П Р И С Ъ Д А

гр.Каварна 12.04.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

            КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание, проведено на дванадесети април две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО Г.

                                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.Д.М.

                                                                                         2.В.Н.

                                                                                         

 при участието на секретаря А.М.                                    

 участието на Прокурора при КРП Бонка Костадинова-Белчева,                                   

 след като разгледа докладваното от съдията НОХД № 32/2017г. по описа на Каварненски Районен съд

 

                                                             П Р И С Ъ Д И:

ПРИЗНАВА подсъдимия И.Д.П. ЕГН **********,роден на ***г*** с адрес ***, българско гражданство,основно образование,неосъждан,неженен,не работи,за ВИНОВЕН в това че на 12.06.2016г. в с.Дуранкулак,общ.Шабла,обл.Добрич противозаконно отнел чужда движима вещ 1бр. мобилен телефон „Самсунг Галакси 2  G 355“ с  *****,на стойност 130,40 лева,собственост на М.Г.А. ***,без нейно съгласие,с намерение противозаконно да го присвои,като случая е маловажен и паричната равностойност на откраднатата вещ,определена съгласно заключението на вещото лице по изготвената съдебно-стокова експертиза е възстановена на собственика,поради което и на основание чл.197 ал.1 т.2 вр. с чл.194 ал.3 вр. с чл.78а ал.5 вр. с ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА  ОТГОВОРНОСТ,като му налага административно наказание „глоба” в размер на 200/двеста/ лева,като ОПРАВДАВА подсъдимият И.Д.П.,със снета по-горе самоличност,по първоначално повдигнатото му обвинение по чл.194  ал.1 от НК.

 

ОСЪЖДА подсъдимия И.Д.П. ЕГН **********,роден на ***г*** с адрес ***, българско гражданство,основно образование,неосъждан,неженен,не работи да заплати по сметка на Каварненски Районен съд направените по делото разноски в размер на 139,27/сто тридесет и деувет лева и двадесет и седем стотинки/лева.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест в 15/петнадесет/ дневен срок от днес пред ДОС.                                            

                                                                                                                           

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………

 

                                          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1……………………….

 

                                                                                       2………………………

 

                                                           М О Т И В И

 

            към присъда по НОХД N32 по описа за 2017 год. на Каварненски районен съд.

            Срещу подсъдимия И.Д.П. ЕГН **********,роден на ***г*** с адрес по лична карта с.Д., общ.Ш. обл.Добрич улица „с.“ №**, българско гражданство,основно образование,неосъждан,неженен,не работи е повдигнато обвинение и същият е предаден на съд за това че на 12.06.2016г. в с.Д., общ.Ш.,обл.Добрич противозаконно отнел чужда движима вещ 1бр. мобилен телефон „Самсунг Галакси 2  G 355“ с  *****,на стойност 130,40 лева,собственост на М.Г.А. ***,без нейно съгласие,с намерение противозаконно да го присвои-престъпление по чл.194 ал.1 от НК.

            В съдебно заседание участвуващия по делото прокурор поддържа повдигнатото против подсъдимият И.Д.П. обвинение.Предвид ниската стойност на предмета на кражбата-130,40лв.,обстоятелството,че причинените от деянието имуществени вреди са възстановени на собственикът им в съдебно заседание,,сравнително добрите характеристични данни  за подсъдимият,чистото му съдебно минало и направените от него самопризнания,прокурорът намира,че извършеното от подс.И.Д.П.,следва да бъде квалифицирано като маловажен случай по смисъла на чл.194 ал.3 от НК,а предвид факта на възстановяване на вредите намира,че подсъдимият следва да бъде признат за виновен в извършване на престъпление по чл.197 т.2 вр. с чл.194 ал.3 вр. с ал.1 от НК.Участвуващият по делото прокурор намира освен това,че в случай,че съдът признае подсъдимият  за виновен в извършване на кражба с посочената по-горе правна квалификация,същият следва да бъде освободен от наказателна отговорност на основание чл.78а от НК и да му бъде наложено административно наказание в размер съобразен с разпоредбата на чл.78а ал.5 от НК.

Подсъдимият участва лично и с назначен служебен защитник в съдебната фаза на наказателното производство.Признава се за виновен по повдигнатото против него обвинение,признава изцяло фактите,изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.Съжалява за извършеното деяние.Желае налагането на по-леко наказание.

Назначеният служебен защитник на подс.И.Д.П. подкрепя изцяло  изразеното становище  от представителят на Районна прокуратура гр.Каварна досежно правната квалификация на деянието,приложението на чл.78а от НК и размера на административното наказание

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

            Подсъдимият И.Д.П. *** с родителите си и брат си.В същото село живеел и пострадалият Д.В.А.,непълнолетен със семейството си.

На 12.06.2016г. около 14.00ч. св.А. излязъл да играе на спортната площадка в селото.Около 18.00ч. се прибрал и споделил с майка си св.М.А.,че не е намерил мобилния си телефон на мястото където го бил оставил докато играел.Предположил,че е откраднат.Веднага тръгнали да го търсят,като посетили домовете на другите деца,които били по същото време на площадката.Самият телефон Д.А. обяснява,че бил оставил на беседката,заедно с чантичката си и дрехи.По същото време на същото място били негови познати деца и съселяни-св.Х.П.,св.М.П. и брат му,подс.И.П. с приятелка.Родителите на Д.А. посетили дома на подсъдимият и го попитали дали не знае нещо за телефона на сина им марка „Самсунг Галакси 2  G 355“,черен на цвят с  *****,собственост по документи на св.М.Г.А. ***.Подсъдимият отрекъл да знае нещо и да има съпричастност към изчезването на телефона.В дадени от него обяснения по случая сочи,че ползва СИМ карта с №****.

            По делото са били изискани справки от мобилните оператори по проследяване и идентифициране на източника на връзката,идентифициране на направлението на връзката,идентифициране на датата,часа и продължителността на връзката,идентифициране на типа на връзката,идентифициране на крайното съобщително устройство на потребителя или на това,което се представя за негово крайно устройство,установяване на идентификатор на ползваните клетки и установяване на собствениците на СИМ карти,осъществили повикване/приели повикване към и от телефон с *****,за периода от 00.00ч. на 10.06.2016г. до 24.00ч. на 12.09.2016г.

            От данните по справката на „Космо България Мобайл“ЕАД е видно,че инкриминирания мобилен телефон с посочен ***** е регистриран в мрежата на оператора с поставена СИМ карта с №**** на името на Д.П.Х..В показанията си св.Х. сочи,че действително на негово име се води така установения номер на абонат,като същият се ползва от големия му син-И.Д.П..Освен това от справката е видно,че на 13.06.2016г. са регистрирани множество входящи и изходящи повиквания,както и ползван мобилен интернет от СИМ карта с №****.

            От приложената по делото справка от „Космо България Мобайл“ЕАД също е видно,че към настоящия момент мобилен телефон с посочен ***** е регистриран на името на Й.Н.Я. ***.В показанията си дадени на досъдебното производство приобщени към доказателствения материал по делото по реда на чл.281ал.5 вр. с  ал.1 т.5 от НПК Й.Н.Я. сочи,че е закупила телефона и същият се ползва от сина и К.Я..Телефона закупила от заложна къща „Л.“ в гр.Варна,намираща се на ъгъла на бул.“Сливница“ и ул.“Пирин“ в града.В хода на проведеното разследване е установен и разпитан като свидетел управителя на заложната къща-Й.П.П..Същият е предоставил и копие на заложен билет № 3504 от 13.06.2016г. от името на И.Д.П..Същият в показанията си дадени в хода на съдебното следствие сочи,че записаното лице,в случая подсъдимият И.Д.П. на 13.06.2016г. е заложил телефона срещу пари и според клаузите на договора,ако не го откупи до 10 дни,то вещта подлежи на последваща продажба.

            Видно от заключението на вещото лице стойността на инкриминираната вещ предмет на престъплението е 130,40лв.

В съдебно заседание с разписка от 12.04.2017г. приложена по делото М.Г.А. собственик на  мобилен телефон „Самсунг Галакси 2  G 355“ с  ***** е получила от подсъдимият И.Д.П. сумата от 130,40лв. представляваща равностойността на вещта,предмет на кражбата.

            И.Д.П. ЕГН **********,роден на ***г*** с адрес по лична карта с.Д., общ.Ш. обл.Добрич улица „с.“ №**, българско гражданство,основно образование,неосъждан,неженен,не работи.Има двама братя.Родителите му живеят и работят в с.Д..Познат като човек с избухлив характер,но не се движи сред криминално проявени лица и няма регистрирани до момента криминални прояви.

            Горната фактическа обстановка,съдът прие за установена въз основа на самопризнанието на подсъдимия И.Д.П.,което самопризнание се подкрепя от събраните в хода на ДП и съдебното следствие доказателства-свидетелските показания на М.Г.А.,Д.В.А.,Д.П.Х.,М.Д.П.,Й.Н.Я. и Й.П.П.,както и от писмените доказателства-справки от мобилни оператори,протоколи за доброволно предаване,съдебно-стокова експертиза,копие от заложен билет,разписка от 12.04.2017г.справка съдимост,характеристични данни,ДСМПИС,приобщени към доказателствения материал по делото по реда на чл.283 от НПК.Събраните в хода на досъдебното производство и на съдебното следствие доказателства са непротиворечиви,взаимно допълващи се и анализирани в своята съвкупност не налагат различни изводи.

Въз основа на горната фактическа обстановка съдът намери,че подсъдимият И.Д.П. с деянието си е осъществил от обективна и субекгтивна страна престъпният състав на чл.197 ал.1 т.2 вр. с чл.194 ал.3 вр. с ал.1 от НК,тъй като на 12.06.2016г. в с.Д., общ.Ш.,обл.Добрич противозаконно отнел чужда движима вещ 1бр. мобилен телефон „Самсунг Галакси 2  G 355“ с  *****,на стойност 130,40 лева,собственост на М.Г.А. ***,без нейно съгласие,с намерение противозаконно да го присвои,като случая е маловажен и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд открадната вещ е заместена с паричната и равностойност,определена съгласно заключението на вещото лице по изготвената съдебно-стокова експертиза.

Налице е извършено съставомерно деяние от подс.И.Д.П. по посочения текст от наказателния закон.Изпълнителното деяние е осъществено и се изразява в отнемането на вещ,което представлява преустановяването на владението върху нея на досегашния владелец и установяване владението на дееца.Престъплението е довършено,тъй като подсъдимият е прекъснал владението върху вещите на владелецът им-св.М.Г.А. и е установил свое владение върху вещта.

            Съдът намери,че извърщеното от подсъдимият деяние следва да се квалифицира като „маловажен случай“ по смисъла на чл.93 т.9 от НК.Съгласно цитираната допълнителна разпоредба от НК“Обяснение на някои думи“,“маловажен случай“ е този при който извършеното престъпление с оглед на липсата или незначителната стойност на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществен опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид.За да квалифицира извършената от подсъдимия кражба като маловажен случай,съдът взе предвид следните обстоятелства: ниската стойност на предмета на кражбата-130,40лв.,т.е. под една минимална работна заплата за страната към момента на извършване на деянието;подсъдимият не е осъждан,същият е млад човек,който има критично отношение към извършеното престъпно деяние,факта на възстановяване на причинените от деянието имуществени вреди на пострадалото лице.Деянието представлява маловажен случай от една страна с оглед незначителната стойност на вредните последици,настъпили от извършването му,а от друга страна с оглед наличието на множество смекчаващи обстоятелства,обуславящи по-ниската му степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление кражба.

Предвид на това,че до приключване на съдебното следствие подсъдимият е заплатил на св.М.Г.А. сумата от 130,40лв.,съдът прие,че откраднатата вещ е заместена с паричната и равностойност,поради което квалифицира деянието като такова по чл.197 ал.1 т.2 вр. с чл.194 ал.3 вр. с ал.1 от НК.

Деянието е осъществено от подсъдимият умишлено,тъй като е съзнавал общественоопасния му характер,предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал настъпването им.

Причините и условията за извършване на деянието съдът намира в ниската правна култура на подсъдимият,незачитането на установения в страната правов ред.

В настоящия случай съдът намери,че са налице предпоставките на чл.78 а ал.1 от НК за освобождаване на И.Д.П. от наказателна отговорност,като му бъде наложено административно наказание „глоба“.В процесния случай настоящия състав е обвързан от нормата на чл.78а ал.5 от НК,съгласно която когато за извършеното престъпление е предвидено наказание само глоба или глоба и друго по-леко наказание,административното наказание не може да надвишава размера на тази глоба.При индивидуализиране на административното наказание,съдът взе предвид степента на обществена опасност на деянието,степента на обществена опасност на дееца,имотното състояние на последния и прецени,че в случая целите на административното наказание предвидени в нормата на чл.12 от ЗАНН биха били постигнати,като на същия бъде наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева.

На основание чл.189 ал.3 от НПК съдът осъди подсъдимият И.Д.П. да заплати по сметка на Каварненски Районен съд направените по делото разноски в размер на 139,27лв.

Мотивиран от изложеното,съдът постанови съдебния си акт.

 

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: