подкрепящи тезата на обвинението.Подробно е обяснил как и при какви обстоятелства,процесната марихуана е била негово притежание,както и факта,че е за лична употреба.Назначеният служебен защитник пледира при определяне на наказанието при хипотезата на ал.5 на чл.354 от НК да бъде определено наказание „глоба“ в размер на 200 лева.,като се взе предвид общото количество което под 1 грам и слабото наркотично вещество което е установено от физико-химичната експертиза.

            Представителят на Районна прокуратура Каварна поддържа така повдигнатото обвинение срещу подсъдимия Д.Ж.Д. за извършено от него престъпление по чл.354а ал.5 във връзка с ал.3 предл.2 т.1 от НК.Счита,че проведеното съдебно следствие,безспорно потвърждава фактическата обстановка,която е установена в хода на досъдебното производство и отразена в обвинителния акт.Пледира при определяне наказателната отговорност на подсъдимия да се вземат предвид смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства,причините за извършване на деянието и да бъде определено наказание „глоба“ по текста в размер на 500 лева,като се отчетат предишните му осъждания и тежестта на самото престъпление-употреба на наркотици.Пледира да бъде приложена разпоредбата на чл.354 ал.6 от НК като предмета на престъплението да бъде отнет в полза на държавата.

            За да постанови присъдата си съдът прие за установени следните обстоятелства изложени от прокурора в обвинителния акт:

            От 12 години подсъдимият Д.Ж.Д. използвал марихуана,която си набавял от гр.Варна.Такава притежавал и на 22.03.2016г. под формата на две саморъчно свити цигари  и топче,обвито в станиол.На посочената дата подсъдимият и приятелят му В.Т.В. отишли до гр.Шабла,като се придвижвали с лек автомобил ****,управляван от В..Подсъдимият Д.Ж.Д. изпушил част от едната саморъчно свита цигара            с марихуана в автомобила.Около 12,30ч. докато подсъдимият Д.Ж.Д. и свидетелят В.Т.В. се намирали в лекия автомобил,паркиран край гр.Шабла,на главен път I-9 при изхода на града в посока с.Езерец,служителите на РУ гр.Шабла Т.Ж.Ш. и А.П.Д. им извършили проверка.Зад волана заварили свидетеля В.Т.В.,а на предната дясна седалка бил подсъдимият Д.Ж.Д..Тогава свидетелите Т.Ж.Ш. и А.П.Д. доловили миризмата на марихуана.В джоба/кората/ на предната дясна врата намерили кутия от цигари  Victori Code „,в която имало една саморъчно свита цигара със суха зелена растителна маса и топче суха зелена растителна маса,обвито в станиол.Свидетелят А.  П.Д. иззел тези предмети,за което съставил протокол за извършена проверка  на лични вещи,превозни средства,кораби,въздухоплавателни средства,контейнери и на вещите,превозвани в тях.Подсъдимият Д.Ж.Д. заявил,че те са лично негови.Същото потвърдил и свидетеля В.Т.В..Впоследствие свидетелят А.П.Д. предал доброволно наркотичните вещества на разследващия орган,който започнал досъдебно производство по случая.

            От заключението на вещото лице по назначената за нуждите на делото физико-хивмическа експертиза е видно,че сухата зелена растителна маса,обвита в станиол представлява части от растението Херба Канабис Индика Сатива,известно като марихуана/индийски коноп,канабис/ с нетно тегло 0,25 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол  6,54%,а сухата зелена растителна маса,съдържаща се в 1бр. саморъчно свита цигара и 1бр. недопушен фас на саморъчно свита цигара представлява части от растението Херба Канабис Индика Сатива,известно като марихуана/индийски коноп,канабис/ с нетно тегло съответно 0,17 грама и 0,05 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол съответно 3,23% и 2,15%.

Според оценъчната експертиза предмета на престъплението възлиза общо на 2,82 лева по цени за нуждите на съдопроизводството.

            Описаната фактическа обстановка се установява от обясненията на подсъдимия Д.Ж.Д. прочетени на основание чл.279 ал.2 във връзка с ал.1 т.2 от НПК,показанията на свидетелите Т.Ж.Ш. и А.П.Д.,протокол за доброволно предаване,физико-химическа експертиза,съдебно-оценъчна експертиза,протокол за извършена проверка  на лични вещи,превозни средства,кораби,въздухоплавателни средства,контейнери и на вещите,превозвани в тях.

            Подсъдимият Д.Ж.Д. е осъждан 4 пъти,както следва:

1.Споразумение № 263/06.03.2012г. по НОХД № 116/2012г. на Районен съд гр.Силистра за престъпления по чл.343в ал.2 във връзка с чл.26 и чл.343б ал.1 от НК на лишаване от свобода за срок от една година,чието изпълнение е отложено за срок от 3 години на основание чл.66 ал.1 от НК;

2.Присъда № 376/19.04.2012г. по НОХД № 164/2012г. на Районен съд гр.Силистра,влязла в сила на 04.05.2012г.,за престъпление по чл.343в ал.2 във връзка с чл.26 от НК на лишаване от свобода за срок от една година,чието изпълнение е отложено за срок от 3 години на основание чл.66 ал.1 от НК;

3.Споразумение № 91/12.02.2013г. по НОХД № 440/2013г. на Районен съд гр.Варна за престъпление по чл.343в ал.2 от НК на лишаване от свобода за срок от 5 месеца,чието изпълнение е отложено за срок от 3 години на основание чл.66 ал.1 от НК.

4.Решение № 733/29.09.2011г. по АНХД № 736/2011г. на Районен съд гр.Силистра,влязло в сила на 14.10.2011г.,същият е освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание гроба на основание чл.78а от НК за деяние по чл.343 ал.2 от НК.

При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

И обективно и субективно,с деянието си подсъдимият Д.Ж.Д. е осъществил състава на престъплението по чл.354а ал.5 вр. с ал.3 т.1 от НК,тъй като на 22.03.2016г. край гр.Шабла,на главен път I-9 при изхода на града в посока с.Езерец,в маловажен случай,без надлежно разрешително е държал високо рисково наркотично вещество:-марихуана/индийски коноп,канабис/ с нетно тегло 0,25 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 6,54%“ на стойност 1,50 лева;-марихуана/индийски коноп,канабис/ с нетно тегло 0,17 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3,23% на стойност 1,02 лева;-марихуана/индийски коноп,канабис/ с нетно тегло 0,05 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 2,15% на стойност 0,30 лева,всичко на обща стойност 2,82 лева.

От обективна страна несъмнено е налице осъществено  от подсъдимият съставомерно деяние по посочения текст от наказателния закон ,чието авторство се установява по безспорен начин от целия доказателствен материал.От една страна,по делото е безспорно установено,че към 22.03.2016г. и към настоящия момент Д.Ж.Д. не е притежавал надлежно разрешително за придобиване и държане на наркотични вещества.От друга страна събраните по делото доказателства категорично и безпротиворечиво сочат,че същият е осъществил една от формите на изпълнителното деяние на престъплението,за което му е повдигнато обвинение,а именно „държане“ на високорискови наркотични вещества,без надлежно разрешително за това .Тази форма на изпълнителното деяние се свежда до упражняване на фактическа власт върху вещества включени в списъка на растенията и веществата с  висока степен на риск за общественото здраве към чл.3 ал.2 от ЗКНВП,каквато е и марихуаната..В случая както от обясненията на подс.Д.,прочетени на основание чл.279 ал.2 във връзка с ал.1 т.2 от НПК и показанията на свидетелите Т.Ш. и А.П.Д.,така и от приобщения към доказателствения материал по делото протокол за доброволно предаване,по безспорен начин се установява,че на 22.03.2016г. подсъдимият Д.Ж.Д. е държал в себе си такива вещества,по отношение на които,с оглед вредния ефект крият висок риск за общественото здраве,законодателят е установил разрешителен режим.

            Обективно деянието представлява маловажен случай по смисъла на чл.93 т.9 от НК,тъй като с оглед сравнително невисоката стойност на държаните наркотични вещества—2,82 лева и сравнително невисоката концентрация активно действащ компонент съответно от 3,23% и 2,15%,същото разкрива по-ниска степен на обществена опасност в сравнение в сравнение с обикновените случаи на престъпление от този вид.Същевременно поради вида на държаните вещества-високорискови такива,данните за личността на подсъдимия Д.Ж.Д.,който е осъждан 4 пъти,съдът счете,че извършеното от подсъдимия не е малозначително и неговата обществена опасност не е явно незначителна.

            От субективна страна подсъдимият е действал с пряк умисъл.Знаел е,че не притежава разрешително за придобиване и държане на такива вещества,разбирал е,че държейки в себе си такива извършва действия по установяване на своя фактическа власт върху тях и е целял именно това.

            ОТНОСНО НАЛОЖЕНОТО НА ПОДСЪДИМИЯ НАКАЗАНИЕ:

Санкцията на чл.354а ал.5 от НК предвижда за извършеното от подс.Д.Ж.Д. престъпление наказание глоба до 1000 лева.Предвид на това,че с Решение № 733/29.09.2011г. по АНХД № 736/2011г. на Районен съд гр.Силистра,влязло в сила на 14.10.2011г.,същият е освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „глоба“ на основание чл.78а от НК за деяние по чл.343 ал.2 от НК.От изложеното се установява,че в случая не са налице условията на чл.78а от НК за освобождаване на подсъдимия от наказателна отговорност,тъй като вече е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК.

При определяне вида и размера на наложеното наказание на подс.Д.Ж.Д. за извършеното от него деяние по чл.354а ал.5 във връзка с ал.3 предл.второ т.1 от НК,Съдът отчита като отегчаващо вината обстоятелство упоритостта при извършване на престъплението и обремененото му съдебно минало.Като смекчаващи вината обстоятелства цени направените самопризнания,оказаното съдействие на полицейските служители,младата му възраст.При това положение съдът намира,че наказанието му следва да се определи при баланс на смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства,като размера на наложената ГЛОБА е от 500 лева.

На основание чл.354а ал.6 от НК,предмета на престъплението-марихуана/индийски коноп,канабис/ с нетно тегло 0,25 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол  6,54%,а сухата зелена растителна маса,съдържаща се в 1бр. саморъчно свита цигара и 1бр. недопушен фас на саморъчно свита цигара представлява части от растението Херба Канабис Индика Сатива,известно като марихуана/индийски коноп,канабис/ с нетно тегло съответно 0,17 грама и 0,05 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол съответно 3,23% и 2,15% се отнема в полза на Държавата ,като след влизане на присъдата в сила следва да бъде унищожено по надлежния ред.

Подсъдимият Д.Ж.Д. следва да бъде осъден да заплати направените по делото съд.разноски в размер на 217,25/двеста и седемнадесет лева и двадесет и пет стотинки/лева

Съдът намира,че с така наложеното наказание биха били постигнати целите на наказателната политика визирани в чл.36 от НК,както по отношение на индивидуалната,така и по отношение на генералната превенция.

Така мотивиран,Съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: