П Р И С Ъ Д  А

№…….

гр.Каварна  17.06.2016г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

         Каварненският районен съд в открито съдебно заседание на седемнадесети юни  две хиляди и шестнадесета година  в следния състав :

                                                                               

                                                                     Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ                                   Съдебни заседатели: 1.Д.П.                                                                           2.Д.М.                                                                                                          

при секретаря: Е.Ш.

в присъствието на прокурора при КРП-БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА

разгледа докладваното от Председателя

НОХД №  95 по описа за 2016год. и

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимият З.И.Л. роден на ***г. в гр.**** с ЕГН ********** с постоянен адрес ***,българско гражданство,**** произход,начално образование,неопределена професия,безработен,неучащ,осъждан,неженен за ВИНОВЕН в това,че 1. за времето от  22.00 часа до 22.20 часа на 16.08.2015г. в с.****, общ.Каварна, при условията на продължавано престъпление,чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот /взлом на стъкло / е направил опит  да отнеме чужди движими вещи: – 80 броя кутии цигари „Горна Джумая”, 30 броя кутии цигари бяло „Виктори” 80 мм., 40 броя кутии цигари, синя „Карелия” 100 мм., 30 броя кутии цигари, червен „Кинг” 100 мм., 20 броя кутии по 10 броя цигари, „Горна Джумая”, 20 броя кутии по 10 броя цигари червен „Кинг” 100 мм., 40 броя кутии по 10 броя цигари „Виктори” 80 мм., собственост на **** от владението на К.М.Й. ***, без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои,на стойност – 994 лева.

2.за времето от 16/24.08.2015г.  от къща на ул.”****” №* в с.****, общ.Каварна,при условията на продължавано престъпление,чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот – чрез счупване на прозорец е отнел чужди движими вещи: 40 метра мостов кабел, гумиран, двужилен, 4 кв. от владението на Х.Д.Х. ***, без негово съгласие с намерението противозаконно да го присвои на стойност-30,80 лева.

3. за времето от 14/18.11.2015г. от къща на ул.”****” №** в с.****, общ.Каварна,при условията на продължавано престъпление чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот – чрез счупване на прозорец е отнел чужди движими вещи: 10 метра, двужилен ел.проводник, 2,5 квадрата, 1 метър захранващ кабел на ел.скара, 30 килограма орехи в две пластмасови касетки, 1 бр. нож, готварски с метална дръжка, 1 комплект отверки, 1 комплект гаични ключове, 2 бр. консерва копърка и 1 бр. катинар с три ключа от владението на П.В.Д. ***, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои на стойност – 108,29 лева.

4.за времето от 27.09.2015г. до 20.11.2015г.  от къща на ул.”****” №** в с.****, общ.Каварна,при условията на продължавано престъпление чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот – чрез счупване на прозорец и използването на техническо средство – клещи е отнел чужди движими вещи: 2 бр. дълги мокса, 2 бр. къси мокса, 20 бр. френски ключа, различни номера, 1 комплект шестограми, тип „лула” в кутия, 4 бр. летни гуми - 13 цола с джантите  от „Лада”- употребявани, 1 бр. коса – нова,  3 бр. мотики-нови, 1 бр. права лопата-нова, 1 бр. крива лопата-нова, 2 бр. железни търмъци, 1 бр. брадва-голяма,1 бр. вила, 1 пространствен кубически метър дърва за огрев – черно меше, нацепени, 1 бр. чугунен чувен, 40 литра, стар, 1 бр. ДВД-неустановена марка, 1 бр. радиокасетофон, едноклетъчен с гнездо за диск, 2 бр. захранващи кабели на електрически одеала от по 1,5 метра, 4 бр. спални комплекти –чаршафи и калъфки за спалня, 2 бр. калъфки, 1 бр. захранващ кабел на фризер с дължина от 1,5 метра, 1 бр. печка на дърва и въглища с казанче, 1 бр. лира, 2 бр. криволи, 2 бр. бурии, 2 бр. отварачки за бутилки, 1 бр. миксер, 1 бр. пасатор, 1 бр. тиган „Делимано”-нов, 1 бр. домашен телефон със зарядно, 12 бр. винени чаши за вино, 6 бр. кафени чаши, 1 бр. кранче за чешма, 1 бр. килим с рамери 3,5 на 2 метра, 2 бр.печки „Елва” 1 бр. смесителна батерия, 1 бр. душ, 2 бр. кранчета, 1 бр. захранващ кабел на печка „Раховец”, 1 бр. захранващ кабел на хладилник с дължина от 2 метра, 2 бр. разклонители от по 2 метра, 1 бр. захранващ кабел на партигрил с дължина от 1,5 метра, 1 бр. лозарска ножица, 1 бр. затварачка за буркани, чугунена, 1 бр. затварачка за буркани, ламаринена, 7 бр. ролки за тапети, 1 бр. голям борзовар, 2 бр. малки борзоварчета, 1 бр. руски самовар, голям, 1 бр. пружина за легло, от владението наа М.Г.К. ***, без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои на стойност – 1240,74 лева.Всичко на обща стойност 2373,83 лева,поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.3 и т.4  във вр с чл.194, ал.1 във вр. чл.26, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 2/две/ години,като на основание чл.373 ал.3,вр. с чл.371 т.2 от НПК във връзка с чл.58а ал.1 от НК НАМАЛЯВА  така наложеното наказание с 1/3,като определя окончателно наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1/една/ година и 4/четири/ месеца,като на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 4/четири/ години.

НА ОСНОВАНИЕ чл.25 ал.1 вр. с чл.23 ал.1 от НК ГРУПИРА наложеното наказание по НОХД № 291/2015г. с Присъда № 1/08.01.2016г. по описа на Каварненски Районен съд,в сила от 26.01.2016г.- четири месеца „лишаване от свобода“,което наказание на основание чл.69 ал.1 от НК е отложено за изпитателен срок от две години,наложеното наказание със Споразумение № 21/27.05.2016г. по НОХД № 88/2016г. по описа на Каварненски Районен съд-,влязло в сила на 27.05.2016г.-шест месеца „лишаване от свобода“,като на основание чл.66 ал.1 от НК отлага изпълнението на няаложеното наказание с изпитателен срок от три години и глоба от 100/сто/ лева и наложеното наказание по настоящото дело- „лишаване от свобода“ за срок от 1/една/ година и 4/четири/ месеца,като изпълнението на така наложеното наказание е отложено с изпитателен срок от 4/четири/ години,на основание чл.66 ал.1 от НК,като определя едно общо най-тежко наказание на подсъдимия З.И.Л. -„Лишаване от свобода“ за срок от 1/една/ година и 4/четири/ месеца,като изпълнението на така наложеното наказание е отложено с изпитателен срок от 4/четири/ години,на основание чл.66 ал.1 от НК.

ОСЪЖДА подсъдимият З.И.Л. ,със снета по-горе самоличност  да ЗАПЛАТИ на М.Г.К. ЕГН ********** *** сумата от 1240,74/хиляда двеста и четиридесет лева и седемдесет и четири стотинки/лева,представляваща претендирано обезщетение за имуществени вреди претърпени в резултат на инкриминираното деяние,ведно със законната лихва от момента на извършване на деянието до окончателното изплащане на сумата.

ОТХВЪРЛЯ предявеният от М.Г.К. ЕГН ********** ***  срещу подсъдимия З.И.Л. ,със снета по-горе самоличност граждански иск с правно основание чл.52 от ЗЗД,за сумата от 1000/хиляда/ лева,представляващ претендирано обезщетение за причинените и неимуществени вреди  в резултат на инкринираното деяние,като недоказан.

ОСЪЖДА подсъдимият З.И.Л. ,със снета по-горе самоличност  да ЗАПЛАТИ по сметка на Каварненски Районен съд сумата от 50/петдесет/ лева,представляваща държавна такса от 4 на сто върху уважения размер на предявения граждански иск,съгласно чл.2 от Тарифата за държавните такси които се събират от съдилищата по реда на ГПК,както и сумата от 5 лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА подсъдимият З.И.Л. ,със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на Каварненски Районен съд,направените по делото разноски в размер на 123,59/сто двадесет и три лева и петдесет и девет стотинки/лева.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест в 15/петнадесет/ дневен срок от днес пред Окръжен съд – гр.Добрич.

        

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:..................................

                                                              

 

                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1..............................

                                                                            

 

                                                                     2.................................

 

 

 

М О Т И В И

 

         към присъда по НОХД N95 по описа за 2016 год. на Каварненски районен съд.

 

         На 07.04.2016г. в КРС е постъпил обвинителен акт по вх. Пр. №547/2015г. по описа на РП-Каварна, ведно с материалите по ДП № 185/2015г.по описа на РУ гр.Каварна, по който е образувано производство пред **** инстанция срещу подсъдимият З.И.Л.    роден на ***г. в гр.**** с ЕГН ********** с постоянен адрес ***,българско гражданство,**** произход,начално образование,неопределена професия,безработен,неучащ,осъждан,неженен за това,че това,че 1. за времето от  22.00 часа до 22.20 часа на 16.08.2015г. в с.****, общ.Каварна, при условията на продължавано престъпление,чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот /взлом на стъкло / е направил опит  да отнеме чужди движими вещи: – 80 броя кутии цигари „Горна Джумая”, 30 броя кутии цигари бяло „Виктори” 80 мм., 40 броя кутии цигари, синя „Карелия” 100 мм., 30 броя кутии цигари, червен „Кинг” 100 мм., 20 броя кутии по 10 броя цигари, „Горна Джумая”, 20 броя кутии по 10 броя цигари червен „Кинг” 100 мм., 40 броя кутии по 10 броя цигари „Виктори” 80 мм., собственост на **** от владението на К.М.Й. ***, без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои,на стойност – 994 лева.2.за времето от 16/24.08.2015г.  от къща на ул.”****” №* в с.****, общ.Каварна,при условията на продължавано престъпление,чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот – чрез счупване на прозорец е отнел чужди движими вещи: 40 метра мостов кабел, гумиран, двужилен, 4 кв. от владението на Х.Д.Х. ***, без негово съгласие с намерението противозаконно да го присвои на стойност-30,80 лева.3. за времето от 14/18.11.2015г. от къща на ул.”****” №** в с.****, общ.Каварна,при условията на продължавано престъпление чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот – чрез счупване на прозорец е отнел чужди движими вещи: 10 метра, двужилен ел.проводник, 2,5 квадрата, 1 метър захранващ кабел на ел.скара, 30 килограма орехи в две пластмасови касетки, 1 бр. нож, готварски с метална дръжка, 1 комплект отверки, 1 комплект гаични ключове, 2 бр. консерва копърка и 1 бр. катинар с три ключа от владението на П.В.Д. ***, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои на стойност – 108,29 лева.4.за времето от 27.09.2015г. до 20.11.2015г.  от къща на ул.”****” №** в с.****, общ.Каварна,при условията на продължавано престъпление чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот – чрез счупване на прозорец и използването на техническо средство – клещи е отнел чужди движими вещи: 2 бр. дълги мокса, 2 бр. къси мокса, 20 бр. френски ключа, различни номера, 1 комплект шестограми, тип „лула” в кутия, 4 бр. летни гуми - 13 цола с джантите  от „Лада”- употребявани, 1 бр. коса – нова,  3 бр. мотики-нови, 1 бр. права лопата-нова, 1 бр. крива лопата-нова, 2 бр. железни търмъци, 1 бр. брадва-голяма,1 бр. вила, 1 пространствен кубически метър дърва за огрев – черно меше, нацепени, 1 бр. чугунен чувен, 40 литра, стар, 1 бр. ДВД-неустановена марка, 1 бр. радиокасетофон, едноклетъчен с гнездо за диск, 2 бр. захранващи кабели на електрически одеала от по 1,5 метра, 4 бр. спални комплекти –чаршафи и калъфки за спалня, 2 бр. калъфки, 1 бр. захранващ кабел на фризер с дължина от 1,5 метра, 1 бр. печка на дърва и въглища с казанче, 1 бр. лира, 2 бр. криволи, 2 бр. бурии, 2 бр. отварачки за бутилки, 1 бр. миксер, 1 бр. пасатор, 1 бр. тиган „Делимано”-нов, 1 бр. домашен телефон със зарядно, 12 бр. винени чаши за вино, 6 бр. кафени чаши, 1 бр. кранче за чешма, 1 бр. килим с рамери 3,5 на 2 метра, 2 бр.печки „Елва” 1 бр. смесителна батерия, 1 бр. душ, 2 бр. кранчета, 1 бр. захранващ кабел на печка „Раховец”, 1 бр. захранващ кабел на хладилник с дължина от 2 метра, 2 бр. разклонители от по 2 метра, 1 бр. захранващ кабел на партигрил с дължина от 1,5 метра, 1 бр. лозарска ножица, 1 бр. затварачка за буркани, чугунена, 1 бр. затварачка за буркани, ламаринена, 7 бр. ролки за тапети, 1 бр. голям борзовар, 2 бр. малки борзоварчета, 1 бр. руски самовар, голям, 1 бр. пружина за легло, от владението наа М.Г.К. ***, без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои на стойност – 1240,74 лева.Всичко на обща стойност 2373,83 лева,престъпление по  чл. 195, ал.1, т.3 и т.4  във вр с чл.194, ал.1 във вр. чл.26, ал.1 от НК.

Назателното производство по делото се провежда по реда на глава ХХVII-съкратено съдебно следствие в производството пред I инстанция.

         Подсъдимият разбира в какво е обвинен,признава се за виновен,прави пълни самопризнания и изразява съжаление за извършеното.Моли съда за снизхождение при определяне на наказанието.

            Представителят на Районна прокуратура поддържа повдигнатото обвинение срещу З.И.Л. за престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 и т.4  във вр с чл.194, ал.1 във вр. чл.26, ал.1 от НК.Намира,че проведеното съдебно следствие потвърждава фактическата обстановка отразена в обвинителния акт, като счита обвинението за доказано от обективна и субективна страна,въз основа на събраните в хода на ДП № 185/2015г. по описа на РУП Каварна и на проведеното съдебно следствие писмени и гласни доказателства.С оглед на предвиденото в инкриминирания текст на закона наказание представителят на обвинението предлага на подсъдимия да бъде наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от две години,като чрез редукция по чл.58а ал.1 от НК окончателния размер на наказанието да бъде определено на една година и четири месеца„лишаване от свобода”,като счита,че няма пречка на основание чл.66 от НК изпълнението на така определеното наказание да бъде отложено с подходящ изпитателен срок.По отношение на подсъдимия З.И.Л. има влезли в сила две присъди,които са извършени в периода в който е извършено инкриминираното деяние по повод на което е образувано настоящото производство и според представителя на обвинението е налице  основание за приложение на разпоредбата на чл.25 ал.1 във връзка с чл.23 ал.1 от НК за групиране на определените наказания и определяне на едно общо най-тежко наказание.По отношение на предявения граждански иск от пострадалата М.Г.К. с оглед на това,че размера на иска е съобразен с предмета на обвинението по отношение на пункта където Г. е пострадала,представителят на обвинението пледира иска да бъде уважен,а по отношение на предявения иск за неимуществени вреди представителят на обвинението предоставя на съда да прецени размера и основателността.

         Назначеният служебен защитник на подсъдимия З.И.Л. изразява становище,че в хода на досъдебното производство се установи чрез признанието на подсъдимия авторството на инкриминираното деяние и при условията на глава ХХVII от НПК подсъдимият признава всички факти и обстоятелства изложени в обвинителния акт и тези които са установени в досъдебното производство.По отношение определяне на наказанието,изразява съгласие с представителя на Районна прокуратура гр.Каварна който предлага наказание „лишаване от свобода“ чието изтърпяване да бъде отложено с подходящ  изпитателен срок.По отношение на предявения граждански иск от пострадалата  М.  Г.  К. с оглед на това,че размера на иска е съобразен с предмета на обвинението по отношение на пункта където Г. е пострадала,назначеният служебен защитник не възразява иска да бъде уважен,а по отношение на предявения иск за неимуществени вреди назначения служебен защитник изразява становище,че не са събрани доказателства в тази насока и в тази му част моли иска да бъде отхвърлен.

На основание чл.84 и сл. от НПК е приет за съвместно разглеждане в рамките на наказателното производство по НОХД № 95/2016г. по описа на КРС предявеният от М.  Г.  К. с ЕГН ********** с адрес *** срещу подсъдимия З.И.Л. ЕГН **********  с постоянен адрес ***,граждански иск в размер на 1240,74лв.,представляващ претендирано обезщетение за причинени имуществени вреди претърпени в резултат на инкриминираното деяние,ведно със законната лихва  до окончателното изплащане на сумата.

На основание чл.84 и сл. от НПК е приет за съвместно разглеждане в рамките на наказателното производство по НОХД № 95/2016г. по описа на КРС предявеният от М.  Г.  К. с ЕГН ********** с адрес *** срещу подсъдимия З.И.Л. ЕГН **********  с постоянен адрес ***,граждански иск в размер на 1000.00лева,представляващ претендирано обезщетение за причинени неимуществени вреди претърпени в резултат на инкриминираното деяние,ведно със законната лихва  до окончателното изплащане на сумата.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

 

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

 

От данните за личността на подс.Л. е видно,че към момента на извършване на деянията предмет на настоящото производство е бил с чисто съдебно минало и с не добри характеристични данни.

В момента Л. живее в семейството на по-големия си брат В. И. ***,тъй като майка му е в ***,баща му е починал.Обвиняемия е завършил 10 клас в *** гр.Каварна.

Поради липса на средства  за периода  м.август-месец ноември 2015г. подс.З.И.Л. решил да извърши кражби от домове в с.****,за които знаел,че са необитаеми.

Първата кражба подсъдимия извършил  за времето от 22.00ч. до 22.20 часа на 16.08.2015г. в с.****,общ.Каварна.Л. решил да влезе в магазин за хранителни стоки,собственост на *** с МОЛ К.М.Й.-продавач в магазина,намиращ се в центъра на селото.Било тъмно.Подсъдимият минал зад сградата на магазина и решил да влезе вътре,след като отстрани една решетка поставена над вратата.С ръка вдигнал решетката нагоре и счупил прозореца.През направения отвор на прозореца влязъл в склада  на магазина.Когато вече влизал в самия магазин,се задействала аларма.Л. се изплашил и излязъл по обратния път.Намеренията на подсъдимия били да отнеме цигари от магазина.С оглед на установеното е видно,че  подс.Л. е направил опит да отнеме чужди движими вещи:-

80 броя кутии цигари „Горна Джумая”, 30 броя кутии цигари бяло „Виктори” 80 мм., 40 броя кутии цигари, синя „Карелия” 100 мм., 30 броя кутии цигари, червен „Кинг” 100 мм., 20 броя кутии по 10 броя цигари, „Горна Джумая”, 20 броя кутии по 10 броя цигари червен „Кинг” 100 мм., 40 броя кутии по 10 броя цигари „Виктори” 80 мм., собственост на **** от владението на К.М.Й. ***.Деянието в случая е останало недовършено по обективни причини-наличие на аларма,която е препятствала подсъдимия да осъществи намеренията си до край.Според оценката на вещото лице стойността на опита за посегателство е 994 лева.

         В периода от 16.08.2015г.-24.08.2015г. подсъдимият отново не разполагал със средства за прехрана и решил да открадне нещо от къща на улица „****“ № * в с.****,общ.Каварна,където знаел,че не живее никой..Чрез счупване на прозорец влязъл в къщата.От там взел 40 метра мостов кабел,гумиран,двужилен,4 кв.След това изгорил кабела и го продал,като за него получил 35 лева,които похарчил за храна и цигари.Къщата била собственост на Х.Д.Х.,***.

Според оценката на вещото лице стойността на предмета на посегателство е 30,80 лева.

         В периода от 14.11.2015г.-18.11.2015г. подс.-Л. продължил да извършва неправомерни деяния-кражби,за да се сдобие със средства.Избирал къщи за които знаел,че собствениците не живеят в тях.От къща на улица“****“ № ** в с.****,общ.Каварна,след счупване на прозорец отнел: 10 метра двужилен ел. проводник 2,5 квадрата

1 метър захранващ кабел на ел.скара, 30 килограма орехи в две пластмасови касетки, 1 бр. нож, готварски с метална дръжка, 1 комплект отверки, 1 комплект гаични ключове, 2 бр. консерва копърка и 1 бр. катинар с три ключа.Част от вещите продал в пункт за черни и цветни метали в гр.Каварна за които получил 20 лева.Вещите били собственост на П.В.Д.,който живеел в гр.ВарнаСтойността на предмета на посегателство,съглбасно заключението на вещото лице е-108,29 лева.

         Поредните си кражби подсъдимият извършил за периода от време 27.09.2015г. до 20.11.2015г. от къща на улица „****“ № ** в с.****,общ.Каварна,собственост на М. Г. К. ***.В къщата подсъдимият влизал многократно,както той посочва десет-**** пъти.В дома проникнал,след като бил счупил прозорец,чрез използването на техническо средство-клещи.От този прозорец влизал винаги и за посочения период от време извършил кражба на много и различни вещи-2 бр. дълги мокса, 2 бр. къси мокса, 20 бр. френски ключа, различни номера, 1 комплект шестограми, тип „лула” в кутия, 4 бр. летни гуми - 13 цола с джантите  от „Лада”- употребявани, 1 бр. коса – нова,  3 бр. мотики-нови, 1 бр. права лопата-нова, 1 бр. крива лопата-нова, 2 бр. железни търмъци, 1 бр. брадва-голяма,1 бр. вила, 1 пространствен кубически метър дърва за огрев – черно меше, нацепени, 1 бр. чугунен чувен, 40 литра, стар, 1 бр. ДВД-неустановена марка, 1 бр. радиокасетофон, едноклетъчен с гнездо за диск, 2 бр. захранващи кабели на електрически одеала от по 1,5 метра, 4 бр. спални комплекти –чаршафи и калъфки за спалня, 2 бр. калъфки, 1 бр. захранващ кабел на фризер с дължина от 1,5 метра, 1 бр. печка на дърва и въглища с казанче, 1 бр. лира, 2 бр. криволи, 2 бр. бурии, 2 бр. отварачки за бутилки, 1 бр. миксер, 1 бр. пасатор, 1 бр. тиган „Делимано”-нов, 1 бр. домашен телефон със зарядно, 12 бр. винени чаши за вино, 6 бр. кафени чаши, 1 бр. кранче за чешма, 1 бр. килим с рамери 3,5 на 2 метра, 2 бр.печки „Елва” 1 бр. смесителна батерия, 1 бр. душ, 2 бр. кранчета, 1 бр. захранващ кабел на печка „Раховец”, 1 бр. захранващ кабел на хладилник с дължина от 2 метра, 2 бр. разклонители от по 2 метра, 1 бр. захранващ кабел на партигрил с дължина от 1,5 метра, 1 бр. лозарска ножица, 1 бр. затварачка за буркани, чугунена, 1 бр. затварачка за буркани ламаринена, 7 бр. ролки за тапети, 1 бр. голям борзовар, 2 бр. малки борзоварчета, 1 бр. руски самовар, голям, 1 бр. пружина за легло.За останалите вещи,посочени от собственика като обект на кражба,подсъдимият отрича да има съпричастност.За същите материалите са отделени друго производство образувано срещу неизвестен извършител.

         Част от откраднатото продал на лице с име И.,който вече не живеел в с.****-възглавници,чинии,чаши,килим,завивки.Друга част от вещите продал в гр.Варна-радиото и ДВД за които получил 100 лева.

         Според заключението на вещото лице стойността на предмета на посегателство е-1240,74лева.

         С Протокол за доброволно предаване от 20.11.2015г. подс.Л. доброволно предава-1бр. катинар сив на цвят,с три ключа  и 1бр. гаечен ключ,които с разписка от 20.11.2015г. са върнати на собственика св.Д.,които вещи са на стойност 2,58 лева.

         Според заключението на вещото лице по назначената за нуждите на делото оценъчна експертиза отнетите вещи възлизат на обща стойност 2373,83 лева,от които 996.58 лева възстановени и 1377.25 лева невъзстановени.

                                     ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 

Съдът приема горната фактическа обстановка въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства-обясненията на подсъдимия З.И.Л.,показанията на свидетелите-Н.С.Я.,И.П.И.,М. М.К.,К.М.Й.,Х.Д.Х.,П.В.Д. и М.Г.К., приобщени към доказателствения материал по делото на основание чл.283 от НПК,протокол за оглед на местопроизшествие и фотоалбум,оценъчна експертиза,съдебно-стокова експертиза,характеристични данни,ДСМПИС.

         Фактическата обстановка по делото е  установена по безспорен и категоричен начин,след внимателен анализ на всички събрани и проверени по надлежния процесуален ред доказателствени материали,както и приобщените към делото,по предвидения процесуален ред и при спазване на процесуалните изисквания за събирането и проверката им писмени доказателства имащи значение за изхода на делото и разкриващи релевантни за делото факти.Събраните по делото доказателствени материали са безпротиворечиви,взаимно допълващи се и установяват по несъмнен начин релевантните за отговорността на подсъдимият обстоятелства.

Подсъдимият З.И.Л. прави пълни самопризнания,като в обясненията си излага механизма на извършване на деянието за които му е повдигнато обвинение.Самопризнанията му се подкрепят  от събраните в досъдебното производство  и в хода на съдебното следствие доказателства.

Съдът кредитира изцяло дадените в хода на досъдебното производство и и приобщени към доказателствения материал по делото показания на свидетелите Н.С.Я.,И.П.И.,М.М.К.,К.М.Й.,Х.Д.Х.,П.В.Д. и М.Г.К.,като намира същите за логични,последователни,безпротиворечиви,безпристрастни,взаимно допълващи се и са подкрепени от останалите събрани и приложени по делото доказателства,още повече,че горепосочените свидетели са поели и наказателна отговорност по чл.290 от НК и няма индиция за тяхната заинтересованост.

В показанията на горепосочените свидетели не са открити вътрешни противоречия,които да изключват достоверността им в тяхната цялост.Горепосочените показания депозирани в настоящия процес са единни и напълно правдоподобни относно основните факти по делото във връзка с извършването на инкриминираното деяние от подсъдимият З.И.Л..

Заключението на назначената и изготвена по делото оценъчна експертиза Съдът възприе изцяло,като счете,че същата е обективна,компетентна,всестранна,пълна и относима към предмета на доказване в производството в съответните фази на процеса на базата на представените от компетентните органи материали.Освен това заключението не е оспорено от страните в процеса.

Останалите събрани в процеса писмени доказателства-протокол за оглед на местопроизшествие и фотоалбум,съдът кредитира изцяло,като прие,че са единни,непротиворечиви,взаимно допълващи се и кореспондират със събраните по делото гласни доказателства и са относими към основния факт,включен в предмета на доказване по делото.

Преценявайки горепосочените писмени и гласни доказателства,Съдът намира,че те съставляват в своята съвкупност система от факти,свързани помежду си с основния факт,представляват отделни доброкачествени звена от веригата,намират се в хармония и водят до извод,който е единствено възможен,изключващ всички останали относно авторството на деянието и виновността на дейците.

Според разбирането на настоящия съдебен състав,обвинението по делото по отношение на подсъдимият З.И.Л. е доказано по несъмнен начин,не само въз основа на самопризнанията на подсъдимият,съдържащи преки доказателства относно извършването на деянието от подсъдимият,но и на базата на инкорпориращите косвени доказателства за изложените в свидетелските показания на Н.С.Я.,И.П.И.,М.М.К.,К.М.Й.,Х.Д.Х.,П.В.Д. и М.Г.К. обстоятелства и писмените доказателства,които кореспондират със събраните по делото гласни доказателства и са относими към основния факт,включен в предмета на доказване по делото.

Преценявайки горепосочените писмени и гласни доказателства,Съдът намира,че те съставляват в своята съвкупност система от факти,свързани помежду си с основния факт,представляват отделни доброкачествени звена от веригата,намират се в хармония и водят до извод,който е единствено възможен,изключващ всички останали относно авторството на деянието и виновността на дееца.

                                          ОТ ПРАВНА СТРАНА:     

 

При така установената безспорна фактическа обстановка съдът приема, че с деянието си подсъдимият З.И.Л. е реализирал обективните и субективни признаци на състава по чл.195 ал.1 т.3 и 4 вр. с  чл. 194, ал.1 вр. с чл.26 ал.1 от НК.

Изпълнителното деяние на извършените от подсъдимият З.И.Л.  кражби е осъществено чрез действие и се изразява в това деецът да прекрати фактическата власт върху вещите,която до момента на деянието се упражнява съответно от *** гр.Каварна с МОЛ К.М.Й.,Х.Д.Х.,П.В.Д. и М.Г.К. и същевременно установява  своя фактическа власт върху инкриминираните вещи.Касае се за типично резултатно престъпление.Престъпния резултат е именно промяната във фактическата власт  върху предмета на посегателството,настъпила следствие на деянието.Елемент от обективната страна на деянието в процесния случай е отсъствието на съгласие на владелеца за отнемане на инкринираните вещи.Това съгласие липсва в конкретния случай,тъй като лицето което е владеело инкриминираните вещи не е направило изрично волеизявление,че е съгласен субектите на престъплението да установят фактическа власт върху предмета на престъплението.Освен прекият умисъл за отнемане на предмета подсъдимият З.Л. е  действувал с намерение противозаконно да присвои вещите предмет на инкриминираното деяние.Такова намерение е налице,тъй като подсъдимият е желаел след деянието да се разпорежда с предмета в свой интерес.В процесния случай конкретното съдържание на присвоителното намерение се изразява в юридическо разпореждане  с предмета на инкриминираното деяние. Кражбите извършени от З.Л. следва да бъдат квалифицирани по чл.195 ал.1 т.3 от НК,тъй като са извършени,чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот-/взлом на стъкло,счупване на прозорец/.В процесния случай стъклото и прозореца са били предназначени и са  от естество да ограничат достъпа на трети лица до хора или вещи.Изпълнителното деяние включва  преодоляване на преградата и отнемане на вещите,като преодоляването е необходимо условия,за да се осъществява отнемането. Кражбите  извършени от подсъдимия З.И.Л.  са квалифицирани по чл.195 ал.1 т.4 от НК,тъй като за извършване на деянието е използвано техническо средство-клещи.Техническото средство-клещи   е послужило  за осъществяване на техническа операция която е била необходимо условие за осигуряване достъп до вещите и съществено е улеснила отнемането им.

Кражбите са извършени от подсъдимият З.И.Л.  при условията на продължавано престъпление,тъй като са извършени повече от две единични деяния,които осъществяват поотделно един и същи състав на едно и също по вид престъпление,извършени са през непродължителни периоди от време,при една и съща обстановка и при еднородност на вината,като последващите деяния се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшествуващите.

От субективна страна деянието е извършено при форма на вината пряк умисъл от страна на подсъдимият З.И.Л..Той е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е настъпването на общественоопасните му последици и е целял те да настъпят. Съзнавал е,че предприема действия по лишаване от фактическа власт владелеца на чужда вещ, предвиждал е преминаването и в своя фактическа власт и е предприел действия по осъществяването му.

         Съдът намира, че по отношение на подсъдимият З.И.Л. е било налице специфичното за този вид престъпление намерение – противозаконно да се присвои вещта – предмет на престъплението.

         ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО

                                                            

При реализиране наказателната отговорност на подсъдимия З. И.Л. съдът взе предвид степента на обществена опасност на деянието по чл.195 ал.1 т.3 и 4 вр. с чл. 194, ал.1 вр. с чл.26 ал.1 от НК.

Съобразно критерия на чл.93, т.7 от НК то е тежко и е с висока степен на обществена опасност.

При определяне на наказанието което следва да се наложи на подсъдимия,съдът се ръководи от разпоредбите на чл.36 от НК,относно целите на наказанието,съобрази предвиденото от закона наказание за престъпление по чл.195 ал.1 от НК,наказание „лишаване от свобода” от една до десет години.Съдът се съобрази и с императивната разпоредба на чл.373 ал.2 от НПК,според  която в случаите на чл.372 ал.4 от НПК,какъвто е настоящия,при постановяване на осъдителна присъда,съдът определя наказанието при условията на чл.58а от НК.Съгласно разпоредбата на чл.58а от НК,при постановяването на осъдителна присъда в случаите на чл.373 ал.2 от НПК,съдът определя наказанието „лишаване от свобода”,като се ръководи от разпоредбите на общата част,т.е. при условията на чл.54 от НК и намалява така определеното наказание с една трета.

По отношение на подсъдимият З.И.Л.  са налице предпоставките за прилагане института на „условното осъждане” 1/наложеното наказание е под три години лишаване от свобода 2/към момента на извършване на деянието подсъдимият З.И.Л. не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер с влязла в сила присъда и 3/Съдът намира,че за действителното поправяне и превъзпитание на подсъдимият не е необходимо да изтърпи ефективно наложеното му наказание.Съдът намира,че самият факт на обвинението и наказателния процес,на осъждането и налагането на определено наказание са от естество да окажат върху подсъдимият З.И.Л. и върху останалите граждани достатъчно интензивно репресивно наказателно-поправително въздействие.При това „условното осъждане” притежава и специфичен предупредителен момент,в смисъл,че запазва възможността за привеждане в изпълнение на наказанието,в случай,че подсъдимият  в изпитателния срок извърши друго престъпление-нещо което ще окаже безспорно върху подсъдимият З.И.Л.  съществено положително мотивационно въздействие.

При определяне размера на наказанието,съдът отчете обществената опасност на конкретното деяние,личността на дееца,смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства и наложи на подсъдимия З.И.Л. санкцията предвидена за съответното престъпление в особената част на НК,следното наказание:- на основание чл.195 ал.1 т.3 и 4 вр. с чл. 194, ал.1 вр. с чл.26 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 2/две/ години,като на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА  изпълнението на така наложеното наказание за срок от 4/четири/ години.

На основание чл.373 ал.3,вр. с чл.371 т.2 от НПК във връзка с чл.58а ал.1 от НК НАМАЛЯВА  така наложеното наказание с 1/3,като определя окончателно наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1/една/ година и 4/четири/месеца,като на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 4/четири/ години.

С оглед на установените данни за осъжданията на подсъдимия З.И.Л. съдът намира,че са налице условията на чл.25 ал.1 във връзка с чл.23 ал.1 от НК за определяне на общо наказание на подсъдимия З.Л.  по НОХД № 291/2015г. с Присъда № 1/08.01.2016г. по описа на Каварненски Районен съд,в сила от 26.01.2016г.- четири месеца „лишаване от свобода“,което наказание на основание чл.69 ал.1 от НК е отложено за изпитателен срок от две години,наложеното наказание със Споразумение № 21/27.05.2016г. по НОХД № 88/2016г. по описа на Каварненски Районен съд-,влязло в сила на 27.05.2016г.-шест месеца „лишаване от свобода“,като на основание чл.66 ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание с изпитателен срок от три години и глоба от 100/сто/ лева и наложеното наказание по настоящото дело- „лишаване от свобода“ за срок от 1/една/ година и 4/четири/ месеца,като изпълнението на така наложеното наказание е отложено с изпитателен срок от 4/четири/ години,на основание чл.66 ал.1 от НК.Установи се,че деянията и по трите осъждания са извършени от З.И.Л. преди да има влязъл в сила съдебен акт за което и да е от тях,поради което следва да бъде определено едно общо наказание-най-тежкото от трите-„ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1/една/ година и 4/четири/ месеца,като изпълнението на така наложеното наказание е отложено с изпитателен срок от 4/четири/ години,на основание чл.66 ал.1 от НК.

На основание чл.25 ал.1 вр. с чл.23 ал.1 от НК ГРУПИРА наложеното наказание по НОХД № 291/2015г. с Присъда № 1/08.01.2016г. по описа на Каварненски Районен съд,в сила от 26.01.2016г.- четири месеца „лишаване от свобода“,което наказание на основание чл.69 ал.1 от НК е отложено за изпитателен срок от две години,наложеното наказание със Споразумение № 21/27.05.2016г. по НОХД № 88/2016г. по описа на Каварненски Районен съд-,влязло в сила на 27.05.2016г.-шест месеца „лишаване от свобода“,като на основание чл.66 ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание с изпитателен срок от три години и глоба от 100/сто/ лева и наложеното наказание по настоящото дело- „лишаване от свобода“ за срок от 1/една/ година и 4/четири/ месеца,като изпълнението на така наложеното наказание е отложено с изпитателен срок от 4/четири/ години,на основание чл.66 ал.1 от НК,като определя едно общо най-тежко наказание на подсъдимия З.И.Л. -„Лишаване от свобода“ за срок от 1/една/ година и 4/четири/ месеца,като изпълнението на така наложеното наказание е отложено с изпитателен срок от 4/четири/ години,на основание чл.66 ал.1 от НК.

 

ПО ГРАЖДАНСКИЯ ИСК

 

При разглеждане основателността на предявеният от М.  Г.  К. с ЕГН ********** с адрес *** граждански иск срещу подсъдимият З.И.Л.,Съдът приема,че размера на причинените на гражданския ищец имуществени вреди се покрива с размера на претендираното от него обезщетение  в същия размер.Кредитирайки заключението на вещото лице относно стойността на предмета на престъпното посегателство и при липса на доказателства за пълно или частично репариране на причинените щети,Съдът уважи предявения граждански иск до размера на действително причинените вреди,явяващи се пряка и непосредствена последица от престъплението.Обезщетението за претърпени имуществени вреди от гражданския ищец следва да се присъди заедно с лихвата за забава,считано от датата на извършване на деянието,до окончателното изплащане на сумата.

С оглед на тези обстоятелства основният иск предявен към подсъдимият З.И.Л.,за заплащане на М.Г.К. на обезщетение в размер на 1240,74 лева,представляващо претендирано обезщетение за претърпени имуществени вреди от инкриминираното деяние се явява основателен в пълния му размер,така както е предявен.Акцесорната към основния иск претенция за заплащане на законна лихва върху главницата,считано от датата на увреждането/20.11.2015г./ до окончателното изплащане на дължимата сума,се явява основателна и следва да се уважи,така,както е предявена.Подсъдимият е осъден да заплати по сметка на Каварненски Районен съд сумата от 50/петдесет/ лева,представляваща държавна такса  върху стойността на уважения граждански иск,както и сумата от 5 лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

При разглеждане основателността на предявеният от М.  Г.  К. с ЕГН ********** с адрес *** срещу подсъдимият З.И.Л.,граждански иск с правно основание чл.52 от ЗЗД,за сумата от 1000/хиляда/ лева,представляващ претендирано обезщетение за причинените и неимуществени вреди в резултат на инкриминираното деяние следва да се има предвид,че критерия за справедливост,спрямо който настъпилата вреда се съизмерява е дефинитивно определен в чл.52 от ЗЗД.Справедливостта се извежда от преценката на конкретни обстоятелства,които носят обективни характеристики-характер и степен на увреждането,начин и обстоятелства,при които е получено,вредоносни последици,тяхната продължителност и степен на интензитет,възраст на увредения,неговото обществено и социално положение,обусловени от съществуващата  икономическа  конюктура в страната. Съдът приема,че  за претендирания размер на причинените на гражданския ищец неимуществени вреди не са представени,както писмени,така и гласни доказателства  за вида и характера на причинените страдания,за силата и интензитета на възприемане от страна на пострадалата на случилото се,за изпадането и в състояние на психичен стрес и страх,поради което настоящия съдебен състав е в невъзможност да отчете степента на уврежданията изразяващи се в причиняването на психична травма.

По гореизложените съображения съдът отхвърли предявеният от М.  Г.  К. с ЕГН ********** с адрес *** срещу подсъдимият З.И.Л.,граждански иск с правно основание чл.52 от ЗЗД,за сумата от 1000/хиляда/ лева,представляващ претендирано обезщетение за причинените и неимуществени вреди в резултат на инкриминираното деяние,като недоказан.

На основание чл.189 ал.3 от НПК в тежест на подсъдимият З.И.Л. са направените по делото разноски в размер на 123,59 лева.

Съдът намира,че с така наложеното наказание биха били постигнати целите на наказателната политика визирани в чл.36 от НК,както по отношение на индивидуалната,така и по отношение на генералната превенция.

Така мотивиран,Съдът постанови присъдата си.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ :